Päävalikko

Pääsivu
Keskustelu / BBS
Vieraskirja
Opaskokonaisuus
Copyright JAT Hardware
Mainostus/bannerilistaus
Virhe-/bugiraportti/palaute

Yhteystiedot
Uutisarkisto


Hosting

Opaskokonaisuus


- Näytönohjaimien nopeusjärjestys
- Prosessorien nopeusjärjestys
- Prosessoriopas: AMD
- Prosessoriopas: Intel
- Ylikellotus FAQ
- Osien yhteensopivuus
- Konepakettisuosituksia
- Odotuslista
- Prosessorikantojen päivitettävyys

History in a making

English
Linkkilistat
Suomalaisten Hardware sivustojen historia

Osien yhteensopivuus

Viimeinen päivitys: 9.1.2011

Sivua ei enää päivitetä.

Jos haluat päivittää tätä opasta omilla sivuillasi, lue tarkemmat ohjeet ja lähetä palautetta.

Osien yhteensopivuus -opas pyrkii kertomaan perusasiat komponenttien keskinäisestä yhteensopivuudesta.

Virheistä/puutteista voi ilmoittaa esim tätä kautta.


Päävalikko

YHT0000 - Yhteensopivuudesta yleisesti

PCIE3000 - PCI Express-korttipaikat

AGP4000 - AGP-näytönohjaimet

PWR5000 - ATX-virtalähteet

IDE6000 - IDE-liitäntä

SATA7000 - Serial ATA -liitäntä

HD8000 - Kovalevyt

DVD9000 - CD-/DVD-asemat tai muut optiset asemat

USB10000 - USB-liitäntä

DISP11000 - Näytöt

SOFT25000 - Ohjelmistoja / Linkkejä

MEM30000 - Muistit; Yleistä

MEM35000 - Muistit; SDRAM muistien yleisominaisuudet

MEM36000 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuus ja tiedonsiirtokyky

MEM37000 - Muistit; Muistiasetukset

CPU60000 - Prosessorit

RND200000 - Satunnaista


YHT0000 - Yhteensopivuudesta yleisesti

Päivitetty: 21.3.2009

PC-tietokoneiden yhteensopivuudessa standardit ovat ratkaisevassa roolissa. Vaikka monia standardeja on olemassa, tietyissä tapauksissa tuote ei ole täysin standardien mukainen. Lisäksi monet valmistajat laativat omia "standardejaan" joita ei ole yleisesti hyväksytty. Suuria ongelmia aiheuttavat erityisesti keskeytyspyyntöjen ristiriidat ja/tai niiden jakaminen. Em. syistä johtuen 100-prosenttista ei voida taata, vaikka tuote nimellisesti olisi täysin standardin mukainen. Yhteensopivuusongelmat ovat mahdollisia vaikka tuotteen väitettäisiin olevan standardin X mukainen ja sen kanssa yhteensopiva.

Osion alkuun


PCIE3000 - PCI Express-korttipaikat

Päivitetty: 27.11.2010

PCI Express kehitettiin AGP-väylän korvaajaksi ja sama arkkitehtuuri korvannee PCI-väylän yleisimpänä emolevyn korttipaikkaliitäntänä. PCI Express -standardeista 1.0 jäi #USB 1.0:n tapaan hyvin vähälle käytölle ja standardin ensimmäinen laajalle levinnyt versio on 1.1. Uusi PCI Express 2.0 -standardi kaksinkertaistaa nopeuden per linja verrattuna PCI Express 1.1:n.

Valikko

PCIE3010 - PCI Express 1.1; Korttipaikkojen siirtonopeudet

PCIE3011 - PCI Express 2.0; Korttipaikkojen siirtonopeudet

PCIE3012 - PCI Express 3.0; Korttipaikkojen siirtonopeudet

PCIE3020 - PCI Express; Korttipaikkojen käyttötarkoitukset

PCIE3030 - PCI Express; Näytönohjaimien virransyöttö

PCIE3040 - PCI Express; Komponenttien yhteensopivuus

PCIE3100 - PCI Express; 1.1 ja 2.0 korttien yhteensopivuus

PCIE3101 - PCI Express; 3.0 ja taaksepäin yhteensopivuus

PCIE3800 - PCI Express; Kirjoitusasu

PCIE3950 - PCI Express; Vapaa sana


PCIE3010 - PCI Express 1.1; Korttipaikkojen siirtonopeudet

Yksi PCI Express -linja siirtää tietoa noin 250 MB/s yhteen suuntaan (ts. korttipaikalle tai korttipaikalta poispäin), siirtonopeus kahteen suuntaan on kaksinkertainen. Tarkemmin sanottuna yksi PCI Express -linja siirtää tietoa 2.5 Gb/s yhteen suuntaan ja 5.0 Gb/s kahteen suuntaan. Siirrossa käytetään vastaavanlaista tapaa kuin #Serial ATA -standardissa, eli nopeus on 250 MB/s koska tietoa siirretään kahdeksalla bitillä kymmenestä (8/10). Lisätietoa Mbit/s ja MB/s #FAQ99920. Korttipaikkojen linjojen määrät tai nopeuskertoimet ovat: x1, x2, x4, x8, x12 x16 ja x32. Katso nopeustaulukko #RND200010.

Huom! Joissakin tapauksissa fyysisesti tietynkokoinen korttipaikka, ei tue vastaavaa nopeuskerrointa. Esim PCI Express x16 -kokoinen korttipaikka ei välttämättä tarkoita korttipaikan toimivan x16 nopeuskertoimella. On mahdollista tehdä (ja on tehty) PCI Express x16 -kokoinen korttipaikka, jonka siirtonopeus on x4-tasoa. Täten PCI Express -korttipaikan koosta ei suoraan voi päätellä korttipaikan siirtonopeutta.

PCIE3011 - PCI Express 2.0; Korttipaikkojen siirtonopeudet

Vastaava kuin #PCI Express 1.1 -standardissa, mutta siirtonopeus on kaksinkertainen, eli 5 Gb/s eli 500 MB/s yhteen suuntaan per linja ja 10 Gb/s eli 1000 MB/s kahteen suuntaan per linja. Katso nopeustaulukko #RND200010.

PCIE3012 - PCI Express 3.0; Korttipaikkojen siirtonopeudet

PCI Express 3.0 siirtää kaksinkertaisen määrän tietoa #PCIE3010:n verrattuna, eli 1 GB/s yhteen suutaan per linja ja 2 GB/s kahteen suuntaan per linja. PCI Express 3.0 tarjoaa myös uuden koodaustavan tiedonsiirtoon: 128b/130b. Eli tietoa siirretään 128 bitillä 130:sta. Tämän ansiosta tiedonsiirron hyötysuhde on lähes 100 prosenttia, kun se 8b/10b tavassa on huomattavasti pienempi. Tämän takia PCI Express:n luvataan siirtävän kaksinkertaisen määrän tietoa PCI Express 2.0 standardiin nähden vaikka siirtonopeus on kasvanut vain 5 Gb/s -> 8 Gb/s.

PCIE3020 - PCI Express; Korttipaikkojen käyttötarkoitukset

PCI Express x1-korttipaikan on tarkoitus korvata PCI-korttipaikka esimerkiksi äänikorttien, verkkokorttien jne liitäntänä. PCI Express x16 -korttipaikat ( Käytetään myös nimitystä "PCI Express Graphics" ) on tarkoitettu pääasiassa näytönohjaimia varten. PCI Express x4 -korttipaikat lienee tarkoitettu lisäkorteille jotka vaativat enemmän siirtokykyä kuin PCI Express x1 tarjoaa.

PCIE3030 - PCI Express; PCI Express-laitteiden virransyöttö

Katso #PWR5730 - Näytönohjaimet; Virransyöttö. Näytönohjaimia lukuun ottamatta PCI Express -laitteet saanevat jatkossakin tarvitsemansa virransyötön korttipaikan kautta.

PCIE3040 - PCI Express; Korttipaikkojen yhteensopivuus

Yleisesti ottaen PCI Express -korttipaikkaan sopii vastaavaa nopeutta tukeva lisäkortti. Esim PCI Express x16 -korttipaikkaan sopii x16-kortti ja x1-korttipaikkaan sopii x1-kortti. Periaatteessa pienemmän kertoimen omaava PCI Express -kortin pitäisi sopia suuremman kertoimen omaavaan korttipaikkaan, esim x1-kortti x16-korttipaikkaan, jolloin tiedonsiirtonopeus rajoittuu kortin siirtonopeuden (tässä tapauksessa x1) tasolle.

Periaatteessa PCI Express x1 -korttipaikkaan pitäisi sopia suuremmankin kertoimen omaava PCI Express -kortti. Monessa tapauksessa kortin reunassa oleva liitinosa sopii PCI Express x1 -korttipaikkaan. Tällaisessa tapauksessa esim PCI Express x16 -näytönohjain saattaa sopia PCI express x1 -korttipaikkaan. Ongelmia voi aiheuttaa fyysinen yhteensopivuus (mukaanlukien PCI Express x1 -korttipaikan takana olevat komponentit) ja lisäksi nopeus rajoittuu x1-tasolle.

PCIE3100 - PCI Express; 1.1 ja 2.0 korttien yhteensopivuus

PCI Express 1.1 -standardin mukaisten korttien pitäisi toimia PCI Express 2.0 -standardin mukaisessa korttipaikassa. Vastaavasti PCI Express 2.0 -standardin mukaisten korttiin pitäisi toimia PCI Express 1.1 -standardin mukaisessa korttipaikassa. Käytännössä yhteensopivuusongelmia voi silti esiintyä.

Luonnollisesti myös korttien pitäisi toimia saman standardin korttipaikassa. Eli PCI Express 1.1 -standardin mukaisten korttien pitäisi toimia PCI Express 1.1 -standardin mukaisessa korttipaikassa ja PCI Express 2.0 -standardin mukaisten korttien pitäisi toimia PCI Express 2.0 -standardin mukaisessa korttipaikassa.

PCIE3101 - PCI Express; 3.0 ja taaksepäin yhteensopivuus

PCI Express 3.0:n luvataan olevan taaksepäin yhteensopiva PCI Express 1.1- ja PCI Express 2.0 -standardien kanssa. Eli PCI Express 3.0 -laitteen pitäisi toimia PCI Express 1.1- ja PCI Express 2.0 -korttipaikoissa ja vastaavasti PCI Express 3.0 -korttipaikan pitäisi tukea PCI Express 1.1- ja PCI Express 2.0 -laitteita.

PCIE3800 - PCI Express; Kirjoitusasu

PCI Express:n yhteydessä käytetään varsin kirjavia kirjoitusasuja, eivätkä edes PCI Express:n kehittäjän sivut ole aina olleet yhdenmukaiset tältä osin. Virallinen kirjoitusasu ilmeisesti kuitenkin on seuraavankaltainen; "PCI Express x16". Eli PCI Express -tekstin jälkeen pieni x-kirjain ja sen jälkeen kortin tai korttipaikan tukema nopeuskerroin. Toisin kuin #AGP:n tapauksessa, x-merkki tulee ennen nopeuslukua eikä jälkeen ja on kirjoitettu pienellä kirjaimella.

PCIE3950 - PCI Express; Vapaa sana

PCI Express on lähes korvannut aikoja sitten vanhentuneen PCI-väylän melko yleiskäyttöisenä lisäkorttipaikkana. PCI-korttipaikkojen määrä emolevyillä vähentynee jatkossa radikaalisti ja siksi lisäkortit kannattaa hankkia PCI Express:a tukevina jos pakottavaa tarvetta PCI-lisäkortille ei ole.

Osion alkuun


AGP4000 - AGP-näytönohjaimet

Päivitetty: 21.3.2009

AGP-näytönohjaimet ovat katoamassa markkinoilta PCI Express -arkkitehtuurin yleistyessä. AGP-laitteiden yhteensopivuus on melkoinen sekamelska. AGP-korttipaikkaan saa lähes yksinomaan näytönohjaimia, joten voidaan lähes yhtä hyvin puhua AGP-näytönohjaimista kuin AGP-korttipaikoista.

Valikko

AGP4100 - AGP-näytönohjaimet; Standardit/määritykset lyhyesti

AGP4200 - AGP-näytönohjaimet; Yhteensopivuus

AGP4201 - AGP-näytönohjaimet; Yhteensopivuustaulukko 1

AGP4202 - AGP-näytönohjaimet; Yhteensopivuustaulukko 2

AGP4300 AGP-näytönohjaimet; AGP-kertoimen vaikutus nopeuteen

AGP4950 - AGP-näytönohjaimet; Vapaa sana

AGP4990 - AGP-näytönohjaimet; Linkkejä


AGP4100 - AGP-näytönohjaimet; Standardit/määritykset lyhyesti

AGP 1.0; Jännite 3.3 volttia, AGP-nopeus max 2X.

AGP 2.0; Jännite 1.5 volttia, AGP-nopeus max 4X

AGP 3.0; Jännite 0.8 volttia, AGP nopeus max 8X

Yleissääntöinä; AGP 2X-nopeutta ( Maksimissaan ) tukevat näytönohjaimet eivät tue 1.5V-jännitettä. AGP 4X-nopeutta tukevat näytönohjaimet tukevat 1.5V-jännitettä. AGP 8X-nopeutta tukevat näytönohjaimet tukevat 1.5V-jännitettä ja 0.8V-jännitettä. ( Tuella 0.8V-jännitetteelle ei ole käytännössä juurikaan merkitystä, koska AGP8X-yhteensopivia emolevyjä, jotka eivät tue 1.5V-jännitettä on todella vähän ).

Näytönohjaimien AGP-tuessa on eroja melkoisesti ja alempana muutama huomionarvoinen "poikkeus".

- AGP 1.0-näytönohjaimet tukevat yleensä vain 3.3V-jännitettä.

- Tietyt AGP 2.0-näytönohjaimet tukevat 1.5V-jännitteen lisäksi 3.3V-jännitettä.

- Tietyt AGP 4X-yhteensopivat näytönohjaimet eivät tue 1.5V-jännitettä ( Esim 3dfx Voodoo 5-sarja, ATI Rage Fury MAXX ... ).

- Tietyt AGP 3.0-näytönohjaimet tukevat 3.3V, 1.5V ja 0.8V jännitettä.

- Tietyt AGP 3.0-näytönohjaimet eivät tue 3.3V jännitettä.

- AGP 4X-nopeutta tukevat AGP-korttipaikat ovat 1.5 volttisia ja 2X- tai 1X-nopeutta tukevat 3.3 volttisia. AGP 8X-nopeutta tukevat AGP-korttipaikat ovat lähes poikkeuksetta 1.5-volttisia. (tuella 0,8V-jännitetteelle ei ole käytännössä juurikaan merkitystä, koska AGP 8X-näytönohjaimia jotka eivät tue 1.5V-jännitettä, on todella vähän).

AGP4200 - AGP-näytönohjaimet; Yhteensopivuus

- Emolevyllä olevan AGP-korttipaikan (esim "AGP Voltage") JA AGP-näytönohjaimen pitää tukea samaa jännitettä. Esim 1.5V-korttipaikkaan sopii vain näytönohjain joka tukee 1.5V-jännitettä. Jos näytönohjain tukee useaa eri jännitettä, riittää jos yksikin sen tukemista jännitteistä on sama kuin korttipaikan tukema jännite.

- AGP-näytönohjaimen ja AGP-korttipaikan tukeman maksiminopeuden ei tarvitse olla sama, kunhan tuettu jännite on sama. Esim AGP 8X -näytönohjain toimii AGP 4X -korttipaikassa jos korttipaikan ja kortin tukema jännite on sama.

AGP4201 - AGP-näytönohjaimet; Yhteensopivuustaulukko 1
 
AGP-määritys
Tuetut nopeudet
Tuetut jännitteet
1.0
1X, 2X
3.3V
2.0
1X, 2X, 4X
1.5V, 3.3V mahdollisesti
3.0
1X, 2X, 4X, 8X
0.8V, 1.5V lähes varmasti, 3.3V mahdollisesti

AGP4202 - AGP-näytönohjaimet; Yhteensopivuustaulukko 2
 
Korttipaikan jännite / nopeus
Näytönohjaimen jännite / nopeus
Yhteensopivuus?
3.3V / 2X
3.3V / 2X
Kyllä
3.3V / 2X
3.3V + 1.5V / 4X
Kyllä
3.3V / 2X
3.3V + 1.5V + 0.8V / 8X
Kyllä
3.3V / 2X
1.5V / 4X
Ei
3.3V / 2X
1.5V + 0.8V / 8X
Ei
3.3V / 2X
0.8V / 8X
Ei
1.5V / 4X
3.3V / 2X
Ei
1.5V / 4X
3.3V + 1.5V / 4X
Kyllä
1.5V / 4X
1.5V + 0.8V / 8X
Kyllä
1.5V / 4X
1.5V / 4X
Kyllä
1.5V / 4X
3.3V + 1.5V + 0.8V / 8X
Kyllä
1.5V / 4X
0.8V / 8X
Ei
1.5V + 0.8V / 8X
3.3V / 2X
Ei
1.5V + 0.8V / 8X
3.3V + 1.5V / 4X
Kyllä
1.5V + 0.8V / 8X
1.5V + 0.8V / 8X
Kyllä
1.5V + 0.8V / 8X
1.5V / 4X
Kyllä
1.5V + 0.8V / 8X
3.3V + 1.5V + 0.8V / 8X
Kyllä
1.5V + 0.8V / 8X
0.8V / 8X
Kyllä

( Vain 0.8V / 8X näytönohjaimet ovat erittäin harvinaisia )

AGP4300 - AGP-näytönohjaimet; AGP-kertoimen vaikutus nopeuteen

Katso Ylikellotus FAQ.

AGP4950 - AGP-näytönohjaimet; Vapaa sana

AGP ei pystynyt lunastamaan odotuksia. Heikohko yhteensopivuus ei antanut aihetta hurrauksiin ja AGP:n perusajatus käyttää koneen keskusmuistia näytönohjaimen oman muistin sijaan oli tuhoon tuomittu jo alkuvaiheessa. AGP-korttipaikkoja ei uusilta emolevyiltä useinkaan löydy ja ellei pakottavaa tarvetta ole AGP-näytönohjaimen hankkimiseen, PCI Express tarjoaa useissa tapauksissa paremman vaihtoehdon.

AGP4990 - AGP-näytönohjaimet; Linkkejä

Tietoa ATI:n valmistamien näytönohjainten AGP-jännitteistä osoitteessa http://www.ati.com/support/faq/agpchart.html. Kyseinen sivu ilmeisesti ei toimi, joten Web Archive-sivustolta voi löytyä arkistoitu versio.

Uudempi versio näyttäisi löytyvän täältä.

Osion alkuun


PWR5000 - ATX-virtalähteet

Päivitetty: 30.5.2010

ATX-virtalähde (virtalähde englanniksi yleensä Power Supply Unit tai PSU) on nykyisin yleisin kotikoneissa ja on lähes täysin korvannut AT-virtalähteen, joita ei erikseen käsitellä tässä oppaassa.

Tietokoneen virtalähteen avaaminen saati sen "korjaaminen" ei ole suositeltavaa jos ei tarkasti tiedä mitä on tekemässä.

Valikko

PWR5110 - ATX-virtalähteet; ATX-virtalähteen käynnistys ilman emolevyä

PWR5115 - ATX-virtalähteet; ATX-standardit

PWR5116 - ATX-virtalähteet; ATX-virtalähteen standardikoko  ja sopivuus ATX-koteloon

PWR5125 - ATX-Virtalähteet; Vaihtovirta ja tasavirta

PWR5126 - ATX-Virtalähteet; Toimivuus eri sähköverkoissa

PWR5130 - ATX-virtalähteet; Virtalähteen virrankatkaisukytkin

PWR5140 - ATX-Virtalähteet; Teho

PWR5145 - ATX-virtalähteet; Hyötysuhde

PWR5150 - ATX-virtalähteet; Useampi kuin yksi +12V-linja

PWR5155 - ATX-virtalähteet; Modulaariset virtalähteet

PWR5160 - ATX-virtalähteet; Jäähdytysratkaisut

PWR5161 - ATX-virtalähteet; Äänitaso

PWR5300 - ATX-virtalähteet; Liittimet

PWR5301 - ATX-virtalähteet; Liittäminen sähköverkkoon

PWR5310 - ATX-virtalähteet; ATX-liitin

PWR5320 - ATX-virtalähteet; +12V_ATX-liitin

PWR5330 - ATX-virtalähteet; EPS12V-liitin

PWR5340 - ATX-virtalähteet; Oheislaiteliitin

PWR5350 - ATX-virtalähteet; PCI Express -lisävirtaliitin 6-pin

PWR5351 - ATX-virtalähteet; PCI Express -lisävirtaliitin 8-pin

PWR5352 - ATX-virtalähteet; SLI-liitin

PWR5360 - ATX-virtalähteet; Serial ATA -virtaliitin

PWR5370 - ATX-virtalähteet; Tuuletin / Fan only -liittimet

PWR5500 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjat

PWR5510 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen listaus

PWR5520 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen käyttö

PWR5521 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen käytön nykytilanne

PWR5530 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen sallittu ero optimaaliseen

PWR5540 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen mittaaminen

PWR5550 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen ja tehon riittävyys

PWR5555 - ATX-virtalähteet; Virtalähteen kokonaistehon riittävyys

PWR5560 - ATX-virtalähteet; Virtalähteen yksittäisen jännitelinjan riittävyys

PWR5565 - ATX-virtalähteet; Virtalähteen samansuuruisten jännitelinjojen yhteenlaskettu kuormitus

PWR5590 - ATX-virtalähteet; Osien arvioituja tehonkulutuksia

PWR5700 - Osien virransyöttö

PWR5710 - Virransyöttö; IDE-laitteet

PWR5720 - Virransyöttö; Serial ATA-laitteet

PWR5730 - Virransyöttö; Näytönohjaimet

PWR5740 - Virransyöttö; USB-laitteet

PWR5750 - Virransyöttö; Emolevy

PWR5900 - ATX-virtalähteet; Valmistajalistaus

PWR5950 - ATX-virtalähteet; Vapaa sana

PWR5990 - ATX-virtalähteet; Lisätietoa


PWR5110 - ATX-virtalähteet; ATX-virtalähteen käynnistys ilman emolevyä

ATX-virtalähteen saa käynnistettyä ilman emolevyä yhdistämällä ATX-liittimen vihreän ("PWR_ON") johtimen/pinnin ja jonkin (=yhden, mikä tahansa kelpaa) mustista ("ground") johtimista/pinneistä.

Virtalähde saattaa myös vaatia jonkin verran kuormaa käynnistyäkseen. Tämä on ilmeisesti suuri tekijä nykyään esiintyvissä tietokoneiden käynnistysongelmissa. Joissakin tapauksissa virtalähteen sisälle on jopa liitetty erillinen vastus auttamaan ongelman ratkaisussa.

PWR5115 - ATX-virtalähteet; ATX-standardit

Lähes turha käsitellä, koska ATX-standardeista osa koskee virtalähteitä, osa emolevyjä, osa koteloita, osa  ja osa kahta tai useampaa asiaa yhdessä. Lopputuloksena on sekasotkuja tyyliin "ATX 2.01 + EPS12V" (Nexus NX-5000). Muutenkin standardeja on virtalähteiden suhteen lähes mahdotonta edes listata, koska ATX-standardit ovat Intelin määrittelemät, mutta yritys ei tiettävästi valmista virtalähteitä myyntiin asti. PC-puolella ei ole yhtä yritystä joka voisi kaikesta yksin päättää ja siksi monet valmistajat tekevät omia "virtalähdestandardejaan" tai standardin ulkopuolisia laitteita.

PWR5116 - ATX-virtalähteet; ATX-virtalähteen standardikoko ja sopivuus ATX-koteloon

ATX-virtalähteen standardikoko on; leveys 150 mm ja korkeus 86 mm. ATX-virtalähteiden pituus on yleensä 140 mm, mutta monessa tapauksessa, jossa virtalähde on normaalia suurempi, pituutta kasvatetaan yli 140 mm:n. Koska ATX-virtalähteelle varatulle paikalle pyritään kotelossa varaamaan tarpeeksi tilaa ainakin leveys ja korkeussuunnassa, ongelmia aiheuttavat lähinnä normaalia pidemmät virtalähteet.

PWR5125 - ATX-Virtalähteet; Vaihtovirta ja tasavirta

ATX-virtalähteet syöttävät tietokoneosille tasavirtaa (DC/Direct Current) ja ottavat sähköverkosta vaihtovirtaa (AC/Alternating Current). Suomessa sähköverkossa siirretään korkeajännitejohdoissa sähköä melkoisen korkeilla jännitteillä, mutta kuluttajalle (voidaan lukea; pistorasia ) irtoaa yleensä noin 230 voltin vaihtovirtaa (teoriassa Suomen verkkojännitteen nimellisarvo on 230V, käytännössä se on usein hieman enemmän) jonka taajuus on 50 Hz (hertsi, 1/s). Useat tietokonelaitteet on suunniteltu toimivaksi muissakin maissa ja siksi näkee usein merkintöjä 230V/240V, pelkkä 230V tai pelkkä 240V. Vaikka asiaa ei useinkaan erikseen mainita, ATX-virtalähteet lähes poikkeuksetta syöttävät osille tasavirtaa.

PWR5126 - ATX-Virtalähteet; Toimivuus eri sähköverkoissa

Joissakin maissa on käytössä 120 voltin ja 60 hertsin vaihtovirta. Jos virtalähde on tarkoitettu vain 110/120 voltin käyttöjännitteelle, se ei toimi 230/240-voltin käyttöjännitettä tukevassa sähköverkossa. Monissa virtalähteissä on kytkin, jolla voi vaihtaa virtalähteen toimimaan 230-240V/110-120V-verkossa (Esimerkkikuva). Kyseisen kytkimen kääntäminen "väärään" asentoon (esim Suomessa käytössä 230/240V-jännite ja virtalähteen kytkin 110/120V-asentoon) aiheuttanee vähintään virtalähteen sulakkeen hajoamisen. Ei suositeltavaa.

Tiettyjä virtalähteitä voi suoraan käyttää sekä 110/120 voltin että 230/240 voltin sähköverkoissa, ts niissä ei ole erillistä kytkintä jolla verkon voisi valita (Esimerkkikuva). Usein, eivät kuitenkaan aina, Active PFC -ominaisuutta tukevat virtalähteet ovat tällaisia. Asia ilmaistaan usein virtalähteeseen kiinnitetyllä tarralla tai virtalähteen tyyppikilvessä.

Tietyt virtalähteet on tarkoitettu käytettäväksi määrätynlaisessa sähköverkossa eikä niitä useinkaan voi helpoilla toimenpiteillä tekemään yhteensopivaa muunlaisen sähköverkon kanssa.

PWR5130 - ATX-virtalähteet; Virtalähteen virrankatkaisukytkin

Useista virtalähteistä löytyy kytkin, joilla virtalähteen (ja siten siihen liitetyt osat) saa jännitteettömäksi ( Esimerkkikuva 1, Esimerkkikuva 2 ). Kytkimessä 0-numeron puoleinen painikkeen osa lähempänä virtalähdettä tarkoittaa useimmiten "pois päältä" ja 1 vastaavalla tavalla "päällä". Tämän kytkimen käyttö on suositeltavaa, jos irrotat virtalähteen liittimiä koneen osista, asennat koneeseen uusia osia tai irrotat niitä.

Huom!: Kytkimen toimintaan ei kannata aukottomasti luottaa. Siksi parempi tapa saada virtalähde jännitteettömäksi on joko irrottaa virtalähteeseen tuleva virtajohto virtalähteestä (suositeltava) tai pistorasiasta. Kannattaa myös muistaa virtalähteessä olevien kondensaattorien mahdollinen varautuminen. Sähköiskun vaara on olemassa koskettaessa virtalähteen sisällä oleviin osiin, vaikka virtaa ei virtalähteelle juuri sillä hetkellä syötettäisi.

PWR5135 - ATX-virtalähteet; Virtalähteiden teho, virransyöttö eri linjoihin ja virtalähdelaskurit

Virtalähteiden teho on nykyisin tapetilla. Prosessorivalmistajien pyrkimys rajoittaa osien virrankulutusta on virtalähdevalmistajille ongelma. Tehokkaampia ja kalliimpia malleja pitäisi saada myytyä, vaikkei niille olisi todellista tarvetta. Tietokoneiden virtalähdevaatimuksia liioitellaan usein ja vaikkei liian tehokkaasta virtalähteestä varsinaista haittaa olisikaan, on usein turhaa maksaa ylimääräisestä. Virtalähteiden tehomitoituksesta enemmän osioissa #virtalähdelaskurit ja #ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen ja tehon riittävyys.

Linjojen virransyöttöä käsitelty tarkemmin #PWR5500.

Virtalähdelaskureihin löytyy linkkejä #PWR5990. Laskurien paikkansapitävyyteen ei kirjoittaja ota kantaa.

PWR5140 - ATX-Virtalähteet; Teho

Englanniksi; Power, "Wattage" (mahdollisesti slangia)

Sähköteho määritellään yleisesti kaavalla P = U * I, jossa P on teho ( Yksikkö Watti, W ), U on jännite ( Yksikkö voltti, V ) ja I on virta ( Yksikkö Ampeeri, A ). Täten virtalähteen osille syöttämä teho tai sen sähköverkosta ottama teho voidaan ilmoittaa myös virran avulla. Esim virtalähde ottaa sähköverkosta ( Jännite 240 V ) virtaa 1.2 A, tehoksi saadaan 288 W. Jos taasen virtalähde syöttää  +3.3V-linjaan virtaa 20 A, saadaan tehoksi 66 W.

PWR5145 - ATX-virtalähteet; Hyötysuhde

Englanniksi; Effiency

Määritellään; Virtalähteen osille syöttämä teho jaettuna virtalähteen sähköverkosta ottamalla teholla.

Käytännössä poikkeuksetta virtalähteiden hyötysuhde on alle 1 (tai 100 prosenttia), eli kaikkea sähköverkosta otettua tehoa ei pystytä osille syöttämään. Jos energian säilymislain oletetaan olevan voimassa (jos valonnopeus ei ole vakio, se ei ole voimassa), tämä "hukkateho" muuttuu lämmöksi. Mitä huonompi hyötysuhde, sitä enemmän virtalähde tuottaa lämpöä samalla tehonkulutuksella. Usein hyötysuhde vaihtelee samankin virtalähteen tapauksessa eri kuormitustasoilla, eli yksittäistä hyötysuhdelukua ei käytännössä voi antaa.

PWR5150 - ATX-virtalähteet; Useampi kuin yksi +12V-linja

Englanniksi; Dual +12V rails ( Kaksi +12V-linjaa ), Quad +12V rails ( Neljä +12V-linjaa ), Multiple +12V rails ( Useita +12V-linjoja )...

Asialla yleensä tarkoitetaan +12V-jännitelinjojen jakamista eri liittimille tyyliin "yksi linja prosessorille ja toinen muille osille" tai "yksi linja prosessorille, yksi linja oheislaitteille ja yksi linja PCI Express-liittimille". Käytännön "standardia" asiasta ei tunnu esiintyvän. Useimmissa tapauksissa linjat eivät ole sananmukaisesti erillisiä, vaan piirilevytasolla lähtevät samasta paikasta. Ilmeisesti turvallisuussyistä yksittäisen liittimen tehonsyöttö ei saa ylittää 240 VA ja sen takia yksittäisen +12V-linjan virransyöttö on usein rajoitettu 20A:n ( 20A * 12V = 240 VA ).

Käytännöstä ollaan  luopumassa ja nykyään löytyy useita ATX-virtalähteitä joissa on vain yksittäinen +12V-linja.

PWR5155 - ATX-virtalähteet; Modulaariset virtalähteet

Modulaarisella virtalähteellä tarkoitetaan useimmiten virtalähdettä, joka on varustettu irrotettavilla liitinjohdoilla. Modulaariseen virtalähteeseen voi siten liittää vain sellaisen määrän johtoja, jolla saadaan aikaan liittävä määrä oheislaite-/Serial ATA-/PCI Express -liittimiä tai muita tarpeellisia liittimiä. Tämä periaatteessa vähentää virtalähteeseen kiinnitettävien johtojen määrää. Modulaarisen virtalähteen mahdollinen heikkous koskeekin juuri irrotettavia johtoja ja niiden vastakappaleita virtalähteessä. Yksi ylimääräinen liitäntäpinta saattaa aiheuttaa jännitehäviöitä verrattuna ei-modulaariseen virtalähteeseen jossa johdot ovat kiinteämmin kiinni virtalähteessä.

PWR5160 - ATX-virtalähteet; Jäähdytysratkaisut

- Muutamia vuosia sitten tietokoneissa ei välttämättä ollut yhtäkään tuuletinta, paitsi ehkä virtalähteessä. Prosessorin jäähdytys hoidettiin passiivisesti jäähdytyssiilin avulla. Myös virtalähteissä on usein erilaisia jäähdytyssiiliä kuumenevien komponenttien läheisyydessä. Ongelmana on vain se, että jos halutaan tehokas tuuletus tuulettimen avulla, niin suuret jäähdytyselementit haittaavat ilmankulkua. Jos jäähdytyselementtejä on liian vähän tai ne ovat liian pieniä, ylikuumenemisen vaara kasvaa tai tarvitaan tehokkaampaa tuuletusta.

- Virtalähteiden koko on usein rajoitettu, joten jos pohjaan sijoitetaan tuuletin, 120 millimetrin kokoinen lähellä maksimia. 140 millimetrin tuulettimia on myös näkynyt ja ne ovat käytännössä maksimikokoa ATX-virtalähteissä, jos pohjan kokoa ei lähdetä kasvattamaan. Monissa virtalähteissä tuuletin sijoitetaan takaosaan, jolloin tuulettimen maksimikoko on 80 millimetrin luokkaa. Joissakin virtalähteissä on sijoitettu tuuletin sekä alaosaan että taakse. Myös todellisia erikoisvirityksiä, tyyliin kuusi tuuletinta, on näkynyt. Ne ovat kuitenkin vähemmistössä.

- Passiivisella virtalähteellä ( Englanniksi: Passiivinen = Passive ) tarkoitetaan yleensä virtalähdettä joka ei sisällä tuuletinta. Välittömänä hyötynä tuulettimen puuttumisesta on äänitason laskun mahdollistaminen. Vaikka virtalähteiden komponentit tuottavat aina jonkin verran ääntä, tuuletin on usein virtalähteen äänekkäin osa. Lisähyötynä virtalähteen tuuletin ei voi hajota koska sitä ei ole. Suurimpana haittapuolena on jäähdytys; ilman tuuletinta virtalähde tarvitsee erikoisempaa ja usein kalliimpaa jäähdytystä, se vie paljon tilaa tai se kuumenee melkoisesti.

PWR5161 - ATX-virtalähteet; Äänitaso

ATX-virtalähteen suurin yksittäinen äänilähde on usein tuuletin. Silti myös virtalähteen "liikkumattomat" osat voivat olla suuri äänilähde. Käytäntö siitä, onko virtalähteen sirisevä ääni riittävä syy esim takuun piiriin kuuluvaan huoltoon, on varsin kirjava. Jäähdytysratkaisuista enemmän #PWR5160.


PWR5300 - ATX-Virtalähteet; Liittimet

Päivitetty: 23.4.2010

ATX-virtalähteiden liittimet ovat vuosien varrella hieman muuttuneet. Suurille muutoksille ei ole viime vuosina ollut tarvetta ja liitinarsenaali säilynee lähes muuttumattomana vielä pitkään.

PWR5301 - ATX-virtalähteet; Liittäminen sähköverkkoon

ATX-virtalähteet liitetään sähköverkkoon lähes poikkeuksetta tässä kuvassa esitetyn kaltaisen virtaliittimen avulla.

PWR5310 - ATX-virtalähteet; ATX-liitin ( Esimerkkikuva 20 pin ) ( Esimerkkikuva 24 pin )

Nykyisistä emolevyistä löytyy käytännössä poikkeuksetta ATX-virtaliitin, joka on joko 20 tai 24 pinninen. Jos emolevyssä olevassa liittimessä on sama määrä pinnejä kuin virtalähteen ATX-liittimessä, ongelmaa ei pitäisi tämän suhteen olla. Jos pinnejä on eri määrä, niin asiat tarkasteltuna seuraavassa.

- Virtalähde 20 pin, emolevy 24 pin; Tässä tapauksessa emolevyn liittimestä jää 4 pinniä "tyhjäksi". Emolevyn pitäisi toimia, mutta virransyöttö saattaa tietyiltä osin olla heikompi kuin käytettäessä 24 pinnistä liitintä. Adapterin ( Joka tekee virtalähteen 20-pin liittimestä 24 pinnisen ) käyttöä ei tässä tapauksessa voi suositella. 20-pin ATX-liittimessä +12V-linjalle on vain yksi johdin ja 24-pin vastaavassa kaksi. Siten adapteri, joka jakaa yhden +12V-linjan kahdeksi on melkoinen purkkaviritys. Periaatteessa siis kannattaa hankkia uusi virtalähde ja juuri tämän linjojen jakamisen takia adapteria näin päin ei voi suositella. Ja tietysti jos löytyy viritys, joka pelkästään muuttaa liittimen kokoa, niin siitä ei ole käytännössä mitään apua.

- Virtalähde 24-pin, emolevy 20 pin; Joissakin virtalähteissä 4 "ylimääräistä" pinniä ATX-liittimestä saa "irrotettua" ja sitten liitin sopii emolevyn liittimeen. Jos pinnejä ei saa irrotettua, voidaan käyttää adapteria, joka muuttaa 24 pinnisen liittimen 20 pinniseksi. Usein 24 pinnisessä liittimessä kiinnitysklippi on eri paikassa kuin 20 pinnisessä liittimessä jolloin liitin ei fyysisesti sovi periaatteella "4 pinniä tyhjän päälle". Tässä tapauksessa adapteri on pakollinen.

- 24-pin ATX-liittimen pinnijärjestys;

1. +3.3V ( Oranssi )
2. +3.3V ( Oranssi )
3. Maa ( Musta )
4. +5V ( Punainen )
5. Maa ( Musta )
6. +5V ( Punainen )
7. Maa ( Musta )
8. PWR_OK ( Harmaa )
9. +5VSB ( Purppura )
10. +12V ( Keltainen )
11. +12V ( Keltainen )
12. +3.3V ( Oranssi )
13. +3.3V ( Oranssi )
14. -12V ( Sininen )
15. Maa ( Musta )
16. PS_ON ( Vihreä )
17. Maa ( Musta )
18. Maa ( Musta )
19. Maa ( Musta )
20. Tyhjä ( -5V )
21. +5V ( Punainen )
22. +5V ( Punainen )
23. +5V ( Punainen )
24. Maa ( Musta )

( 20-pin ATX-liittimestä "puuttuvat" johtimet 11, 12, 23 ja 24 )

-5V-linja on uudemmista virtalähdemäärityksistä poistettu. Joissakin tapauksissa emolevyllä oleva piiri tarvitsee -5V-linjaa ja silloin se ei toimi, jos virtalähteestä -5V-linja puuttuu.

- PWR_OK johtimen tarkoitus on välittää tietoa +3.3V, +5V ja +12V-linjojen kunnosta.

- +5VSB-johtimessa on virtaa aina kun virtalähde on kytketty sähköverkkoon. Myös silloin, kun "tietokone ei ole päällä, mutta virtajohto seinässä", ns "Stand by"-tila. Mahdollistaa virtalähteen ohjelmallisen käynnistyksen.

- Johtimien värikoodit saattavat vaihdella.

Huom!: #+12V_ATX -liitin tai #EPS12V-liitin ei korvaa ATX-liittimen 4 lisäpinniä. Vaikka ne fyysisesti saattavatkin sopia, yhdistelmä ei toimi.

PWR5320 - ATX-virtalähteet; +12V_ATX-liitin ( Esimerkkikuva )

Synonyymejä: Pentium 4 -virtaliitin, 4-pin ATX, +12V lisävirtaliitin

+12V_ATX -liitin tuli käyttöön ensimmäisissä Pentium 4 -emolevyissä ja myöhemmin se löytyi käytännössä kaikista uusista emolevystä. Liitintä käytetään lähinnä prosessorin virransyöttöön. Tietyissä tapauksissa systeemi voi toimia vaikka liittimeen ei syötettäisi virtaa. +12V_ATX-liitin on pidemmän aikaa löytynyt käytännössä kaikista ATX-virtalähteistä.

Jos virtalähteessä ei +12V_ATX -liitintä ole, niin adapterilla sellaisen voi tehdä. Adapterit kuitenkin ottavat usein virtansa vain yhdestä #Oheislaiteliittimestä ja +12V_ATX -liittimessä on kaksi +12V-johdinta ja siten tällainen adapteri ei ole kovin suositeltava ratkaisu.

+12V_ATX-liittimen pinnijärjestys;

1. Maa ( Musta )
2. Maa ( Musta )
3. +12V ( Keltainen )
4. +12V ( Keltainen )

Huom!: Älä kytke +12V_ATX -liitintä tai EPS12V-liitintä ATX -liittimen vieressä oleviin 4 pinniin. Vaikka ne fyysisesti saattavatkin sopia, yhdistelmä ei toimi.

PWR5330 - ATX-virtalähteet; EPS12V-liitin ( Esimerkkikuva 1 ) ( Esimerkkikuva 2 )

EPS12V-liitin on käytännössä vastaava kuin kaksi ( #+12V_ATX-liitin ):tä yhdessä. Usein EPS12V-liittimestä saa irrotettua "puolet pois", jolloin se vastaa ( #+12V_ATX-liitin ):tä ja sopii kyseiseen liittimeen emolevyllä.

Huom!: Älä kytke +12V_ATX-liitintä tai EPS12V-liitintä ATX-liittimen vieressä oleviin 4 pinniin. Vaikka ne fyysisesti saattavatkin sopia, yhdistelmä ei toimi.

PWR5340 - ATX-virtalähteet; Oheislaiteliitin ( Esimerkkikuva )

Synonyymejä: "Molex", kovalevyliitin...

Pitkäikäinen liitin erityisesti oheislaitteiden virransyöttöön. +5- ja +12V-linjat löytyivät jo AT-virtalähteistä ja liitin on säilynyt virtalähteissä lähes muuttumattomana.

Oheislaiteliitimen pinnijärjestys

1. +12V ( Keltainen )
2. Maa ( Musta )
3. Maa ( Musta )
4. +5V ( Punainen )

PWR5350 - ATX-virtalähteet; PCI Express -lisävirtaliitin 6-pin ( Esimerkkikuva liittimestä jossa 8 pinniä joista 2 irrotettavaa )

PCI Express 6-pin virtaliitin on toistaiseksi käytössä vain näytönohjaimien lisävirransyötössä. Liittimessä on kolme +12V-johdinta ja kolme maajohdinta. PCI Express -liittimen saa usein tarvittaessa tehtyä adapterilla yhdestä tai kahdesta #Oheislaiteliittimestä. Joissakin tapauksissa (kts esimerkkikuva) liittimessä on 6 "kiinteää" pinniä ja 2 "irrotettavaa" pinniä, jolloin liittimestä saa 8-pin liittimen ottamalla kaikki pinnit käyttöön ja vastavasti 6-pin liittimen irrottamalla 2 pinniä.

Käytännössä 6-pinnisen lisävirtaliittimen tehonsyötöksi oletetaan 75 wattia.

Huom 1: Esim näytönohjaimien mukana tulevissa adaptereissa johtimien määrä voi vaihdella. Jos näytönohjaimen mukana tulee erillinen adapteri, valmistaja (luultavasti) takaa näytönohjaimen toimimisen kyseistä liitintä käytettäessä. "Normaalin" liittimen pitäisi silti toimia, vaikka useat pinnit jäävätkin "tyhjän päälle".

Huom 2: PCI Express -liittimet eivät sisälly ATX-standardiin, joten virtalähteen ja/tai näytönohjaimen valmistajan mahdollisesti antamat tiedot liittimistä kannattaa tarkistaa.

PWR5351 - ATX-virtalähteet; PCI Express -lisävirtaliitin 8-pin ( Esimerkkikuva liittimestä jossa 8 pinniä joista 2 irrotettavaa )

PCI Express 8-pin virtaliitintä käytetään #6-pin version tavoin näytönohjaimen virransyötössä. Liittimessä on kolme +12V-johdinta ja viisi maajohdinta. Liitin voi olla kiinteästi 8-pin tai siitä voidaan irrottamalla saada 2 pinniä pois (kts esimerkkikuva), jolloin se vastaa #6-pin virtaliitintä.

Käytännössä 8-pinnisen lisävirtaliittimen tehonsyötöksi oletetaan 150 wattia.

Huom 1: Esim näytönohjaimien mukana tulevissa adaptereissa johtimien määrä voi vaihdella. Jos näytönohjaimen mukana tulee erillinen adapteri, valmistaja (luultavasti) takaa näytönohjaimen toimimisen kyseistä liitintä käytettäessä. "Normaalin" liittimen pitäisi silti toimia, vaikka useat pinnit jäävätkin "tyhjän päälle".

Huom 2: PCI Express -liittimet eivät sisälly ATX-standardiin, joten virtalähteen ja/tai näytönohjaimen valmistajan mahdollisesti antamat tiedot liittimistä kannattaa tarkistaa.

PWR5352 - ATX-virtalähteet; SLI-liitin ( Esimerkkikuva )

Joissakin yhteyksissä käytetty termi jolla tarkoitetaan kahta erillistä PCI Express -liitintä, jolloin lisävirransyöttöä saadaan kahdelle näytönohjaimelle.

PWR5360 - ATX-virtalähteet; Serial ATA-virtaliitin ( Kuva adapteriliittimestä ) ( Kuva "oikeasta liittimestä" 1 ) ( Kuva "oikeasta liittimestä" 2 )

Serial ATA-virtaliitin on nimensä mukaisesti tarkoitettu Serial ATA-asemien virransyöttöön. Serial ATA-virtaliittimen saa usein tehtyä #Oheislaiteliittimestä adapterin avulla, mutta Serial ATA-liittimestä löytyy speksien mukaan johdin +3.3V-jännitteelle ja #Oheislaiteliittimestä ei löydy johdinta tälle jännitteelle. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia.

Serial ATA-liittimen pinnijärjestys;

1. +3.3V
2. +3.3V
3. +3.3V
4. Maa
5. Maa
6. Maa
7. +5V
8. +5V
9. +5V
10. Maa
11. Maa
12. Maa
13. +12V
14. +12V
15. +12V

PWR5370 - ATX-virtalähteet; Tuuletin / Fan only -liittimet (esimerkkikuva 1) (esimerkkikuva 2)

Joistakin virtalähteistä löytyy vain tuulettimille tarkoitettuja virtaliittimiä. Nämä merkitään yleensä joko erillisellä johtovärityksellä tai tekstimaininnalla liittimen pinnassa (esim "Fan" tai "Fan only"). Tällaisten liittimien kautta virtalähde voi esim säätää tuulettimien saamaa jännitettä ja samalla tuulettimien pyörimisnopeutta lämpötilan mukaan.

Virtalähteessä olevissa tuuletinliittimissä on usein vain yksi maajohto ja yksi virtajohto.

Huom 1: Muun laitteen kuin tuulettimen kytkeminen tämänkaltaiseen liittimeen voi aiheuttaa laitteistovaurion.

Huom 2: Tuuletinliittimet eivät sisälly ATX-standardiin, joten virtalähteen valmistajan ohjeet/huomautukset niiden käytöstä kannattaa tarkistaa.

Osion alkuun


PWR5500 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjat

Päivitetty: 23.4.2010

Tietokoneen eri komponentit vaativat erisuuruista jännitettä virransyötön osalta ja ATX-virtalähde antaa jonkin verran valinnanvaraa.

PWR5510 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen listaus

ATX-virtalähteestä löytyy virransyöttöä seuraaviin jännitelinjoihin; +12V, +5V, +3.3V, -5V ja -12V. +5VSB ( +5V Stand By ) voidaan tietyissä tapauksissa laskea omaksi jännitelinjaksi. Uudemmista laitteista -5V linja on poistettu kokonaan, koska se on poistettu myös uudemmista ATX-virtalähdemäärityksistä. Joistakin ATX-virtalähdemäärityksistä löytyy edelleen -12V määritys, mutta sekin käytännössä poistunut.

PWR5520 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen käyttö

Yleistaulukko eri liittimien linjojen käytöstä. Poikkeuksia saattaa esiintyä varsinkin erikoisemmissa emolevyratkaisuissa.

X = Käyttää

- = Ei käytä

(X) = Käyttää harvoin / käyttää lähinnä uudemmissa emolevyissä
 
Liitin
+3,3V
+5V
+12V
ATX 20-pin
X
X
X
ATX 24-pin
X
X
X
+12V_ATX
-
-
X
EPS12V
-
-
X
PCI korttipaikka
-
X
-
Serial ATA
X*
X
X
Levykeasema
-
X
X
Oheislaiteliittin
-
X
X
AGP korttipaikka
X
X
X
PCI Express virtaliitin
-
-
X
PCI Express korttipaikka
X
-
X
USB
-
X
-
DIMM ( Muisti )
(X)
(X)
-
FAN ( Tuuletin )
(X)
(X)
X

* Katso #PWR 5360 - ATX-virtalähteet; Serial ATA-virtaliitin

PWR5521 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen käytön nykytilanne

Uudet tietokoneet kuormittavat selvästi eniten +12V-linjaa. Muut jännitelinjat ovat melkoisen vähäisessä käytössä.

PWR5530 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen sallittu ero optimaaliseen

ATX-määritysten mukaan jännitelinjojen jännitearvot saavat erota 5 prosenttia optimaalisesta arvosta, poikkeuksena -12V - ja -5V -linjat jolle sallitaan 10 prosentin poikkeama. Siten esimerkiksi +5V-linjan sallitut arvot ovat +4.75 V ja +5.25 V välissä optimaalisen ollessa +5.00 V. Taulukossa arvot valmiiksi laskettuna.
 
Jännitelinja ( V ) Sallitut arvot min / max ( V )
+3.3 +3.17 / +3.47
+5 +4.75 / +5.25
+12 +11.40 / +12.60
-5 -4.5 / -5.5
-12 -10.80 / -13.20

PWR5540 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen mittaaminen

Jännitelinjojen jännitearvoja voi mitata esim yleismittarilla, ns pihtimittarilla tai muulla käyttöönsopivalla laitteella. Ohjelmat, jotka näyttävät jännitelinjojen arvoja, ottavat lukemat melko varmasti emolevyn kautta ja kyseisten arvojen paikkansapitävyys on usein huono eikä niihin kannata liiemmin luottaa. Sama pätee BIOS:n ilmoittamiin arvoihin.

PWR5550 - ATX-virtalähteet; Jännitelinjojen ja tehon riittävyys

ATX-virtalähteen tehon riittävyys voidaan karkeasti jakaa 3 osaan. 1. virtalähteen kokonaistehon riittävyys, 2. virtalähteen yksittäisen jännitelinjan riittävyys ja 3. virtalähteen samansuuruisten jännitelinjojen yhteenlaskettu kuormitus. Jos yksikin em asioista on riittämätön, virtalähteen voidaan sanoa olevan virransyötöltään "riittämätön".

PWR5555 - ATX-virtalähteet; Virtalähteen kokonaistehon riittävyys

Jos virtalähteen tehosta kerrotaan vain yksi asia, se yleensä on virtalähteen kokonaisteho. Teoriassa osien yhteenlaskettu kokonaisteho ei saa ylittää virtalähteen kokonaistehoa.

PWR5560 - ATX-virtalähteet; Virtalähteen yksittäisen jännitelinjan riittävyys

Teoriassa myös yksittäisen jännitelinjan tehonsyötön pitää olla vähintään yhtä suuri kuin virtalähteeseen liitettyjen osien yhteenlaskettu tehonkulutus. Erityisesti virtalähteessä, jossa on useita +12V-linjoja, yksittäiselle linjalle saattaa tulla liian suuri kuormitus. Asialle ei käytännön standardia ole, lisätietoa #PWR5150.

PWR5565 - ATX-virtalähteet; Virtalähteen samansuuruisten jännitelinjojen yhteenlaskettu kuormitus

Koskee lähinnä tapausta, jossa virtalähteessä on useita +12V-linjoja. Tässä tapauksessa linjojen tehonsyöttö voidaan periaatteessa laskea yhteen, silti kannattaa huomioida myös #PWR5560.

PWR5590 - ATX-virtalähteet; Osien arvioituja tehonkulutuksia

Seuraavassa esitetty muutamia esimerkkilaskentoja erilaisille kokoonpanoille ja arvioitu niiden tehotarvetta. Tarkoituksena on lähinnä kertoa millaisissa suuruusluokissa nykyisten kokoonpanojen tehontarve on ja ovatko yli 1000 watin virtalähteet yleisesti ylimitoitettuja.

Selvennyksiä:

Osa = Tietokoneen osa jota tarkastellaan.

+3.3V Kevyt/Tyypillinen/Extreme = Arvioitu +3.3V-linjan virtakuormitus kevyelle, tyypilliselle ja kovan tason kokoonpanolle. Joissakin tapauksissa on annettu vaihteluvälinä minimi ja maksimiarvo.

+5V Kevyt/Tyypillinen/Extreme = Arvioitu +5V-linjan virtakuormitus kevyelle, tyypilliselle ja kovan tason kokoonpanolle. Joissakin tapauksissa on annettu vaihteluvälinä minimi ja maksimiarvo.

+12V Kevyt/Tyypillinen/Extreme = Arvioitu +12V-linjan virtakuormitus kevyelle, tyypilliselle ja kovan tason kokoonpanolle. Joissakin tapauksissa on annettu vaihteluvälinä minimi ja maksimiarvo.

Yhteensä (AGP) = Yhteenlaskettu virtamäärä AGP-korttipaikan ollessa käytössä, pienempi arvo saatu laskemalla kaikista vaihteluväleistä pienimmät arvot yhteen ja suurempi arvo on saatu laskemalla kaikista vaihteluväleistä suurimmat arvot yhteen.

Yhteensä (PCI Express) = Yhteenlaskettu virtamäärä PCI Express -korttipaikan ollessa käytössä, pienempi arvo saatu laskemalla kaikista vaihteluväleistä pienimmät arvot yhteen ja suurempi arvo on saatu laskemalla kaikista vaihteluväleistä suurimmat arvot yhteen.

Oletuksia: Prosessorin virransyöttö tulee kokonaan +12V-linjasta. AGP-korttipaikan +12V-tehonsyötön maksimiksi otettu datasheetin mukainen 1A. Jako +5V ja +3.3V linjojen välillä voi riippua emolevystä. AGP-lisävirtaliittimeksi oletettu Oheislaiteliitin josta oletuksena kuormitetaan vain +12V-linjaa. Jos emolevyssä on AGP-liitin, siinä ei ole PCI Express x16 -liitintä ja toisin päin. Molempien korttipaikkojen tehonkulutukseen oletetaan sisältyvän näytönohjaimen tehonkulutus. Emolevyn virrankulutus voi riippua paljon siihen valmiiksi liitetyistä osista. DDR-muistikampojen oletetaan kuormittavan +3.3V-linjaa ja DDR2-muistikampojen +5V-linjaa. Kovalevyjen ja DVD-asemien oletetaan kuluttavan jatkuvasti mainittu virtamäärä. Lukuja on monissa tapauksissa hieman pyöristelty.
 
Osa
+3.3V
Kevyt/Tyypillinen/Extreme
+5V
Kevyt/Tyypillinen/Extreme
+12V
Kevyt/Tyypillinen/Extreme
Prosessori
0/0/0
0/0/0
2-4A/5-8A/9-12A
AGP korttipaikka
1-2A/3-4A/5-8A
1A/2A/3A
0.5A/0.75A/1A
AGP lisävirtaliitin
0/0/0
0/0/0
0/0-3A/4-8A
Emolevy
1A/1-2A/1-3A
1-2A/2-3A/3-4A
1A/1-2A/2-3A
PCI Express korttipaikka
1A/1-2A/1-2A
0/0/0
1-2A/3-5A/6A
PCI Express lisävirtaliitin 6 pin
0/0/0
0/0/0
0/1-3A/4-6A
PCI Express lisävirtaliitin 8 pin
0/0/0
0/0/0
0/0/7-9A
USB-liitin 5 kpl
0/0/0
0.1A/0.25A/0.5A (*5)
0/0/0
Tuuletin
0/0/0
0/0/0
0.1A/0.2-0.5A/0.5-2A
Muistikampa DDR 2 kpl
1-2A/2-3A/3-4A (*2)
0/0/0
0/0/0
Muistikampa DDR2 2 kpl
0/0/0
1A/1-2A/2-4A (*2)
0/0/0
Kovalevy 2 kpl
0/0/0
0.7A/0.8A/1.1A (*2)
0.4A/0.6A/0.8A (*2)
DVD-asema 2 kpl
0/0/0
1A/1A/1A (*2)
1A/1A/1A (*2)
Yhteensä (AGP)
4-7A/8-12A/12-19A
7-10A/11-14A/16-20A
6.5-9A/ 10-17A/ 20A-30A
Yhteensä (PCI Express)
4-6A/6-10A/8-13A
7-8A/9-12A/14-19A
7-10A/13-22A/27-35A
Muutettuna wateiksi (AGP)
13-23W/26-40W/40-62W
35-50W/55-70W/80-100W
78-108W/120-204W/240-360W
Muutettuna wateiksi (PCI Express)
13-20W/20-33W/26-43W
35-40W/45-60W/70W-95W
84-120W/156-264W/324-420W

Tehonkulutus yhteenlaskettuna saadaan seuraavaa suuruusluokkaa.

Kevyt AGP: 126-181W
Kevyt PCI Express: 122-180W
Tyypillinen AGP: 201-314W
Tyypillinen PCI Express: 221W-357W
Extreme AGP: 360-522W
Extreme PCI Express: 420-558W

Tuomio:

Edes Extreme PCI Express -kokoonpanolla ei päästä yli 600 watin, vaikka prosessorin tehonkulutukseksi on oletettu huikea 12A (=144W) ja näytönohjaimen 15A (=180W). Myös muistikammalle 20 watin tehonkulutus on todella kovaa luokkaa. Kun vielä ottaa huomioon, että harvoin DVD-asemia, kovalevyjä, muisteja, prosessoria ja näytönohjainta kuormitetaan täydellä teholla samaan aikaan, voidaan vetää seuraavanlaisia johtopäätöksiä.

Vähän virtaa kuluttavalle tietokoneelle pitäisi riittää hyvin 250 watin tehonsyöttö virtalähteen osalta.

Keskitason tietokoneelle pitäisi riittää hyvin 400 watin tehonsyöttö virtalähteen osalta.

Tehokkaalle kokoonpanolle (oletuksena yksi prosessori ja yksi näytönohjain eikä kymmentä kovalevyä jne) pitäisi riittää 600 watin tehonsyöttö virtalähteen osalta tai jos osien virrankulutukseen on kiinnitetty huomiota, pitäisi riittää 500 watin tehonsyöttö virtalähteen osalta.

Osion alkuun


PWR5700 - Virransyöttö eri osille

Päivitetty: 26.9.2009

Osittain erillään ATX-virtalähteet -osiosta, koska pätee varsin hyvin myös muihin kuin ATX-virtalähteisiin.

PWR5710 - Virransyöttö; IDE-laitteet

Yleensä IDE-laitteiden virransyöttö hoidetaan tavallisen #Oheislaiteliittimen liittimen avulla. Poikkeukset harvinaisia.

PWR5720 - Virransyöttö; Serial ATA-laitteet

Serial ATA-laitteiden virransyötössä käytetään nykyisin lähinnä #Serial ATA-virtaliitintä. Tietyissä vanhemmissa laitteissa virransyötöstä huolehti #Oheislaiteliitin. Serial ATA -laitteista voi myös löytyä tuki molemmille mainituille liittimille, tällaisessa tapauksessa vain toista liitintä pitää käyttää.

PWR5730 - Virransyöttö; Näytönohjaimet

Näytönohjaimien virransyöttö voidaan karkeasti jakaa kahteen kastiin. Heikkotehoisemmat näytönohjaimet saavat usein tarvitsemansa virran korttipaikan kautta, tehokkaammat tarvitsevat erillisen lisävirtaliittimen kautta enemmän virtaa.

Tällaisissa tapauksissa näytönohjaimeen tarvitsee liittää yksi tai useampi lisävirtaliitin, joka yleensä on joko #Oheislaiteliitin, levykeasemaliitin tai #PCI Express -liitin.

PCI Express-korttipaikan suurimmaksi virransyötöksi on määritelty 75 wattia, suurempi virransyöttö hoidetaan lisävirtaliittimen avustuksella.

PWR5740 - Virransyöttö; USB-laitteet

USB1.1 ja 2.0 -laitteiden maksimikuormitukseksi on määritelty 0.5A. USB-väylän jännite on 5V, joten jos USB-laite tarvitsee enemmän kuin 2.5W tehoa, se määritysten mukaan tarvitsee lisävirransyöttöä. Koska USB-laitteet yleensä ovat ulkoisia, lisävirta saadaan monesti pistorasiaan liitetyn virta-adapterin avulla.

USB 3.0 -laitteiden maksimikuormitukseksi on määritelty 0.9V (eli noin 4.5W).

Ns. passiivisella USB-hubilla/jakajalla tarkoitetaan usein hubia, joka ei sisällä lisävirransyöttöä ja siten siihen liitettyjen laitteiden yhdistetty tehonkulutus saa olla maksimissaan USB-standardin tukema (2.5W/4.5W). Aktiivinen USB-hubi sisältää jonkinlaisen lisävirransyöttömahdollisuuden.

PWR5750 - Virransyöttö; Emolevy

Käsitelty osiossa #PWR5300.

Osion alkuun


PWR5900 - ATX-virtalähteet; Valmistajalistaus

Lista päivitetty: 27.3.2010

Listaa ei toistaiseksi päivitetä.

- Varsinaisia virtalähdevalmistajia on melkoisen vähän. Tietyissä tapauksissa saman valmistajan valmistamia virtalähteitä myydään monella eri nimellä ja/tai kuorilla ja/tai tuulettimella varustettuna. Tässä hyvin epävirallinen listaus virtalähdemerkeistä ja virtalähteiden oikeista valmistajista. Kannattaa myös huomioida että samalla "valmistajanimellä" saatetaan myydä usean valmistajien tuotoksia jopa samanaikaisesti. 

- Lihavoituna päävalmistaja ja sen alla merkit, joilla kyseisen valmistajan tuotoksia myydään. Lista on siis epävirallinen ja tilanne muuttuu jatkuvasti.

- Ilmeisesti kaikkien USA:ssa myytävien virtalähteiden tyyppikilvestä pitää löytyä UL File Number, jonka avulla voi täältä tarkistaa virtalähteen todellisen valmistajan. Lisätietoa esim Hardware Secrets-sivustolla.

Listalla on 0-3 kysymysmerkkiä ilmaisemassa kuinka "epävarmasta tiedosta" on kyse. Parannusehdotuksia ja/tai korjauksia voi lähettää tätä kautta.

AcBel Polytech

- CoolerMaster (?)
- SilverStone (??)

Andyson

- Sunbeam (osa malleista)
- Ultra (osa malleista)
- Hiper (osa malleista)
- BFG (osa malleista)

Channel Well Tech

- Channel Well Tech = CWT
- Antec (ainakin Truepower-, Smartpower-, Neopower- ja Phantom-sarjat)
- Corsair (osa HX-, VX- ja TX-sarjoista, ainakin VX-550, TX-750 ja HX-1000)
- ThermalTake
- Foxconn
- Scythe
- Hiper (osa malleista?)
- A.C. Ryan (?)
- Xigmatek

Codegen

- Codegen
- Tricod (?)
- Silvershield (??)

Compucase / HEC

- HEC
- Antec (??) (vanhempia malleja)
- Cougar (?)

Delta electronics

- Chieftec (?) (osa malleista)
- Antec NeoHE (?) (osa uudemmista malleista)
- Antec Signature (?)

Enermax

- Enermax
- Maxpoint
- Sapphire (FirePSU-sarja) (?)

Enhance Electronics

- Akasa (suurin osa malleista)
- Silverstone (osa malleista)
- Chieftec (?) (osa malleista)
- CoolerMaster (osa malleista)
- Zalman (ilmeisesti ainakin ZM-850 HP ja ZM-1000 HP)
- Antec (??) (vanhempia malleja)
- BFG (osa malleista)

Fortron / FSP-Group

- Fortron = FSP-Group
- Nexus (Nexus Value 430 ???)
- Zalman (suurin osa malleista, mukaanlukien ZM-500 HP ja ZM-600 HP)
- Aopen
- OCZ (ainakin PowerXStream-, GameXStream- EvoStream- ja StealthXtream-sarjat) (myös muut XStream-sarjan laittet?)
- Sharkoon
- BeQuiet (ainakin osa StraightPower-sarjasta, 500W ja ylöspäin)
- Sparkle
- Silverstone (osa malleista)
- Antec (Basic/Basiq-sarja)
- Sunbeam (osa malleista)

Hiper

- High Performance Group (= Hiper)
- Hiper

Q-Tec

- Q-Tec
- Macron (?)
- DTK (??)
- Xilence (?)

PC Power and Cooling

- PC Power and Cooling (suurin osa malleista)
- Seasonic (??) osa malleista

Seasonic

- Seasonic
- Antec (ainakin NeoHE-, Truepower Trio-, Earthwatts-, Cooling Fusion- ja Signature(?)-sarjat) (Neopower HE ?)
- Corsair (osa HX- TX- ja VX-sarjoista, pois lukien ainakin VX-550, TX-750 ja HX-1000)
- CoolerMaster (?)

Seventeam

- XG (?)
- CoolerMaster (??)
- Sunbeam (??)

Solytech

- Solytech

Shenzen Chi Yuan Industrial

- LC power (?)
- Huntkey (?)

Sirtec

- Sirtec
- ThermalTake (??) (mahdollisesti osa malleista)
- Chieftec (?) (osa malleista)
- OCZ (?) (osa malleista)
- Coolmax (?)

ToPower

- BeQuiet (ainakin Color- ja Blackline -sarjat) (DarkPower-sarja ?)
- Tagan
- OCZ (ainakin ModStream- ja PowerStream-sarjat)
- Mushkin
- Spire
- Raidmax (?)
- BFG (?)

Wintech

- Ultra Products
- MGE
- Xion
- Chieftec (ilmeisesti suurin osa malleista)
- Sunbeam (??)

On yhtä kuin...

Cooltek = Fractal Design

Kysymysmerkkejä


PWR5950 - ATX-virtalähteet; Vapaa sana

ATX-virtalähteiden aikakautena "tehokkaat ja halvat" virtalähteet ovat yleistyneet. 40 euron kotelon mukana saattaa hyvinkin tulla mukana "550W" virtalähde, jonka laadusta ei ole juurikaan takeita. Osasyy heikentyneeseen laatuun voi olla turvallisuus. ATX-virtalähteiden tukema ohjelmallinen käynnistys ja sammutus eivät käytännössä näytä vaativan aivan yhtä hyvää turvallisuutta kuin AT-virtalähteiden yleinen käytäntö liittää virtalähde kotelon virtakytkimeen.

"Superhalpoja ja superlaadukkaita" virtalähteitä kannattaakin välttää. Suomessa myytävien virtalähteiden valikoimat eivät välttämättä ole samaa tasoa kuin ulkomailla. Omana mielipiteenä suosittelen ylläolevasta listasta ( #PWR5900 ) mm. valmistajien Enhance, Enermax, Fortron ja Seasonic tuotoksia, joita saatetaan myydä eri alamerkeillä.

Osion alkuun


PWR5990 - ATX-virtalähteet; Linkkejä

ATX-standardit jne; http://www.formfactors.org/.

Virtalähdelaskureita;

http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp

http://www.journeysystems.com/power_supply_calculator.php

http://web.aanet.com.au/SnooP/psucalc.php

Virtalähdeoppaita;

Powering Your PC: Truths and Misconceptions A Guide To Power Supplies

Anatomy of Switching Power Supplies.

Osion alkuun


IDE6000 - IDE-liitäntä

Päivitetty: 2.7.2009

Synonyymejä; EIDE, eIDE, Ultra ATA, Ultra DMA, PATA, Paraller ATA, "ATAPI"...

IDE-liitäntä juontaa juurensa kaukaa menneisyydestä. Päivitysten ansiosta se on edelleen laajalti käytössä ja liitännän nopeus on moninkertaistunut.

Termi "IDE" kattaa myös Serial ATA -liitännän, mutta käytännön terminä IDE on lähes synonyymi Paraller ATA:lle. Käytetään siis tässä IDE-termiä.

Valikko

IDE6010 - IDE-Liitäntä; Yleistä

IDE6020 - IDE-liitäntä; Laitteet

IDE6100 - IDE-liitäntä; Nopeus

IDE6110 - IDE-liitäntä; Liitännän vaikutus kovalevyn nopeuteen käytännössä

IDE6200 - IDE-liitäntä; Nimeäminen

IDE6300 - IDE-liitäntä; Monta laitetta samassa kaapelissa ( Tai useampi kuin yksi laite... )

IDE6310 - IDE-liitäntä; Master-/Slave-asetukset

IDE6400 - IDE-liitäntä; Virransyöttö

IDE6500 - IDE-liitäntä; Liittäminen / irrottaminen koneen ollessa päällä

IDE6600 - IDE-liitäntä; Kaapelit

IDE6950 - IDE-liitäntä; Vapaa sana


IDE6010 - IDE-Liitäntä; Yleistä

IDE-liitäntä on poistumassa käytöstä. Sitä tukevia laitteita on kuitenkin markkinoilla valtavasti. IDE-liittimen huonoin ominaisuus lienee liittimen (ja litteän kaapelin) suuri koko.

IDE6020 - IDE-liitäntä; Laitteet

IDE-liitäntää käytetään lähinnä #kovalevyjen ja #CD-/DVD-asemien liittämisessä tietokoneeseen. Muu käyttö on hyvin vähäistä.

IDE6100 - IDE-liitäntä; Nopeus

Nykyisin on käytössä lähes pelkästään 33 MB/s-nopeutta tai nopeampia tukevia IDE-laitteita, vanhempia IDE-laitteita esiintyy enimmäkseen laitteissa joissa on AT-tason virtalähde. Ja koska AT-virtalähteitä oppaassa ei käsitellä, jätetään ATA33:a vanhemmat pois. Muita nopeuksia ovat 66 MB/s, 100 MB/s sekä tietyllä tavalla epävirallinen 133 MB/s. Liitäntöjen nopeudet ilmaistaan nykyisin monella eri tavalla. Yleisimmistä taulukko alempana.
 
Nopeus
"Termi 1"
"Termi 2"
"Termi 3"
33 MB/s
UDMA 2
ATA33 tai ATA/33
UDMA33
66 MB/s
UDMA 4
ATA66 tai ATA/66
UDMA66
100 MB/s
UDMA 5
ATA100 tai ATA/100
UDMA100
133 MB/s
UDMA 6
ATA133 tai ATA/133
UDMA133

IDE6110 - IDE-liitäntä; Liitännän vaikutus kovalevyn nopeuteen käytännössä

IDE-kovalevyjen tiedonsiirtonopeudet ovat yleensä maksimissaan luokkaa 70-80 MB/s. Siten ATA66-liitäntä on monissa tapauksissa riittävä ja ATA100-liitännän kapasiteetin ei pitäisi loppua yhtä kovalevyä käytettäessä. ATA33-liitäntä ja hitaampi rajoittaa uudempien kovalevyjen suorituskykyä.

IDE6200 - IDE-liitäntä; Nimeäminen

IDE-liitäntä nimetään yleensä ATAxxx-litannialla, jossa xxx on liitännän siirtonopeus. Esim ATA66. Lisäksi voidaan laittaa kirjaimien ja numeron väliin esim "-" tai "/"-merkit. Esim ATA-66 tai ATA/66. UDMA-termejä käytetään vähemmän, tietynlaisia vaihtoehtoja taulukosta #IDE6100.

IDE6300 - IDE-liitäntä; Monta laitetta samassa kaapelissa ( Tai useampi kuin yksi laite... )

IDE-laitteet yhdistetään kaapelilla emolevylle tai muulle laitteelle, josta löytyy IDE-ohjain ja -liitäntä. Yhteen IDE-ohjaimeen voidaan liittää KAKSI IDE-laitetta, esim kovalevyä. Tämä vaatii sen, että kaapelissa on KOLME liitintä. Kaksi liitetään IDE-laitteeseen ja yksi emolevyltä löytyvään IDE-liittimeen. Jos IDE-kaapelissa on kaksi liitintä, siihen voi liittää yhden IDE-laitteen.

IDE6310 - IDE-liitäntä; Master-/Slave-asetukset (Esimerkkikuva Cable select -toimintoa tukevasta kaapelista)

Liitettäessä kaksi IDE-laitetta samaan kaapeliin, toisen laitteen on oltava Master (usein lyhennetty MA) ja toisen Slave (usein lyhennetty SL). Kaksi Master tai kaksi Slave laitetta samassa kaapelissa ei toimi. Asia säädetään lähes poikkeuksetta jumpperilla aseman takaa. Monet laitteet tukevat Cable Select (usein lyhennetty CS) -toimintoa, jolloin asetukset säätyvät automaattisesti sen mukaan, kumpaan kaapelin liittimeen tietty laite on kiinnitetty. Yleensä yksi liitin on tarkoitettu emolevylle (esimerkkikuvassa mainittu "System"), toinen Slave-laitteelle ja kolmas Master-laitteelle.

Huom 1: Käytettäessä Cable Select-toimintoa täytyy molemmat laitteet säätää jumpperilla Cable Select -toimintoa tukemaan.

Huom 2: Lähes poikkeuksetta Cable Select -toiminnon voi ohittaa jumpperoimalla asemat Masteriksi tai Slaveksi, tällöin Cable select -toimintoa tukevan kaapelin merkinnöistä ei tarvitse välittää.

Huom 3: Joissakin IDE-kaapeleissa on vain kaksi liitintä, jolloin vain yhden laitteen liittäminen kaapeliin onnistuu (toinen liitin liitetään esim emolevylle).

IDE6400 - IDE-liitäntä; Virransyöttö

Katso #PWR5710 - IDE-laitteet; Virransyöttö.

IDE6500 - IDE-liitäntä; Liittäminen / irrottaminen koneen ollessa päällä

IDE-laitetta ei määritysten mukaan voi irrottaa tai liittää koneen ollessa käynnissä. Jos laite on liitetty tietokoneeseen USB-liitännän avulla, esim ulkoisen kovalevyräkin kautta, katso osio #USB10050.

IDE6600 - IDE-liitäntä; Kaapelit (Esimerkkikuva jossa 80 ja 40 johtiminen kaapeli päällekkäin, 80-pin alla)

Käytettäessä IDE-liitäntää nopeudella 33 MB/s tai alemmalla, tarvitaan ns. 40-johtiminen IDE-kaapeli. Suuremmilla nopeuksilla tarvitaan ns. 80-johtiminen IDE-kaapeli (englanniksi esim 80 conductor IDE-cable)

Huom: Joissakin IDE-kaapeleissa on vain kaksi liitintä, jolloin vain yhden laitteen liittäminen kaapeliin onnistuu.

Huom 2: Vaikka usein puhutaan "80-pinnisestä IDE-kaapelista", pinnien määrä on sama kuin 40-pin kaapelissa, mutta johtimien määrä on kaksinkertainen. Oikeampi termi onkin esim 80-johtiminen IDE-kaapeli.

IDE6950 - IDE-liitäntä; Vapaa sana

IDE-liitäntä on vähitellen poistumassa markkinoilta. Jos pakottavaa syytä ei IDE-liitäntäisen laitteen hankkimiseen ole, kannattaa hankkia Serial ATA -liitäntäinen laite. Tämä koskee myös DVD-asemia. Esim Intelin ICH8(R)-, ICH 9(R) ja ICH 10(R) -South Bridget (esim useimmat P965- ja P35 -piirisarjaiset emolevyt käyttävät kyseistä piiriä) ei tue IDE-liitäntää ja siksi Serial ATA -väyläinen laite on erittäin suositeltava. Myös muiden valmistajien piirisarjat usein tukevat vain yhtä IDE-liitintä.

Osion alkuun


SATA7000 - Serial ATA -liitäntä

Päivitetty: 14.3.2010

Synonyymejä; SATA, S-ATA, Sarja-ATA...

Serial ATA-liitäntä on kehitetty #IDE-liitännän korvaajaksi. Standardi on jo kuuden vuoden ikäisenä todellinen sekasotku.

Valikko

SATA7010 - Serial ATA-liitäntä; Yleistä

SATA7020 - Serial ATA-liitäntä; Laitteet

SATA7100 - Serial ATA-liitäntä; Nopeus

SATA7110 - Serial ATA-liitäntä; Liitännän vaikutus nopeuteen käytännössä

SATA7200 - Serial ATA-liitäntä; Määritelmät

SATA7210 - Serial ATA-liitäntä; Serial ATA / Serial ATA 150 MB/s / Serial ATA 1,5 Gb/s

SATA7220 - Serial ATA-liitäntä; Serial ATA 2 / Serial ATA 300 MB/s / Serial ATA 3 Gb/s

SATA7230 - Serial ATA-liitäntä; Serial ATA 2.5

SATA7240 - Serial ATA-liitäntä; Serial ATA 3 / Serial ATA 600 GB/s / Serial ATA 6 Gb/s

SATA7250 - Serial ATA-liitäntä; eSATA

SATA7300 - Serial ATA-liitäntä; Monta laitetta samassa kaapelissa ( Tai useampi kuin yksi laite... )

SATA7400 - Serial ATA-laitteet; Virransyöttö

SATA7500 - Serial ATA-liitäntä; Liittäminen / irrottaminen koneen ollessa päällä

SATA7600 - Serial ATA-liitäntä; Kaapelit

SATA7610 - Serial ATA-liitäntä; SATA1 ja SATA2 yhteensopivuus

SATA7950 - Serial ATA-liitäntä; Vapaa sana

SATA7990 - Serial ATA-liitäntä; Lisätietoa


SATA7010 - Serial ATA-liitäntä; Yleistä

Serial ATA on syrjäyttämässä IDE-liitännän käytännössä kokonaan tietokoneen sisäisten massamuistien liitäntänä. Sen suurimmaksi eduksi IDE-liitäntään nähden voitaneen laskea hotswapin ( #SATA7500 ) lisäksi kaapelin ja liittimen pieni koko.

SATA7020 - Serial ATA-liitäntä; Laitteet

Serial ATA-liitäntää käytetään lähinnä #kovalevyjen ja #CD-/DVD-asemien liittämisessä tietokoneeseen.

SATA7100 - Serial ATA-liitäntä; Nopeus

Serial ATA-liitäntöjä on tällä hetkellä nopeuksilla; 150 MB/s, 300 MB/s ja 600 MB/s. Käytetään myös merkintätapoja 1.5 Gb/s, 3 Gb/s ja 6 Gb/s. Vaikka suoraan laskettuna 1.5 Gb/s = 187.5 MB/s, 3 Gb/s = 375 MB/s ja 3 Gb/s = 750 MB/s, siirtonopeus tässä tapauksessa on 150 MB/s / 300 MB/s ja 600 MB/s vastaavasti, koska Serial ATA-liitäntä käyttää tiedonsiirrossa hyödyksi 8 bittiä kymmenestä mahdollisesta. Lisätietoa b/s ja B/s #FAQ99920.

SATA7110 - Serial ATA-liitäntä; Liitännän vaikutus nopeuteen käytännössä

Nykyisillä kovalevyjen siirtonopeuksilla hitainkin Serial ATA-liitäntä (150 MB/s) on riittävän nopea eikä 300 MB/s-liitäntä anna juurikaan nopeusetua.

Monille SSD-levyille ei riitä 600 MB/s nopeus.

Nykyisillä CD-/DVD-asemien siirtonopeuksilla hitainkin Serial ATA-liitäntä (150 MB/s) on riittävän nopea eikä 300 MB/s-liitäntä anna juurikaan nopeusetua

SATA7200 - Serial ATA-liitäntä; Määritelmät

Serial ATA-liitäntöjen merkitsemistavat ovat varsin kirjavat. Lisäksi Serial ATA2 -laitteet eivät käytännössä tue kaikkia standardin mahdollistamia ominaisuuksia.

SATA7210 - Serial ATA-liitäntä; Serial ATA / Serial ATA 150 MB/s / Serial ATA 1,5 Gb/s

Synonyymejä; SATA, SATA-150, SATA1, SATA1.5G, SATA 1.st generation...

Ensimmäisen sukupolven Serial ATA-liitäntä sisältää tuen SATA:n perusominaisuuksille ( #SATA7010 ). Tiedonsiirtokyky 150 MB/s.

SATA7220 - Serial ATA-liitäntä; Serial ATA 2 / Serial ATA 300 MB/s / Serial ATA 3 Gb/s

Synonyymejä; SATA2, SATA-300, SATA3G, SATA 1.st generation...

Toisen sukupolven Serial ATA-liitäntä lisää perusominaisuuksiin ( #SATA7010 ) paremmin kiinnittyvät kaapelit. Tiedonsiirtokyky 300 MB/s. Katso myös #Serial ATA 2.5.

SATA7230 - Serial ATA-liitäntä; Serial ATA 2.5

Synonyymejä; Serial ATA-liitäntä versio 2.5:sta ei tiettävästi ole erikoisnimityksiä yleisesti käytössä.

Serial ATA 2.5:n määritelmä: Serial ATA 2.5 sisältää 3 Gb/s-nopeuden lisäksi tuen kaikille Serial ATA 2:n ominaisuuksille, kuten NCQ:lle ( Native Command Queuing ) kun Serial ATA 2 sisältää varmasti vain tuen 3 Gb/s-siirtonopeudelle.

SATA7240 - SATA7240 - Serial ATA-liitäntä; Serial ATA 3 / Serial ATA 600 GB/s / Serial ATA 6 Gb/s 

Synonyymejä; Serial ATA 6 Gb/s, SATA3, SATA 3. generation...

Liitännän siirtonopeudeksi luvataan 600 MB/s. Liitännän viralliseksi nimeksi tarjotaan Serial ATA 6 Gb/s, koska SATA 3 voisi sekoittua #SATA 3 GB/s:n. Aiemmista tiedoista poiketen SATA3-laitteet eivät välttämättä tarvitse uudentyyppisiä kaapeleita, "riittävän hyvälaatuiset" SATA/SATA2-kaapelit kelpaavat. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, jää nähtäväksi. Toistaiseksi 6 GB/s kaapelit merkittään "hyväksytyiksi tälle nopeudelle".

SATA7250 - Serial ATA-liitäntä; eSATA

eSATA tai External SATA-liitäntä on tarkoitettu ulkoisten kovalevyjen tai massamuistien liitännäksi. Käytännössä eSATA vastaa toiminnaltaan normaalia SATA-liitäntää. eSATA-kaapelien liittimet eivät välttämättä ole suoraan yhteensopivia SATA-kaapelien liittimien kanssa.

Huom: eSATA vaatii sekä eSATA-yhteensopivat liitännät että kaapelin. eSATA-kaapelit ja liittimet eivät ole samanlaisia kuin SATA-liittimet.

Huom 2: Joissakin tapauksissa on mahdollista käyttää erillistäkotelon ulkopuolelle sijoitettavaa liitinkehikkoa, jossa on SATA-liitäntä. Itse liitettävyys saavutetaan esim liittämällä liitinkehikkoon normaali SATA-kaapeli ja liittämällä kaapelin toinen pää emolevyllä olevaan SATA-liitäntään. Tällaisessa tapauksessa liittimeen voidaan liittää normaali SATA-laite, mutta tällainen liitäntä ei ulkoisuudestaan huolimatta ole sama kuin eSATA

SATA7300 - Serial ATA-liitäntä; Monta laitetta samassa kaapelissa ( Tai useampi kuin yksi laite... )

Serial ATA-määritys, joka tuli voimaan vasta ensimmäisen Serial ATA-määrittelyn jälkeen, määrittelee usein laitteen liittämisen samaan liittimeen mahdolliseksi. Toistaiseksi toteutuksia ei ole näkynyt.

SATA7400 - Serial ATA-laitteet; Virransyöttö

Katso #PWR5720.

SATA7500 - Serial ATA-liitäntä; Liittäminen / irrottaminen koneen ollessa päällä

Serial ATA-laitteen voi määritysten mukaan irrottaa tai liittää koneen ollessa käynnissä (ns "hotswap"), jos laite on liitetty #Serial ATA-virtaliitimeen. Jos laite on liitetty tietokoneeseen USB-liitännän avulla, esim ulkoisen kovalevyräkin kautta, katso osio #USB10050.

SATA7600 - Serial ATA-liitäntä; Kaapelit (Esimerkkikuva)

Käytettäessä Serial ATA-liitäntää nopeuksilla 150 MB/s ja 300 MB/s, riittää standardi Serial ATA-kaapeli. 600 MB/n nopeuden käytön pitäisi onnistua nykyisilläkin SATA-kaapeleilla, jos ne ovat riittävän hyvälaatuisia (tämä on virallinen kanta, mitä se käytännössä tarkoittaa, on hieman epäselvää).

SATA7610 - Serial ATA-liitäntä; SATA1 ja SATA2 yhteensopivuus

Vaikka Serial ATA -laitteiden pitäisi olla ristikkäin yhteensopivia, ts Serial ATA 1 -kovalevyn pitäisi toimia emolevyn Serial ATA2 -liittimessä ja toisin päin, yhteensopivuusongelmia esiintyy. Joissakin Serial ATA 2 -kovalevyissä on jumpperi tai kytkin, jolla levyn saa Serial ATA 1 -toimintatilaan ja tämä teoriassa parantaa yhteensopivuutta liitettäessä kovalevy emolevyn Serial ATA 2 -liittimeen.

Periaatteessa myös SATA3:n pitäisi olla yhteensopiva SATA1 ja SATA2 liittimien ja laitteiden kanssa.

SATA7950 - Serial ATA-liitäntä; Vapaa sana

Pahoista lastentaudeistaan ja pienestä kehityksestä huolimatta Serial ATA on vakiinnuttanut asemansa kovalevyjen pääasiallisena liitäntänä ja #IDE/PATA-liittimiä ei monesta uudesta emolevystä löydy. Jatkossa kyseiset liittimet oletettavasti katoavat täysin ja tulevaisuudessa mennään entistä enemmän Serial ATA:n merkeissä.

SATA7990 - Serial ATA-liitäntä; Lisätietoa

http://www.serialata.org/

Osion alkuun


HD8000 - Kovalevyt

Päivitetty: 23.3.2008

Synonyymejä; Kiintolevy, kovo, winsu...

Tässä osiossa käsitellään kovalevyjä lähinnä ongelmatapausten kannalta, koska yhteensopivuus liittyy pitkälti käytettävään liitäntään (#IDE-liitäntä , #Serial ATA -liitäntä )

Valikko

HD8100 - Kovalevyt; Liittäminen tietokoneeseen

HD8200 - Kovalevyt; TARKKA kapasiteetti

HD8300 - Kovalevyt; Asennus / kapasiteettiongelmat

HD8400 - Kovalevyt; Käyttöjärjestelmän asennus Serial ATA-kovalevylle

HD8990 - Kovalevyt; Lisätietoa


HD8100 - Kovalevyt; Liittäminen tietokoneeseen

Kovalevyt liitetään tietokoneeseen yleensä #IDE-liitännän tai #Serial ATA-liitännän avulla. Monissa tapauksissa voidaan käyttää myös USB- ja/tai Firewire-liitäntää kovalevyn liittämisessä koneeseen. USB-liitäntäisiin kovalevyihin pätevät pitkälti #USB:n ominaisuudet liitännän osalta.

HD8200 - Kovalevyt; TARKKA kapasiteetti

Tämä on erittäin usein kysytty asia. Käyttöjärjestelmä ilmoittaa esim 200 gigatavun kovalevyn kapasiteetiksi luokkaa 185 gigatavua. Valmistajan mukaan kovalevy on 200 gigatavua, mutta kuitenkin käyttöjärjestelmä ilmoittaa sen olevan lähes 10 prosenttia vähemmän. Valmistajan mukaan kaikki on OK. Mistä on kyse?

Kovalevyvalmistajat ilmoittavat yleensä kapasiteetin 1000-kertoimien (voidaan sanoa myös kymmenjärjestelmä) avulla, eli tässä tapauksessa kilotavu on 1000 tavua, megatavu 1 000 000 (10^6) tavua ja siten gigatavu on 1 000 000 000 tavua (10^9) tavua. Siten 200 gigatavua on heidän mukaansa 200*1000*1000*1000 tavua = 200*10^9 eli 200 000 000 000 tavua. Taasen käyttöjärjestelmä saattaa ilmoittaa kapasiteetin 1024-kertoimen (voidaan sanoa myös binäärijärjestelmän) avulla. Binäärijärjestelmässä kilotavu on 1024 (=2^10) tavua ja siten binäärijärjestelmässä gigatavu on (2^10)^3 = 2^30 = 1 073 741 824 tavua. Jos otetaan kymmenjärjestelmän 200 gigatavua eli 200*(10^9) ja muutetaan se binäärijärjestelmän gigatavuiksi (eli 200*(10^9) / 2^30), saadaan noin 186.26 gigatavua. Tästä johtuu ero.

Toisin sanoen 1024 kantaisessa systeemissä 200 gigatavua olisi 2^30 (= 1024^3) kerrottuna 200 eli 214 748 364 800 tavua ja 1000-kantaisessa systeemissä se olisi mainittu 200 000 000 000 (= 200*(10^9)) tavua.

HD8300 - Kovalevyt; Asennus / kapasiteettiongelmat

Seuraavassa yleisimpiä kovalevyihin liittyviä ongelmia Windows 2000/XP-käyttöjärjestelmissä. Jos joku haluaa kirjoittaa ohjeita muiden käyttöjärjestelmien osalta, niin kannattaa ottaa yhteyttä.

Oletuksena luonnollisesti, että laitteistopuoli on kunnossa.

- Käyttöjärjestelmä ilmoittaa kovalevyn kooksi noin 127-128 gigatavua, vaikka se on suurempi.

Ongelman aiheuttaa 28-bittinen levynosoitus, joka tunnistaa kovalevytilan noin 128 gigatavuun asti. Ratkaisu on asettaa päälle 48-bittinen levynosoitus.

Tämän saa tehtyä Windows-käyttöjärjestelmässä rekisteriä muokkaamalla tai käyttämällä ohjelmaa joka tekee rekisterimuutokset ( Esim Maxtor Big Drive Enabler ).

Jos kovalevy on tyhjä ja sille asennetaan uusi käyttöjärjestelmä, on helpointa osioida käyttöjärjestelmää asennettaessa vain yksi osio ja 48 bit LBA:n päällelaittamisen jälkeen osioida loput osiot.

HD8400 - Kovalevyt; Käyttöjärjestelmän asennus Serial ATA-kovalevylle

Syynä on lähes varmasti Serial ATA-ohjaimen ajurien puuttuminen. Kannattaa huomata, että Serial ATA-ohjain löytyy yleensä emolevyltä ja se on lähes poikkeuksetta eri valmistajalta kuin kovalevy.

Ratkaisu 1; Asennuksen käynnistyessä paina F6 kun ruudulla lukee "Paina F6 jos haluat asentaa kolmannen osapuolen SCSI- / RAID-ohjaimen" tms. Kun asennus pyytää, laita disketti ( "Korppu" ) diskettiasemaan ( "Korppuasemaan" ) ja valitse oikeat ajurit. Jos koneessa ei ole korppuasemaa, asennus ei tällä tavalla useinkaan onnistu.

Ratkaisu 2; Käyttöjärjestelmä asennetaan CD:lta, jossa on Serial ATA-ajurit valmiina. Windows XP asennusCD jossa on Service Pack 2 integroituna riittää usein. Windows 2000-puolella Service Pack 4:lla höystetty asennusCD ajaa usein saman asian.

Jos käyttöjärjestelmän sisältävä CD on "vanha" eikä sisällä Service Pack-tiedostoja, niin hyvä hakusana on "Slipstream". Ohjelma nimeltä "nLite" osaa usein tehdä homman graafisen käyttöliittymän avustuksella.

HD8990 - Kovalevyt; Lisätietoa

48-bit LBA; Esim Google hakusanalla "48 bit LBA". http://www.48bitlba.com/.

Osion alkuun


DVD9000 - CD-/DVD-asemat tai muut optiset asemat

Päivitetty: 9.1.2011

CD- ja DVD-asemien lisäksi Blu-ray asemat ovat yleistymässä.

Synonyymejä; CD-ROM, CD-asema, CD-polttava, kirjoittava CD-asema, polttava CD-asema, romppuasema, CD, kirjoittava CD, polttava CD, romppu...

Tässä osiossa keskitytään yhteensopivuuteen.

Valikko

DVD9100 - CD-/DVD-asemat; Liittäminen tietokoneeseen

DVD9110 - Blu-ray -asemat: Liittäminen tietokoneeseen

DVD9200 - CD-/DVD-asemat; Virransyöttö

DVD9210 - Blu-ray asemat; Virransyöttö

DVD9300 - CD-/DVD-asemat; CD standardit

DVD9400 - CD-/DVD-asemat; DVD standardit

DVD9500 - CD-/DVD-asemat; CD-/DVD-asemien tyyppimerkinnät


DVD9100 - CD-/DVD-asemat; Liittäminen tietokoneeseen

- CD-asemat liitetään lähes poikkeuksetta emolevylle #IDE-liitännän avulla. DVD-asemat samaten #IDE-liitännän avulla, joskin uusimpia DVD-asemia saa myös #Serial ATA-liitäntäisinä, tämä koskee lähinnä kirjoittavia DVD-asemia. Vanhempia malleja saa hyvin rajoitetusti SATA-liitänällä. USB-liitäntäisiin CD-/DVD -asemiin pätevät pitkälti #USB:n ominaisuudet liitännän osalta.

DVD9110 - Blu-ray -asemat: Liittäminen tietokoneeseen

Kuten useimmat DVD-asemat, myös Blu-ray asemat liitetään #IDE-liitännän tai #Serial ATA liitännän avulla. Ehkä suurin ero DVD-asemiin nähden on IDE-liitäntäisten asemien vähäisyys Serial ATA -liitäntäisiin asemiin verratuna.

DVD9120 - Blu-ray -asemat: Blu-ray kirjoitusasu

Virallinen kirjoitusasu on seuraava: Blu-ray. Iso alkukirjain sanassa Blu, pieni alkukirjain sanassa ray ja viiva välissä. Huomattavaa on e-kirjaimen puuttuminen. Blu-ray käyttää ns. sinistä laseria, jonka takia Blue-ray tuntuisi hyvin loogiselta.

DVD9200 - CD-/DVD-asemat; Virransyöttö

- Katso #IDE-liitäntä; Virransyöttö tai #Serial ATA-laitteet; Virransyöttö.

DVD9210 - Blu-ray -asemat; Virransyöttö

- Katso #IDE-liitäntä; Virransyöttö tai #Serial ATA-laitteet; Virransyöttö.

DVD9300 - CD-/DVD-asemat; CD standardit

- CD-ROM ( ROM = Read Only Memory ) levyille tieto on valmiiksi kirjoitettu eikä levylle voi kirjoittaa tietoa lisää. CD-ROM levyiltä ei voi pyyhkiä tietoa eikä niille voi kirjoittaa lisää tietoa. Yleisnimitys romppu. Lähes kaikki tietoa sisältävät ja kaupassa myytävät CD-levyt ovat tätä tyyppiä. Esimerkkejä musiikkiCD:t ja pelit. Yhteensopivuusongelmat CD-ROM levyjen tapauksessa rajoittuvat yleensä kopiointisuojauksiin. CD-ROM on eräänlainen yleisnimitys johon sisällytetään useita erilaisia levytyyppejä.

- CD-R levyt ovat "kertakirjoitettavia" eli tietoa voidaan kirjoittaa kerran. CD-R levyjen pinta monesti heijastaa valoa huonommin kuin CD-ROM -levyjen tapauksessa ja siksi erityisesti vanhemmilla CD-asemilla voi olla vaikeuksia CD-R levyjen lukemisessa.

- CD-RW levyille voidaan tietoa kirjoittaa ja sitä pyyhkiä useita kertoja ("uudelleenkirjoitettavia"). CD-RW levyjen pinta monesti heijastaa valoa huonommin kuin CD-R-levyjen tapauksessa. Tästä syystä CD-asemilla on todennäköisesti vieläkin enemmän vaikeuksia CD-RW levyjen lukemisessa kuin CD-R levyjen lukemisessa.

- CD-levyjen maksimikapasiteetti on noin 700 megatavua.

DVD9400 - CD-/DVD-asemat; DVD standardit

- Standardeja on DVD-levyjen puolella suuri määrä, taas kerran jätetään harvinaisimmat pois.

- Kertakirjoitettavia DVD-levyjä useimmat asemat lukevat ongelmitta, joskin kopiointisuojaukset voivat aiheuttaa ongelmia. Esimerkkejä DVD-elokuvat ja DVD-pelit.

- Kirjoitettavien DVD-levyjen puolella kaksi yleisintä standardia ovat plus- ja miinus-formaatit. Niiden mukaisista kertakirjoitettavista levyistä käytetään yleensä merkintöjä DVD-R ( "Miinus" ) ja DVD+R ( "Plus" ). CD-RW -levyjen tapaan toimivista, monta kirjoituskertaa mahdollistavista, levyistä käytetään merkintöjä DVD-RW ( "Miinus" ) ja DVD+RW ( "Plus" ).

- Yksikerroksisten DVD-levyjen maksimikapasiteetti on noin 4.7 gigatavua ja kaksikerroksisten noin 8.5 gigatavua.

DVD9500 - CD-/DVD-asemat; CD-/DVD-asemien tyyppimerkinnät

- Lukevat CD-asemat, yleensä käytetään yksinkertaista nimitystä CD-ROM asemat, vain lukevat CD-levyjä. Yleensä aseman yhteydessä mainitaan suurin CD-levyn lukunopeus, tyyliin 48X. CD-levyn lukunopeudessa 1X tarkoittaa 150 KB/s, joten 48X aseman pitäisi teoriassa lukea nopeudella 7200 KB/s. Teoreettiseen nopeuteen asemat pääsevät harvoin.

- Kirjoittavat CD-asemat voidaan jakaa kahteen tyyppiin. CD-R asemiin jotka osaavat kirjoittaa vain kertakirjoitettaville levyille ja CD-RW asemiin, jotka osaavat kirjoittaa sekä kertakirjoitettaville että uudelleenkirjoitettaville CD-levyille. Yleensä CD-R -aseman yhteydessä ilmoitetaan lukunopeus ja kirjoitusnopeus tyyliin 48X/24X ja CD-RW -aseman tapauksessa lukunopeus, kirjoitusnopeus uudelleenkirjoitettaville CD:lle sekä kirjoitusnopeus kertakirjoitettaville CD:lle. Yleensä järjestys on nimenomaan CD:n lukunopeus-CD-RW kirjoitusnopeus-CD-R kirjoitusnopeus. Esim 48X/24X/48X. Kirjoittavat CD-asemat lukevat CD-levyjä.

- DVD/CD-RW "Combo" ( Tai lyhyesti vain "Combo" ) asemilla tarkoitetaan yleensä asemaa, joka lukee ja kirjoittaa CD-levyjä, mutta vain lukee DVD-levyjä. Nopeuskertoimet mainitaan esim tapaan CD:n lukunopeus, DVD:n lukunopeus, kirjoitusnopeus uudelleenkirjoitettaville CD:lle sekä kirjoitusnopeus kertakirjoitettaville CD:lle. Esim 48X/16X/24X/48X. DVD:n 1X-lukunopeus on noin 1.32 KB/s.

- Kirjoittavat DVD-asemat varustetaan yleensä merkinnöillä DVD+RW, DVD-RW tai DVD+-RW. Asemat jotka eivät tue uudelleenkirjoitettavia DVD-levyjä, eivät sisällä W-merkintää, esim DVD+R, DVD-R. Nykyään käytännössä kaikki uudet kirjoittavat DVD-asemat tukevat sekä plus- että miinus -formaatien levyjä, kyseinen asia ilmaistaan joskus termillä "Dual format". Jos asema tukee monikerroksisia DVD-levyjä, käytetään usein termejä Double Layer ja Dual Layer.

Osion alkuun


USB10000 - USB-liitäntä

Päivitetty: 3.1.2010

USB-liitäntä (Universal Serial Bus) kehitettiin sarjaporttien, rinnakkaisporttien ja PS/2-liittimien korvaajaksi. Lisäksi siitä oli tarkoitus tehdä yleispätevä liitäntä tietokoneen ulkoisille lisälaitteille.

Valikko

USB10010 - USB-liitäntä; Nykytilanne

USB10020 - USB-liitäntä; Eri standardien laitteiden ja liittimien yhteensopivuus

USB10030 - USB-liitäntä; Liitännän nopeus

USB10031 - USB-liiitäntä; Liitännän nopeus käytännössä

USB10040 - USB-liitäntä; Usean laitteen liittäminen samaan liittimeen

USB10041 - USB-liitäntä; USB kytkimet ja jakajat

USB10050 - USB-liitäntä; Laitteen liittäminen / irrottaminen koneen ollessa päällä

USB10060 - USB-liitäntä; Virransyöttö

USB10100 - USB-liitäntä; Liitintyypit

USB10101 - USB-liitäntä; Liitintyyppien yhteensopivuus

USB10112 - USB-liitäntä; USB tyyppi A uros

USB10113 - USB-liitäntä; USB tyyppi A naaras

USB10114 - USB-liitäntä; USB tyyppi A naaras jatkokappale

USB10122 - USB-liitäntä; USB tyyppi B uros

USB10123 - USB-liitäntä; USB tyyppi B naaras

USB10130 - USB-liitäntä; USB tyyppi mini-B uros

USB10131 - USB-liitäntä; USB tyyppi mini-B naaras


USB10010 - USB-liitäntä; Nykytilanne

Emolevyn piirisarja antaa tuen yleensä kahdesta kymmenelle USB-liittimelle. Yleensä emolevyn takapaneelista löytyy ainakin kaksi USB-liitintä. Lisää saa tehtyä monissa tapauksissa emolevyn pinnalta löytyvien "header":n avulla ( "USB-header" ), joihin voi liittää "USB-Bracketin". Nykyisistä emolevyistä löytyy käytännössä poikkeuksetta USB 2.0 -tyypin liittimiä. Vanhemmissa emolevyissä (noin vuoteen 2001 asti) USB 1.1 oli yleisin tyyppi. USB 1.0 -standardi on olemassa, mutta USB 1.0 -liittimet ja laitteet ovat melkoisen harvinaisia ja siksi niitä ei tässä käsitellä. Uusin USB-standardi on 3.0, jonka odotetaan yleistyvän 2010. USB-standardista on saatu lopulliset tiedot ja tätä osiota päivitetään kunhan liitäntä yleistyy.

USB10020 - USB-liitäntä; Eri standardien laitteiden ja liittimien yhteensopivuus

USB 1.1 ja USB 2.0 laitteiden ja liittimien suhteen asia on yksinkertainen.

USB 1.1-laitteen voi liittää USB 2.0 -liittimeen ja USB 2.0 -laitteen voi liittää USB 1.1 -liittimeen. Luonnollisesti myös USB 1.1 -laitteen voi liittää USB 1.1 -liittimeen ja USB 2.0 -laitteen voi liittää USB 2.0 -liittimeen.

USB 3.0:n suhteen asia on hieman monimutkaisempi.

- USB 3.0 -standardissa ei määritellä mini B -liitintä. Ehkä Micro USB -liittimien on tarkoitus korvata ne.

- USB tyypin A -liittimet ovat ristiin yhteensopivat. USB 3.0 liittimet sopivat USB 2.0 vastakappaleisiin ja USB 2.0 liittimet sopivat USB 3.0 vastakappaleisiin.

- USB tyyppi B:n liittimissä USB 3.0 vastakappaleeseen sopii USB 2.0 JA USB 3.0 liitin. Sen sijaan USB 2.0 vastakappaleeseen ei sovi USB 3.0 liitin.

- Sama pätee micro USB tyyppi B -liittimiin: USB 3.0 vastakappaleeseen sopii USB 2.0 JA USB 3.0 liitin. Sen sijaan USB 2.0 vastakappaleeseen ei sovi USB 3.0 liitin.

USB10030 - USB-liitäntä; Liitännän nopeus

- USB 1.1:n (maksimi)siirtonopeus on 12 Mbit/s ( 1.5 megatavua / sekunti ), USB 2.0:n (maksimi)siirtonopeus on 480 Mbit/s ( 60 megatavua / sekunti ) ja USB 3.0:n siirtonopeus on 4.8 Gbit/s ( 480 megatavua / sekunti, koska käytössä on 8/10 bit siirtotapa). Lisätietoa Mbit/s ja MB/s #FAQ99920.

Siirtonopeuksista käytetään myös seuraavia nimityksiä: low-speed (1.5 Mb/s, USB 1.0), full-speed (12 Mb/s, USB 1.1), high-speed (480 Mb/s, USB 2.0) ja SuperSpeed ( 4.8 Gb/s, USB 3.0). Taulukossa suurimmat mahdolliset siirtonopeudet laitteiden ja liittimien välillä.

Eli käytännössä nopeus rajoittuu laite/liitäntäparin hitaamman tasolle.

Laite (alas) / liitäntä (oikealle)
USB 1.1
USB 2.0
USB 3.0
USB 1.1
full-speed (12 Mb/s) full-speed (12 Mb/s) full-speed (12 Mb/s)
USB 2.0
full-speed (12 Mb/s)
high-speed (480 Mb/s) high-speed (480 Mb/s)
USB 3.0
full-speed (12 Mb/s) high-speed (480 Mb/s) SuperSpeed ( 4.8 Gb/s)

USB10031 - USB-liiitäntä; Liitännän nopeus käytännössä

USB-liitännän nopeus vaihtelee riippuen käytettävistä laitteista. Siitä huolimatta voidaan sanoa jonkinlainen siirtonopeuden "yleisnopeus" käytettäessä USB-liitäntää. Tässä kappaleessa esiintyy paljon yleistämistä ja poikkeukset ovat jopa todennäköisiä.

USB 1.1 siirtää käytännössä noin 1 megatavu/sekunti (maksimi 1.5 MB/s)

USB 2.0 siirtää käytännössä noin 25-35 MB/s (maksimi 60 MB/s)

USB 3.0 tuskin pääsee maksiminopeuteensa 4.8 Gb/s käytettäessä kuparikaapelia. Standardi on tiettävästi suunniteltu hyödyntämään optisia johtimia jos tarvetta on ja siksi siirtonopeus kuparikaapelilla jää hyvin todennäköisesti maksimista.

USB10040 - USB-liitäntä; Usean laitteen liittäminen samaan liittimeen

Teoriassa USB-laitteita voi ketjuttaa tai yhteen liittimeen liittää 127 kappaletta. Kaikki laitteet jakavat saman siirtokaistan ja lisäksi ongelmia saattaa muutenkin tulla.

USB10041 - USB-liitäntä; USB kytkimet ja jakajat

- USB-jakajalla tai USB-hubilla tarkoitetaan usein laitetta joka jakaa yhden USB-liittimen uselle laittelle. USB-hubia käytettäessä kaikki laitteet toimivat samanaikaisesti saman USB-liittimen kautta, joten virransyöttö (kts #PWR5740 - USB-laitteet; Virransyöttö) voi olla kovilla.

- USB-kytkimellä tai USB-switchillä tarkoitetaan usein laitetta, jolla saadaan yksi laite kerrallaan käyttämään tiettyä USB-liitintä. Tämä on käyttökelpoinen esim käytettäessä yhtä tulostinta kahdelta eri tietokoneelta.

USB10050 - USB-liitäntä; Laitteen liittäminen / irrottaminen koneen ollessa päällä

USB-liittimen voi määritysten mukaan liittää tietokoneeseen ja ottaa irti tietokoneen ollessa käynnissä.

USB10060 - USB-liitäntä; Virransyöttö

Katso #PWR5740 - USB-laitteet; Virransyöttö.

USB10100 - USB-liitäntä; Liitintyypit

USB-liittimien käyttöön vaikuttaa erityisesti käyttökohteen fyysinen koko. Suurikokoinen liitin ei ole tarkoituksenmukainen pienessä laitteessa ja vastaavasti pienikokoisesta liittimestä voi suuressa laitteessa olla enemmän haittaa kuin hyötyä. USB 3.0:n suhteen tulee lisää infoa tulevaisuudessa.

USB10101 - USB-liitäntä; Liitintyyppien yhteensopivuus

Yleisellä tasolla saman USB-liitintyypin "uros"-liitin sopii saman USB-liitintyypin "naaras"-liittimeen. Termit "uros" ja "naaras" (engl male ja female) ovat laajalti käytössä, vaikka ne eivät välttämättä olekaan täysin virallisia standardinimityksiä. Useissa tapauksissa adaptereilla voi muuntaa "vääränmallisen" USB-liittimen sopivaksi.

USB10112 - USB-liitäntä; USB tyyppi A uros ( Esimerkkikuva )

Ehkä tavallisin USB-liitin. Tyypin A -liittimet ovat kooltaan tyyppi B:n ja tyyppi Mini B:n välissä. Ne ovatkin ehkä käytetyimpiä USB-laitteissa.

Huom! Esimerkkikuvassa on kaapeli, jonka molemmissa päissä on tyypin A uros -liitin. Kahden tietokoneen yhteenliittäminen vaatii kuitenkin normaalista poikkevan USB-kaapelin. Eli vaikka kaksi tyypin A urosliitintä sisältävän kaapelin päät fyysisesti sopisivatkin kahden tietokoneen yhdistämiseen, tällainen ratkaisu hyvin todennäköisesti ei toimi. Esimerkkikuvassa näkyvän kaapelin tarkoitus onkin yleensä ulkoisen lisälaitteen liittäminen tietokoneeseen.

USB10113 - USB-liitäntä; USB tyyppi A naaras ( Esimerkkikuva )

USB tyyppi A uros -liittimen vastakappale.

USB10114 - USB-liitäntä; USB tyyppi A naaras jatkokappale ( Esimerkkikuva )

Tässä tapauksessa liitin on tarkoitettu esim pidentämään lyhyen USB-johdon pituutta, ts toimimaan "jatkojohtona". Itse liitin vastaa #tyyppi A naaras -liitintä.

USB10122 - USB-liitäntä; USB tyyppi B uros ( Esimerkkikuva )

Tyyppi A:n liitintä kapeampi, teoriassa myös tukevampi liitin. USB-tyyppi B:ta käytetään erityisesti tulostimien ja skannerien liitännöissä.

USB10123 - USB-liitäntä; USB tyyppi B naaras ( Esimerkkikuva )

USB tyyppi B uros -liittimen vastakappale.

USB10130 - USB-liitäntä; USB tyyppi mini-B uros ( Esimerkkikuva )

USB tyyppi mini B:n liitinosa on huomattavasti tyyppi A:n ja tyyppi B:n liitintä pienikokoisempi ja käyttötarkoitus erityisesti pienikokoisemmissa laitteissa, kuten muistikortinlukijoissa tai digitaalikameroissa.

USB10131 - USB-liitäntä; USB tyyppi mini-B naaras ( Esimerkkikuva )

USB tyyppi mini-B uros -liittimen vastakappale.

Osion alkuun


DISP11000 - Näytöt

Päivitetty: 15.11.2009

Näytöissä yhteensopivuusongelmat ovat melko harvinaisia ja näyttöjen ominaisuudet eivät yleensä liity yhteensopivuuteen. Siksi asia käsitellään lyhyesti.

Valikko

DISP11100 - Näytöt; Liittäminen tietokoneeseen

DISP11110 - Näytöt; VGA-liitäntä

DISP11120 - Näytöt; DVI-liitäntä

DISP11121 - Näytöt; DVI-I -liitäntä

DISP11122 - Näytöt; DVI-D -liitäntä

DISP11150 - Näytöt; Adapterit

DISP11151 - Näytöt; DVI-VGA adapteri

DISP11200 - Näytöt; HDMI-liitäntä

DISP11250 - Näytöt; Display Port -liitäntä

DISP11900 - Näytöt; Virransyöttö


DISP11100 - Näytöt; Liittäminen tietokoneeseen

Langattomat ratkaisut näytön liittämiseksi tietokoneeseen ovat harvinaisia. Kotikäyttöön tarkoitetuissa näytöissä selvästi kaksi yleisintä liitäntää ovat #VGA-liitäntä ja DVI-liitäntä.

DISP11110 - Näytöt; VGA-liitäntä

Synonyymejä; D-Sub, "15-pin"

VGA-liitin nousi käytännössä standardin asemaan kuvaputkinäyttöjen liitäntätapana. Sen suurin puute on analoginen tekniikka joka hyvää kuvanlaatua haluttaessa asettaa näytönohjaimelle paljon vastuuta. Ilman erikoisratkaisuja yhteen VGA-liittimeen voi liittää yhden näytön.

DISP11120 - Näytöt; DVI-liitäntä

Digitaalinen DVI-liitäntä yleistyi erityisesti TFT-näyttöjen saapuessa markkinoille. Digitaalisen tekniikan ansiosta kuvasignaalia ei välttämättä tarvitse muuttaa analogiseksi ja tämä teoriassa mahdollistaa paremman kuvanlaadun. Ilman erikoisratkaisuja yhteen DVI-liittimeen voi liittää yhden näytön. Yleisimmät DVI-liitäntöjen tyypit ovat #DVI-I ja #DVI-D.

DISP11121 - Näytöt; DVI-I -liitäntä

Kotikäyttöön tarkoitetuissa ratkaisuissa yleisempi DVI-liitännän tyyppi. Suurin ero #DVI-D -liitäntään on mahdollisuus käyttää #DVI-VGA adapteria, jonka avulla #VGA-liitäntää hyödyntävä näyttö voidaan liittää DVI liitäntään.

DISP11122 - Näytöt; DVI-D -liitäntä

Kuten #DVI-I -liitäntä, mutta ei tue VGA-liitännällä varustettuja näyttöjä eikä muitakaan analogiasia näyttöjä, koska liitäntä ei anna ulos analogista signaalia.

DISP11150 - Näytöt; Adapterit

Näyttöjen liitäntöihin ei tällä hetkellä ole kovinkaan montaa laajasti käytössä olevaa adapteria saatavilla. #DVI-VGA adapteri lienee selvästi yleisin.

DISP11151 - Näytöt; DVI-VGA adapteri (Esimerkkikuva 1) (Esimerkkikuva 2) (Esimerkkikuva 3) (Esimerkkikuva 4)

Adapterin avulla on mahdollista liittää #VGA-liitäntää hyödyntävä näyttö näytönohjaimen #DVI-I -liitäntään. Adapteri ei toimi #DVI-D -liitäntännän kanssa.

DISP11200 - Näytöt; HDMI-liitäntä

HDMI-liitänän suurin etu aiempiin tekniikoihin verrattuna lienee mahdollisuus siirtää samassa kaapelissa kuvaa ja ääntä. HDMI-liitäntä on kuvasiirron kannalta yhteensopiva #DVI-liitännän kanssa ja siten voidaan käyttää adaptereita jotka muuttavat HDMI-liittimen DVI-liittimeksi ja toisin päin.

Huom: DVI ei tue äänen siirtoa, joten käytettäessä HDMI/DVI-adapteria, äänisignaali ei siirry.

Huom 2: DVI ei tue HDMI:n käyttämää HDCP-kopiointisuojausta, joten DVI-adapteria käytettäessä HDCP saattaa aiheuttaa kuvanlaadun suhteen ongelmia.

DISP11250 - Näytöt; Display Port -liitäntä

Display port on tarkoitettu HDMI-liitännän kilpailijaksi.Display Portiin on saatavilla useita adaptereita, mm DVI-, VGA ja HDMI liitäntöihin. Yhteensopivuuden suhteen ongelmia esim HDMI:n kanssa voi tulla HDCP-kopiointisuojauksen kanssa.

DISP11900 - Näytöt; Virransyöttö

Kotikäyttöön tarkoitettujen näyttöjen virransyöttö hoidetaan lähes poikkeuksetta samanlaisella virtajohdolla, jonka avulla #ATX virtalähteet liitetään sähköverkkoon (Esimerkkikuva). Joissakin tapauksissa näytön virtajohto sopii tietokoneen virtalähteen takana olevaan liittimeen. Tämä käytäntö oli suosittu lähinnä AT-virtalähteiden aikakaudella.

Monissa litteissä näytöissä tulee mukana erillinen virtalähde, joka liitetään näyttöön sopivalla virtaliittimellä. Liittimet ovat hyvin usein joko puhtaasti valmistajakohtaisia tai vakiomallisten liittimien osalta vaihtelu on todella suurta.

Osion alkuun


SOFT25000 - Ohjelmistoja / Linkkejä

Paljon toivottu osio, jossa linkkejä erilaisiin ohjelmistoihin.

SOFT25100 - Ohjelmistot; Yleiset

SOFT25210 - Ohjelmistot; Ylikellotus / näytönohjaimet

SOFT25220 - Ohjelmistot; Ylikellotus / prosessorit


SOFT25100 - Ohjelmistot; Yleiset

Ohjelmia voi etsiä vaikka Googlella.

CPU-Z: Kertoo yleisimmät tiedot prosessorista. Kertoo joissakin tapauksissa myös tietoja mm. emolevystä.

SpeedFan; Mahdollistaa joissakin tapauksissa tuulettimien nopeudensäädön ohjelmallisesti. Soveltuu myös komponenttien lämpötilojen tarkkailuun.

Motherboard Monitor; Lämpötilojen tarkkailuun tarkoitettu ohjelmisto, jota ei enää kehitetä.

SiSoft Sandra; Yleiskäyttöinen ohjelma, joka antaa tietoa tietokoneen osista.

Everest Home Edition; Yleiskäyttöinen ohjelma, joka antaa tietoa tietokoneen osista.

Memtest86; Ohjelma muistien toimivuuden testaamiseen.

HCI Memtest; Ohjelma muistien toimivuuden testaamiseen.

SOFT25210 - Ohjelmistot; Ylikellotus / näytönohjaimet

Alla listaa näytönohjaimien ylikellotukseen/modaamiseen tarkoitetuista ohjelmistoista. Ohjelmia voi etsiä vaikka Googlella.

AtiTool ( ATI:n näytönohjaimet, osittainen tuki NVIDIA:n näytönohjaimille )

FurMark ( Kuormittaa näytönohjaimen maksimiin simuloimalla todellisessa käytössä mahdotonta tilannetta ja saattaa hajottaa sen )

OCCT ( Kuormittaa näytönohjaimen maksimiin simuloimalla todellisessa käytössä mahdotonta tilannetta ja saattaa hajottaa sen )

Rage3D Tweak ( ATI:n näytönohjaimet )

RivaTuner ( NVIDIA:n ja ATI:n näytönohjaimet )

PowerStrip ( NVIDIA:n ja ATI:n näytönohjaimet )

nV Hardpage ( NVIDIA:n näytönohjaimet )

Coolbits ( Rekisterimuutos, NVIDIA:n näytönohjaimet )

GPU-Z ( Kertoo perustietoja näytönohjaimesta )

SOFT25220 - Ohjelmistot; Ylikellotus / prosessorit

Alla listaa prosessorien ylikellotukseen/modaamiseen tarkoitetuista ohjelmistoista. Ohjelmia voi etsiä vaikka Googlella.

Set FSB, Soft FSB, CPU FSB - Mahdollisesti vanhentuneita, mutta saattavat tukea monia vanhempia emolevyjä.

ClockGen - Monia uudempia emolevyjä tukeva ylikellotusohjelmisto.

( Gigabyte ) Easy Tune, ( MSI ) CoreCell, Asus Probe... - Emolevyvalmistajien omia ohjelmistoja, jotka yleensä eivät toimi kuin valmistajan omalla emolevyllä.

nTune - Erityisesti NVIDIA:n tuotteille tarkoitettu ylikellotusohjelma

AMD Overdrive - AMD:n prosessoreille tarkoitettu ylikellotusohjelma.

SOFT25500 - Valmistajia

Tietokoneosien valmistajien nettisivut löytyvät varsin usein osoitteista joiden muoto on tyyliin "www.valmistaja.com", poikkeuksena erityisesti emolevyvalmistajat joiden sivustot löytyvät usein osoitteesta joiden muoto on tyyliin "www.valmistaja.com.tw". Koska valmistajilla on myös paljon "paikallisia" eli maakohtaisia sivustoja, ei niitä tässä listata. Myös hakukoneet, esim Google, ovat tässä asiassa hyviä.


MEM30000 - Muistit

Päivitetty: 12.12.2010

- Nykyisissä tietokoneissa on useita erilaisia muistiratkaisuja. Yleisesti sanalla "muisti" tarkoitetaan tietokoneen keskusmuistia tai vanhoin termein RAM:a.

- Tässä oppaassa keskitytään SDRAM-pohjaisiin muisteihin, koska ne ovat selkeästi yleisin muistityyppi kotitietokoneissa. Osio on jaettu moneen erilliseen osioon sen pituuden vuoksi.

Valikko

MEM31000 - Muistit; Yleistä

MEM35000 - Muistit; SDRAM muistien yleisominaisuudet

MEM36000 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuus ja tiedonsiirtokyky

MEM37000 - Muistit; Muistiasetukset


MEM31000 - Muistit; Yleistä

Päivitetty: 2.7.2009

FAQ-muotoinen kokoelma yleisimmistä muistien yhteensopivuuteen liittyvistä asioista.

Valikko

MEM31010 - Muistit; Lyhenteet

MEM31020 - Muistit; 32-bittiset käyttöjärjestelmät

MEM31100 - Muistit; Muistikampa ja muistipiiri

MEM31120 - Muistit; SDRAM muistien kapasiteetti

MEM31150 - Muistit; ECC muistit

MEM31151 - Muistit; Rekisteröidyt muistit

MEM31200 - Muistit; SDRAM yhteensopivuus yleisesti

MEM31300 - Muistit; SDRAM ja Single Channel

MEM31500 - Muistit; SDRAM ja Dual Channel

MEM31510 - Muistit; SDRAM ja Dual Channel käyttö

MEM31600 - Muistit; SDRAM ja Triple Channel

MEM31610 - Muistit; SDRAM ja Triple Channel käyttö


MEM31010 - Muistit; Lyhenteet

DIMM = Dual Inline Memory Module tai Dual In-Line Memory Module

RAM = Random Access Memory.

SDRAM = Synchronized Data Random Access Memory.

DDR = Dual Data Rate tai Double Data Rate.

ECC = Error Correction Code (lisätietoa)

Reg = Registered (lisätietoa)

MEM31020 - Muistit; 32-bittiset käyttöjärjestelmät

32-bittisten käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows Vistan 32-bittiset versiot ja niin edelleen) ongelmaksi on nykypäivinä muodostunut muistiavaruuden pienuus. 32-bittinen käyttöjärjestelmä pystyy suoraan käyttämään keskusmuistia 2^32 tavun verran (= 4 294 967 296 tavua) joka on sama kuin 4096 megatavua joka taasen on sama kuin 4 gigatavua. Täten 32-bittinen käyttöjärjestelmä ei pysty kunnolla hyödyntämään 4 gigatavun ja sitä suurempia muistimääriä. Monessa tapauksessa jo yli 3 gigatavun keskusmuistin hyödyntämisen kanssa voi olla ongelmia (esim Windows 2000 Professional, Windows XP ja Windows Vistan 32-bittiset versiot pystyvät käytännössä hyödyntämään hieman yli 3 gigatavua). Ongelman käytännössä paras ratkaisu on asentaa yli 32-bittistä muistiavaruutta hyödyntävä, siis käytännössä esim 64-bittinen, käyttöjärjestelmä.

64-bittinen muistiavaruus on teoriassa järkyttävän suuri, 2^64 tavua eli 18446744073709551616 tavua, joka on gigatavuina ilmaistuna 17179869184. Hieman turhaakin lukuleikkiä, mutta kohtuullisen huoletta voidaan ennustaa ettei 64-bitin muistiavaruus lopu kovinkaan pian. Tähän viittaa myös se etteivät kaikkien 64-bittisten prosessoreiden muistiavaruudet ole lähelläkään 64-bittiä, vaan esim 40 bittiä, joka sekin antaa 1024 gigatavun muistiavaruuden.

MEM31100 - Muistit; Muistikampa ja muistipiiri

Muistikampa voidaan yleisesti määritellä piirilevyksi, johon muistipiirit on kiinnitetty. Muistipiiri määritellään muistikammalla olevaksi piiriksi, joka pysyy säilyttämään muistia. Täten yleisesti ottaen muistikammassa on monta muistipiiriä, muttei toisinpäin.

MEM31120 - Muistit; SDRAM muistien kapasiteetti

Synonyymejä: Muistin suuruus, muistimäärä, XX megaa muistia, muistin tallennuskapasiteetti

SDRAM-muistikampojen tiedontallennuskapasiteetit ovat yleensä numeron 2-potenssin johdannaisia. Esim 256, 512, 1024 kilotavua (esim 2^18 = 262144 tavua eli 256 kilotavua, vastaavasti 512 kilotavua on 2^19 tavua ja 1024 kilotavua 2^20 tavua). Tai 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 jne megatavua. Tiedontallennuskapasiteetti kertoo paljonko tietoa muisti pystyy kerralla säilyttämään. Se on verrattavissa kovalevyjen tallennuskapasiteettiin. Kannattaa kuitenkin huomata, että yleensä keskusmuistin sisältö katoaa jos muistit eivät saa jatkuvasti virtaa esim sähkökatkoksen takia.

MEM31150 - Muistit; ECC muistit

Synonyymejä: Error correcting memory, ECC, nonECC (eli ei ECC), non-ECC (eli ei ECC)...

Muistissa on erillinen osa, joka teoriassa pystyy tarkistamaan jos muistista saapuu tai lähtee virheellistä tietoa. ECC-muisteja käytetään melko vähän kotikoneissa, jotkin kotikoneissa käytetyt muistiohjaimet tukevat ECC-muistia. Toisaalta ECC muisti on usein kalliimpaa kuin "normaali" ei-ECC muisti, joten kotikäytössä ei-ECC muistit ovat laajemmin käytössä.

Huom: muistipiiri voi tukea ECC:ta vaikkei se olisi rekisteröity ja toisin päin.

MEM31151 - Muistit; Rekisteröidyt muistit

Synonyymejä: Registered, Reg, Unregistered(rekisteröimätön), NonReg(rekisteröimätön)

Rekisteröidyt muistit antavat teoriassa lisää luotettavuutta "normaaleihin" rekisteröimättömiin muisteihin verrattuna. Tieto säilytetään yhden kellojakson kauemmin kuin ei rekisteröidyissä muisteissa. Tämän takia rekisteröityjen muistien suorituskyky on teoriassa heikompi. Kuten ECC-muisteja, rekisteröityjä muisteja käytetään kotikoneissa varsin vähän. Useimmat kotikäyttöön tarkoitetut muistiohjaimet eivät tue rekisteröityä muistia.

Huom: Muistipiiri voi tukea ECC:ta vaikkei se olisi rekisteröity ja toisin päin.

MEM31200 - Muistit; SDRAM yhteensopivuus yleisesti

- SDRAM-pohjaiset muistit toimivat vain muistityyppiä vastaavassa muistikannassa, esim DDR SDRAM -muisti vaatii DDR SDRAM -muistikannat. Esim SDRAM-muistit eivät toimi DDR SDRAM-muistikannoissa ja toisinpäin. Vastaavasti DDR2 SDRAM muistit eivät toimi DDR SRRAM muistikannoissa ja DDR3 SDRAM muistit vaativat DDR3-muistikannat toimiakseen.

- Nopeusmerkintöjen puolesta SDRAM-muistit ovat kuitenkin taaksepäin yhteensopivia. Esim DDR-400 muisti toimii myös pienemmillä kellotaajuuksilla tarvittaessa, siis esim DDR-333, DDR266 ja DDR-200 nopeuksilla.

MEM31300 - Muistit; SDRAM ja Single Channel

Synonyymejä; Yhden kanavan muisti

- Single Channel -muistiratkaisulla tarkoitetaan yhden muistikanavan ( "Single" ) käyttämistä. Single Channel-ratkaisu oli lähes poikkeuksetta käytössä ennen #Dual Channel-ratkaisun yleistymistä. Single Channel ei ratkaisuna sisällä mitään erikoisempaa, eli jos Dual Channel ei ole tuettu, muisti lähes varmasti toimii Single Channelissa.

MEM31500 - Muistit; SDRAM ja Dual Channel

Synonyymejä; Kahden kanavan muisti, kaksi muistikanavaa

- Dual Channel -muistiratkaisu teoriassa kaksinkertaistaa muistin tiedonsiirtokyvyn, koska tietoa siirretään kahdella kanavalla yhden sijaan.

- Muistin tiedonsiirtokyvyn kaksinkertaistuminen ei välttämättä anna merkittävää suorituskykyetua, jos prosessoriväylä tai jonkin muu väylä on pullonkaulana.

- Dual Channel vaatii vähintään kahden muistikamman käyttämistä.

MEM31510 - Muistit; SDRAM ja Dual Channel käyttö

- Erityisesti varhaisissa toteutuksissa Dual Channel -tuen aikaansaaminen edellytti joko kahta samankokoista muistikampaa ( Esim kanava kanava 1: 512 MB, kanava 2: 512  MB ) tai samaa muistimäärää molemmissa muistikanavissa. Esim ( kanava 1: 512 MB, kanava 2: 256+256 MB. ). Nykyisin joissakin ratkaisuissa Dual Channel -tuen voi saada käyttöön, vaikka kanavissa olisi eri määrä muistia.

- Dual Channel -tuki vaihtelee riippuen muistiohjaimesta ( = prosessori tai piirisarja ) ja lisää tietoa löytyy yleensä emolevyn ohjekirjasta.

- Dual Channel:a tukevat prosessorit/piirisarjat tukevat lähes poikkeuksetta myös yhden kanavan muistiratkaisua (eli tiivistettynä yhden muistikamman käyttöä)

MEM31600 - Muistit; SDRAM ja Triple Channel

Synonyymejä; Kahden kanavan muisti, kaksi muistikanavaa

- Triple Channel -muistiratkaisu teoriassa kolminkertaistaa muistin tiedonsiirtokyvyn, koska tietoa siirretään kolmella kanavalla yhden sijaan.

- Muistin tiedonsiirtokyvyn kolminkertaistuminen ei välttämättä anna merkittävää suorituskykyetua, jos prosessoriväylä tai jonkin muu väylä on pullonkaulana.

- Triple Channel vaatii vähintään kolmen muistikamman käyttämistä.

MEM31610 - Muistit; SDRAM ja Triple Channel käyttö

Triple Channel:A tukevat prosessorit/piirisarjat tukevat lähes poikkeuksetta myös yhden ja kahden kanavan muistiratkaisua (eli tiivistettynä yhden tai kahden muistikamman käyttöä).


MEM35000 - Muistit; SDRAM muistien yleisominaisuudet

Päivitetty: 12.12.2010

SDRAM muistien nopeusmerkintätavat vaihtelevat usein markkinointisyistä. Pinnimäärissä ja jännitteissä merkinnät ovat melko vakiintuneet.

Valikko

MEM35100 - Muistit; SDRAM muistien yleistaulukko

MEM35200 - Muistit; SDRAM muistikampojen pinnimäärät

MEM35300 - Muistit; SDRAM Vakiojännite

MEM35400 - Muistit; SDRAM muistikampojen kellotaajuudet

MEM35410 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet SDRAM PCxxxx

MEM35420 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR SDRAM PCxxxx

MEM35421 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR SDRAM DDRxxx

MEM35430 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR2 SDRAM DDR2xxx

MEM35431 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR2 SDRAM PC2-xxxx

MEM35440 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR3 SDRAM DDR3xxx

MEM35441 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR3 SDRAM PC3-xxxx


MEM35100 - Muistit; SDRAM muistien yleistaulukko

Seuraavassa taulukossa SDRAM muistien yleisiä ominaisuuksia. Selityksiä alempana. Kellotaajuuksia on mainittu 4 kappaletta, koska (valitettavasti) kaikkia on käytössä.

Merkintätapa 1
Merkintätapa 2
Muistityyppi
Pinnimäärä ***
Vakiojännite
Muistin kellotaajuus *4
DDR kellotaajuus*4 
Ulkoinen kellotaajuus *4
Tehollinen kellotaajuus *4
Teoreettinen siirtokyky Single Channel 64-bit MB/s
Teoreettinen siirtokyky Dual Channel 128-bit MB/s
Teoreettinen siirtokyky Triple Channel 128-bit MB/s
PC-66
-
SDRAM
168
3.3 V
66 MHz
-
66 MHz
66 MHz
533
1066*
-
PC-100
-
SDRAM
168
3.3 V
100 MHz
-
100 MHz
100 MHz
800
1600*
-
PC-133
-
SDRAM
168
3.3 V
133 MHz
-
133 MHz
133 MHz
1066
2133*
-
PC-1600
DDR-266
DDR SDRAM
184
2.5V/2.6V**
133 MHz
266 MHz
266 MHz
266 MHz
2133
4266
-
PC-2100
DDR-333
DDR SDRAM
184
2.5V/2.6V**
166 MHz
333 MHz
333 MHz
333 MHz
2666
5333
-
PC-3200
DDR-400
DDR SDRAM
184
2.5V/2.6V**
200 MHz
400 MHz
400 MHz
400 MHz
3200
6400
-
PC2-3200
DDR2-400
DDR2 SDRAM
240
1.8 V
100 MHz
200 MHz
400 MHz
400 MHz
3200
6400
-
PC2-4200
DDR2-533
DDR2 SDRAM
240
1.8 V
133 MHz
266 MHz
533 MHz
533 MHz
4266
8533
-
PC2-5300
DDR2-667
DDR2 SDRAM
240
1.8 V
166 MHz
333 MHz
667 MHz
667 MHz
5333
10666
-
PC2-6400
DDR2-800
DDR2 SDRAM
240
1.8 V
200 MHz
400 MHz
800 MHz
800 MHz
6400
12800
-
PC2-8500
DDR2-1066
DDR2 SDRAM
240
1.8 V
233 MHz
266 MHz
1066 MHz
1066 MHz
8533
17066
-
PC3-6400
DDR3-800
DDR3 SDRAM
240
1.5V
100 MHz
200 MHz
400 MHz
800 MHz
6400
12800
19200
PC3-8500
DDR3-1066
DDR3 SDRAM
240
1.5V
133 MHz
266 MHz
533 MHz
1066 MHz
8533
17066
25600
PC3-10600
DDR3-1333
DDR3 SDRAM
240
1.5V
166 MHz
333 MHz
667 MHz
1333 MHz
10666
21333
32000
PC3-12800
DDR3-1600
DDR3 SDRAM
240
1.5V
200 MHz
400 MHz
800 MHz
1600 MHz
12800
25600
38400
PC3-14900 DDR3-1866 DDR3 SDRAM 240
1.5V
216 MHz 433 MHz 933 MHz 1800 MHz 14400
28800
43200
PC3-17000 DDR3-2133 DDR3 SDRAM 240
1.5V
233 MHz 466 MHz
1066 MHz
2133 MHz 17064
34128
51192
EpävirallisiaPC166*
-
SDRAM
184
3.3 V
166 MHz
333 MHz
166 MHz
166 MHz
1333
2666*
-
PC-3700*
DDR-466
DDR SDRAM
240
2.5V/2.6V
233 MHz
466 MHz
466 MHz
466 MHz
3733
7466
-

* Harvinaisia

** Virallisesti 2.5V, käytännössä usein 2.6V

*** Kannettavien tietokoneiden, yleensä SO-DIMM muistien pinnimäärät yleensä eroavat "pöytäkonemuistien" vastaavista. Vaikka DDR2- ja DDR3-muistikampojen pinnimäärä on sama, ne eivät ole keskenään yhteensopivia.

*4 Muistin kellotaajuus = muistipiirien kellotaajuus, DDR kellotaajuus = muistipiirien kellotaajuus *2, Ulkoinen kellotaajuus = muistipiirin ulkoinen kellotaajuus/muistipiirin väylän kellotaajuus, Tehollinen kellotaajuus = "markkinointimielessä" käytetty kellotaajuus kuvaamaan muistin tiedonsiirtokykyä.

MEM35200 - Muistit; SDRAM muistikampojen pinnimäärät

SDRAM-muistikampojen pinnimäärän merkityksellisin vaikutus on yhteensopivuus. Eli jos muistikamman pinnimäärä ei ole sama kuin muistipaikan pinnimäärä, ne eivät sovi yhteen. Yleensä eri muistityyppiä sisältävissä muistikammoissa on eri pinnimäärä, joten tämäkin kertoo paljon yhteensopivuudesta.

MEM35300 - Muistit; SDRAM Vakiojännite

SDRAM-muistikampojen vakiojännite kertoo nimensä mukaisesti kamman normaalin käyttöjännitteen. Kamman pitäisi toimia ongelmitta vakiojännitteellä. Joissakin tapauksissa valmistajat kertovat vakiojännitteeksi speksiä korkeamman käyttöjännitteen, jotta muisti toimisi paremmin valmistajan lupaamilla asetuksilla. DDR SDRAM -muistien vakiojännite on standardin mukaan 2.5V, mutta 2.6V on usein "käytännön standardi".

MEM35400 - Muistit; SDRAM muistikampojen kellotaajuudet

SDRAM-muistien tapauksessa PCxxxx ja DDRxxx tyyliset merkinnät eroavat riippuen muistityypistä. Syynä lienee RDRAM-muisteissa käyttöönotettu PCxxxx-numerointi, jolle SDRAM-muistien piti "pärjätä". Esim PC800 muistit olivat numeron perusteella 8 kertaa nopeampia kuin PC100-muistit, mutta teoriassa ero oli vain kaksinkertainen. Täten DDR SDRAM -muisteihin numerointia kasvatettiin jotta niihin saatiin suurempi lukema kuin RDRAM:n jne. Muistien tiedonsiirtokykyä käsitelty tarkemmin #MEM36000 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuus ja tiedonsiirtokyky.

MEM35410 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet SDRAM PCxxxx

PC-kirjainyhdistelmän jäljessä oleva luku kertoo suoraan muistin kellotaajuuden. Esim PC66 = 66 MHz, PC100 = 100 MHz, PC133 = 133 MHz....

MEM35420 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR SDRAM PCxxxx

PC-kirjainyhdistelmän jäljessä oleva luku kertoo muistin tiedonsiirtokyvyn.

MEM35421 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR SDRAM DDRxxx

DDR-kirjainyhdistelmän jälkeen oleva luku ilmaisee muistin ulkoisen (ja samalla tehollisen) kellotaajuuden.

MEM35430 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR2 SDRAM DDR2xxx

DDR2-kirjainyhdistelmän jälkeen oleva luku ilmaisee muistin ulkoisen (ja samalla tehollisen) kellotaajuuden.

MEM35431 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR2 SDRAM PC2-xxxx

PC2-kirjainyhdistelmän jäljessä oleva luku kertoo muistin tiedonsiirtokyvyn.

MEM35440 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR3 SDRAM DDR3xxx

DDR3-kirjainyhdistelmän jälkeen oleva luku ilmaisee muistin tehollisen kellotaajuuden.

MEM35441 - Muistit; Muistikampojen kellotaajuudet DDR3 SDRAM PC3-xxxx

PC3-kirjainyhdistelmän jäljessä oleva luku kertoo muistin tiedonsiirtokyvyn.


MEM36000 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuus ja tiedonsiirtokyky

Päivitetty: 18.10.2008

Englanniksi;

- Kellotaajuus: DRAM Clock, Memory Clock Rate, Memory Clock Cycles, Memory clock...

- Tiedonsiirtokyky: Memory Transfer Rate, Memory Transfer Speed, Memory Speed, MEM Speed...

Muistien kellotaajuus ja tiedonsiirtokyky ovat varsin tarkasti yhteydessä toisiinsa. Aluksi laskuesimerkkejä tiedonsiirtokyvyn laskemiseksi ja jälkimmäisessä osassa muistien kellotaajuuden säätämisestä.

Valikko

MEM36110 - Muistit; Muistien kellotaajuuden ja tiedonsiirtokyvyn merkitys

MEM36210 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen SDRAM Single Channel

MEM36215 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen SDRAM Dual Channel

MEM36220 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR SDRAM Single Channel

MEM36225 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR SDRAM Dual Channel

MEM36230 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR2 SDRAM Single Channel

MEM36235 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR2 SDRAM Dual Channel

MEM36250 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 16-bit Single Channel

MEM36255 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 16-bit Dual Channel

MEM36260 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 32-bit Single Channel

MEM36265 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 32-bit Dual Channel

MEM36270 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR3 SDRAM Single Channel

MEM36275 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR3 SDRAM Dual Channel

MEM36280 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR3 SDRAM Triple Channel

MEM36500 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen

MEM36510 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - PCI väylän kellotaajuus

MEM36520 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - Prosenttia FSB:sta

MEM36530 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - Muistijakajat/-kertoimet

MEM36531 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - Muistijakajat

MEM36532 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - Muistikertoimet

MEM36540 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - Suora muistikellotaajuuden säätö


MEM36110 - Muistit; Muistien kellotaajuuden ja tiedonsiirtokyvyn merkitys

Jos karkeasti sanottuna prosessorin kellotaajuuden nostaminen nopeuttaa prosessorin toimintaa, muistin kellotaajuuden nostaminen nopeuttaa muistin toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa muistin tiedonsiirtokyvyn kasvamista. Koska muistin pääasiallinen tehtävä on säilyttää ja siirtää tietoa, muistin voidaan sanoa toimivan nopeammin jos se pystyy siirtämään enemmän tietoa aikayksikköä kohden.

MEM36200 - Muistit; Muistien tiedonsiirtokyvyn laskeminen

Käytettäessä muistia standardeilla kellotaajuuksilla, tiedonsiirtokyvyn laskeminen on helppoa. Jos kellotaajuutta muutetaan ei-standardiksi, muistin suorituskyvyn arvioimiseen voi käyttää laskukaavoja. Esimerkeissä on esitetty yksinkertaisia laskukaavoja ilman yksikkötarkasteluita ja myöskin täydellisempiä laskukaavoja joissa yksiköt mukana. Erimerkeissä on jätetty mainitsematta muistin tarkka kellotaajuus, esim suoraan laskennallisesti 133*64 = 8512, mutta muistin "oikean" kellotaajuuden ollessa 133.333 ... MHz saadaan 133.33 *64 = 8533.

Alla esitetyt kaavat antavat teoriassa oikean tuloksen. Käytännössä laskennallisiin nopeuksiin päästään hyvin harvoin. Mukana myös muutama RDRAM-muisteihin liittyvä esimerkki. Kannattaa huomata että muistien kellotaajuudet vaihtelevat ja siten Single channel / Dual channel laskuesimerkeissä ei Dual channel ole välttämättä kaksi kertaa nopeampi, koska kellotaajuudet voivat olla erilaiset.

Yleiskaavat ovat ns "muistisääntöjä", esimerkeistä ensimmäinen pohjautuu muistisääntöön. Loput esimerkit kertovat tarkemmin miten tulos saadaan.

MEM36210 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen SDRAM Single Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 8 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 133 * 8 = 1066 MB/s.

Esimerkki 2; 133 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti = 133 M 1/s * 8 B * 1 s = 1066 MB/s.

MEM36215 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen SDRAM Dual Channel

Erittäin harvinainen tapaus, mutta otetaan esimerkin vuoksi. Dual Channel voidaan SDRAM-muistien tapauksessa ilmaista myös muodossa 128 bittinen muistiväylä.

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 16 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 166 * 8 = 1333 MB/s.

Esimerkki 2; 166 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 2 kanavaa = 166 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 = 2666 MB/s.

Esimerkki 3; 166 MHz * 128 bittiä * 1 sekunti = 166M 1/s * 16 B * 1 s = 2666 MB/s

MEM36220 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR SDRAM Single Channel

DDR-muisti ei ole aivan yhtä "tehokasta" kellotaajuusyksikköä kohden kuin SDRAM, eli teoriassa SDRAM Dual Channel:n pitäisi siirtää paremmin tietoa kuin DDR SDRAM Single Channelin. Dual Channel voidaan SDRAM-muistien tapauksessa ilmaista myös muodossa 128 bittinen muistiväylä.

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 16 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 200 MHz * 16 = 3200 MB/s.

Esimerkki 2; 200 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 200 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 = 3200 MB/s.

MEM36225 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR SDRAM Dual Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 32 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 200 * 32 = 6400 MB/s.

Esimerkki 2; 200 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 2 kanavaa * 2 ( DDR ) = 200 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 * 2 = 6400 MB/s.

Esimerkki 3; 200 MHz * 128 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 200M 1/s * 16 B * 1 s * 2 = 6400 MB/s

MEM36230 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR2 SDRAM Single Channel

Yleiskaava; Muistin kellotaajuus megahertseinä * 64 = siirtokyky MB/s TAI muistin ulkoinen/tehollinen kellotaajuus * 16 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 100 * 64 = 6400 MB/s.

Esimerkki 2; 800 * 8 = 6400 MB/s.

Esimerkki 3; 200 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 4 ( DDR2 ) = 100 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 = 6400 MB/s.

MEM36235 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR2 SDRAM Dual Channel

Yleiskaava; Muistin kellotaajuus megahertseinä * 64 = siirtokyky MB/s TAI muistin ulkoinen/tehollinen kellotaajuus * 16 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 200 * 64 = 12800 MB/s.

Esimerkki 2; 800 * 16 = 12800 MB/s.

Esimerkki 3; 200 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 2 kanavaa * 4 ( DDR2 ) = 200 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 * 4 = 12800 MB/s.

Esimerkki 4; 200 MHz * 128 bittiä * 1 sekunti * 4 ( DDR2 ) = 200M 1/s * 16 B * 1 s * 4 = 12800 MB/s

MEM36250 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 16-bit Single Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 4 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 400 * 4 = 1600 MB/s.

Esimerkki 2; 400 MHz * 16 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 400 M 1/s * 2 B * 1 s * 2 = 1600 MB/s.

MEM36255 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 16-bit Dual Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 8 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 400 * 8 = 3200 MB/s.

Esimerkki 2; 400 MHz * 16 bittiä * 1 sekunti * 2 kanavaa * 2 ( DDR ) = 400 M 1/s * 2 B * 1 s * 2 * 2 = 3200 MB/s.

Esimerkki 3; 400 MHz * 32 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 400 M 1/s * 4 B * 1 s * 2 = 3200 MB/s.

MEM36260 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 32-bit Single Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 8 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 400 * 8 = 1600 MB/s.

Esimerkki 2; 400 MHz * 32 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 400 M 1/s * 4 B * 1 s * 2 = 3200 MB/s.

MEM36265 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 32-bit Dual Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 16 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 400 * 16 = 6400 MB/s.

Esimerkki 2; 400 MHz * 32 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) * 2 kanavaa = 400 M 1/s * 4 B * 1 s * 2 * 2 = 6400 MB/s.

Esimerkki 3; 400 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 400 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 = 6400 MB/s.

MEM36270 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR3 SDRAM Single Channel

Yleiskaava: Muistin kellotaajuus megahertseinä * 64 = siirtokyky MB/s TAI muistin ulkoinen kellotaajuus * 16 = siirtokyky MB/s TAI muistin tehollinen kellotaajuus * 8 = siirtokyky MB/s

Esimerkki 1; 133 * 64 = 8533 MB/s.

Esimerkki 2; 533 * 16 = 8533 MB/s.

Esimerkki 3; 1066 * 8 = 8533 MB/s.

Esimerkki 4; 133 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 8 ( DDR3 ) = 133 M 1/s * 8 B * 1 s * 8 = 8533 MB/s.

MEM36275 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR3 SDRAM Dual Channel

Yleiskaava: Muistin kellotaajuus megahertseinä * 128 = siirtokyky MB/s TAI muistin ulkoinen kellotaajuus * 32 = siirtokyky MB/s TAI muistin tehollinen kellotaajuus * 16 = siirtokyky MB/s

Esimerkki 1; 200 * 128 = 25600 MB/s.

Esimerkki 2; 800 * 32 = 25600 MB/s.

Esimerkki 3; 200 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 2 kanavaa * 8 ( DDR3 ) = 200 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 * 8 = 25600 MB/s.

Esimerkki 4; 200 MHz * 128 bittiä * 1 sekunti * 8 ( DDR3 ) = 200M 1/s * 16 B * 1 s * 8 = 25600 MB/s.

MEM36280 - Muistit; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR3 SDRAM Triple Channel

Yleiskaava: Muistin kellotaajuus megahertseinä * 192 = siirtokyky MB/s TAI muistin ulkoinen kellotaajuus * 48 = siirtokyky MB/s TAI muistin tehollinen kellotaajuus * 24 = siirtokyky MB/s

Esimerkki 1; 200 * 192 = 38400 MB/s.

Esimerkki 2; 800 * 48 = 38400 MB/s.

Esimerkki 3; 200 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 3 kanavaa * 8 ( DDR3 ) = 200 M 1/s * 8 B * 1 s * 3 * 8 = 38400 MB/s.

Esimerkki 4; 200 MHz * 192 bittiä * 1 sekunti * 8 ( DDR3 ) = 200M 1/s * 24 B * 1 s * 8 = 38400 MB/s.


MEM36500 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen

Ylikellotuksen yleistyttyä myös muistien säätömahdollisuudet ovat parantuneet huimasti. Joissakin tapauksissa säätämiselle voi olla tarvetta vaikka ylikellotuksesta ei olisikaan kyse. Seuraavassa muutama yleinen tapa muistien kellotaajuuden säätämiseen. Säätämisen voi yleensä tehdä BIOS:sta tai erillisellä ohjelmalla.

MEM36510 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - PCI väylän kellotaajuus

Erityisesti vanhemmissa emolevyissä oli suosittu tapa muuttaa muistien kellotaajuutta PCI-väylän suuruuden verran. Yleisesti käytettiin asetuksia tyyliin

- Mem clock = Host clock + PCI Clock ( Eli muistien kellotaajuus on FSB + PCI-väylän kellotaajuus, esim 100 MHz-33 MHz = 67 MHz )

- Mem clock = Host clock - PCI Clock ( Eli muistien kellotaajuus on FSB - PCI-väylän kellotaajuus, esim 100 MHz+33 MHz = 133 MHz )

- Mem clock = Host clock ( Eli muistien kellotaajuus on sama kuin FSB-kellotaajuus )

MEM36520 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - Prosenttia FSB:sta

Tässä tavassa muistien kellotaajuus ilmaistaan muodossa "prosenttia FSB:sta". Esim FSB:n ollessa 200 MHz ja muistien kellotaajuus 100% FSB:sta, muistien kellotaajuus olisi 200 MHz. Vastaavasti prosenttiluvun ollessa 66%, muistien kellotaajuus olisi 133 MHz. Jos prosenttiluvuksi laitetaan 127%, muistien kellotaajuus olisi 254 MHz.

MEM36530 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - Muistijakajat/-kertoimet

Termit "jakaja" ja "kerroin" määritelty Ylikellotus FAQ:ssa.

Periaate on sama kuin #Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - Prosenttia FSB:sta, mutta prosenttien sijasta käytetään jakajia tai kertoimia.

MEM36531 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - Muistijakajat

Muistijakajat ilmaistaan yleensä muodossa FSB/X, jossa X on kokonaisluku. Jakajaa käytettäessä muistin kellotaajuus yleensä pienenee, koska FSB/X-yhtälössä on varsin hankala esittää X:n paikalla murtolukua. Ehkä parempi tapa olisikin puhua muistikertoimista, mutta muistijakaja on paljon vakiintuneempi nimitys.

Esimerkiksi muistin kellotaajuuden ollessa 200 MHz, muistijakajan arvolla 2 muistin kellotaajuus olisi 100 MHz. Muistijakajan arvolla 3, muistin kellotaajuus olisi 66 MHz jne.

MEM36532 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - Muistikertoimet

Muistikerroin on muistijakajaan verrattuna paljon käyttökelpoisempi termi, koska sillä voi helposti ilmaista myös suurentamista. Muistikertoimet ilmoitetaan yleensä muodoissa FSB*X, FSB*1/X tai FSB*X/X, jossa X on kokonaisluku.

Esimerkiksi muistin kellotaajuuden ollessa 200 MHz, muistikertoimen arvolla 1.5, muistin kellotaajuus olisi 1.5*200 MHz = 300 MHz. Muistikertoimen arvolla 1/2 muistin kellotaajuus olisi 1/2*200 MHz = 100 MHz. Muistikertoimen arvolla 4/5 muistin kellotaajuus olisi 4/5*200 MHz = 160 MHz.

Jos muistikertoimien sijaan haluaa käyttää mieluummin prosentteja, voi kertoimet muuttaa prosenteiksi kaavalla "kerroin*100". Esim kerroin 1.6 vastaa 160 prosenttia ja kerroin 3/4 vastaa 75 prosenttia.

MEM36540 - Muistit; SDRAM muistien kellotaajuuden säätäminen - Suora muistikellotaajuuden säätö

Tietyt emolevyt tukevat suoraa muistien kellotaajuuden säätöä. Tässä tapauksessa muistin kellotaajuuden voi valita varsin suoraviivaisesti emolevyn tarjoamissa rajoissa.


MEM37000 - Muistit; Muistiasetukset

Päivitetty: 23.10.2007

Muistiasetuksia ( Englanniksi; Esim "Memory Timings" tai "Memory Settings" ) virittämällä voidaan saada muistit toimimaan nopeammin tai saada muistit kestämään korkeampia kellotaajuuksia. Ylikellotuksessa tavoitteena on yleensä saada muistit toimimaan mahdollisimman hyvillä asetuksilla ja samalla mahdollisimman korkealla kellotaajuudella.

Valikko

MEM37110 - Muistit; SDRAM muistiasetukset yleisesti

MEM37120 - Muistit; Muistiasetusten ilmoittaminen

MEM37121 - Muistit; BySPD-asetukset

MEM37130 - Muistit; T(RAS)

MEM37140 - Muistit; T(RCD)

MEM37150 - Muistit; T(RP)

MEM37160 - Muistit; CAS-latency

MEM37170 - Muistit; Command Rate


MEM37110 - Muistit; SDRAM muistiasetukset yleisesti

- Muistiasetusten säätömahdollisuudet riippuvat pitkälti emolevyn antamista säätömahdollisuuksista. Yleensä muistiasetuksissa pienempi luku on parempi ( Toisin kuin muistin kellotaajuuden tapauksessa ). Jos muistiasetuksista haetaan yleisimmät ja yleisimmin säädettävissä olevat, lienevät ne lyhenteinä ilmaistuna seuraavat; T(RAS), T(RCD), T(RP), CAS(-latency) ja Command Rate.

- "Tiukoilla muistiasetuksilla" tarkoitetaan yleensä mahdollisimman nopeita asetuksia ("pieniä lukuja") kun taasen "löysät asetukset" tarkoittavat päinvastaista ("suuria lukuja").

- Muistiasetuksien kestolla ja muistin kellotaajuuden kestolla ei ole täysin suoraa yhteyttä, mutta yleensä muistiasetusten tiukentaminen (= lukujen pienentäminen) huonontaa muistien kellotaajuuden kestoa.

- Tarkempia tietoja seuraavassa esitellyistä muistiasetuksista löytyy esim Googlella ( "Memory Timings" tai "Memory Settings" ). Useista niihin liittyvistä termeistä ei ole vakiintuneita suomennoksia ja Finglish arvattavasti sotkisi enemmän kuin auttaisi.

MEM37120 - Muistit; Muistiasetusten ilmoittaminen

Tällä hetkellä käytetään lähinnä kahta ilmoitustapaa.

Järjestys; T(RAS)-T(RCD)-T(RP)-CAS. Esim 5-2-2-2

tai

Järjestys; CAS-T(RCD)-T(RP)-T(RAS). Esim 2-2-2-5

Lisäksi voidaan ilmaista Command Rate, jonka yleensä erottaa numeron perässä olevasta T-kirjaimesta. Esim 2-2-2-5-2T tai 5-2-2-2-2T.

MEM37121 - Muistit; BySPD-asetukset

- Jos muistikampa asennetaan emolevylle, emolevyn pitäisi tietää millaiset muistiasetukset se ottaa käyttöön. Vääränlaiset asetukset voivat esim estää koneen käynnistämisen jolloin asetuksia ei pääse muuttamaan oikeiksi. BySPD-asetukset ovat muistikamman valmistajan muistikampaan ohjelmoimat oletusasetukset ( Sisältäen muistin kellotaajuuden ja muistiasetukset ), joilla muistin pitäisi varmasti toimia. Yleensä emolevyt ottavat BySPD-asetukset käyttöön oletuksena.

- Jos muistikampoja on useita ja niillä on erilaiset BySPD-asetukset, emolevy voi ottaa oletuksena käyttöön esim ensimmäisen kamman BySPD-asetukset tai "huonoimman muistikamman" ( Suurimmat BySPD-latenssit tms. ) BySPD-asetukset.

MEM37130 - Muistit; T(RAS)

- Synonyymejä; t(RAS)

- Englanniksi; Active to Precharge (time)

- Yleensä pienempi T(RAS)-arvo on parempi. Poikkeuksena esim monet nForce 2-emolevyt ja jotkin Athlon64-pohjaiset emolevyt.

- Vaikutus muistin kellotaajuuden kestävyyteen; Kohtalainen.

- Lukuarvoesimerkkejä SDRAM; T(RAS)-arvoa harvemmin pystyi säätämään SDRAM-muistien tapauksessa.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR SDRAM; Arvosta 5 ylöspäin 12:a asti.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR2 SDRAM; Arvosta 8 ylöspäin.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR3 SDRAM; 12-15 ja ylöspäin.

MEM37140 - Muistit; T(RCD)

Synonyymeja; t(RCD), RCD delay

- Englanniksi; Active to CMD tai RAS to CAS Delay. Tarkoittavat ilmeisesti samaa.

- Lähes poikkeuksetta pienempi T(RCD)-arvo on parempi.

- Vaikutus muistin kellotaajuuden kestävyyteen; Melko suuri.

- Lukuarvoesimerkkejä SDRAM; 2 tai 3.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR SDRAM; 2, 3, 4 tai 5.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR2 SDRAM; 4 ja ylöspäin.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR3 SDRAM; 5-7 ja ylöspäin.

MEM37150 - Muistit; T(RP)

Synonyymeja; t(RP)

- Englanniksi; RAS Precharge delay, RAS Precharge time

- Lähes poikkeuksetta pienempi T(RP)-arvo on parempi.

- Vaikutus muistin kellotaajuuden kestävyyteen; Melko suuri.

- Lukuarvoesimerkkejä SDRAM; 2 tai 3.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR SDRAM; 2 tai 3.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR2 SDRAM; 4 ja ylöspäin.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR3 SDRAM; 5-7 ja ylöspäin.

MEM37160 - Muistit; CAS-latency

Synonyymeja; CL, CAS...

- Englanniksi; CAS-latency

- Vaikutus muistin kellotaajuuden kestävyyteen; Suuri.

- Lukuarvoesimerkkejä SDRAM; 2 tai 3. Vaikka muutkin ovat mahdollisia, monissa tapauksissa vain em. vaihtoehtojen välillä pystyi valitsemaan.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR SDRAM; 1.5 (harvinainen), 2.0, 2.5, 3.0

- Lukuarvoesimerkkejä DDR2 SDRAM; 4 ja ylöspäin.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR3 SDRAM; 5-7 ja ylöspäin.

MEM37170 - Muistit; Command Rate

Synonyymeja; -

- Englanniksi; Command Rate

- Vaikutus muistin kellotaajuuden kestävyyteen; Suuri tai erittäin suuri.

- Lukuarvoesimerkkejä SDRAM; 1T tai 2T.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR SDRAM; 1T tai 2T.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR2 SDRAM; 1T tai 2T.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR3 SDRAM; 1T tai 2T.


CPU60000 - Prosessorit

Päivitetty: 9.10.2010

Prosessorituki riippuu useimmiten emolevyn prosessorikannasta. Tai toisin sanoen se on lähes ratkaiseva ja lisäksi yhteensopivuuteen voivat muutkin asiat vaikuttaa.

Prosessorien kellotaajuuslistat saattavat olla "vajaat", eli jos prosessorityyppi ei ole listassa, kannattaa katsoa prosessorioppaiden puolelta lisätietoa. Prosessoriopas: AMD, Prosessoriopas: Intel.

Valikko

Yleistä

CPU60100 - Prosessorit; Prosessorien TDP ja ACP arvot

CPU60110 - Prosessorit; Prosessorien TDP-arvot AMD

CPU60120 - Prosessorit; Prosessorien TDP-arvot Intel

CPU60130 - Prosessorit; Prosessorien ACP-arvot AMD

"Pentium 2 -pohjaiset"

CPU61000 - Prosessorit; Slot 1

CPU61300 - Prosessorit Socket 370

CPU63400 - Socket 479

"Pentium 4 -pohjaiset"

CPU62100 - Socket 423

CPU62200 - Socket 478

CPU62300 - Socket T / LGA775

"Core i7 -pohjaiset"

CPU64100 - LGA1366

CPU64200 - LGA1156

CPU64300 - LGA1155

"Athlon-pohjaiset"

CPU81100 - Prosessorit Slot A

CPU81200 - Prosessorit; Socket A / Socket 462

"Athlon64-pohjaiset"

CPU82100 - Socket 754

CPU82200 - Socket 940

CPU82300 - Socket 939

CPU82400 - Socket AM2

"Phenom-pohjaiset"

CPU82500 - Socket AM2+

CPU82500 - Socket AM3


CPU60100 - Prosessorit; Prosessorien TDP ja ACP arvot

Prosessoreille on pitkään ollut käytössä ns TDP-arvoja (Thermal Design Power), joiden pitäisi kertoa prosessorin lämmöntuotto/tehonkulutus. Yhtenäistä käytäntöä asiassa ei AMD:n ja Intelin välillä ole. Myöskin valmistajien antamien tietojen tarkkuuteen ei kannata varauksetta luottaa. Lisäksi AMD on ottanut käyttöön ACP-arvon (Average CPU Power) käyttöön K10/Barcelona-sarjan (mm. Phenom) prosessoreista lähtien.

CPU60110 - Prosessorit; Prosessorien TDP-arvot AMD

AMD Athlon64-prosessoreista lähtien AMD:n prosessorien TDP-arvo on tarkoitettu emolevyvalmistajien "suunnittelurajaksi". Eli jos emolevyn virransyötön teho on vähintään sama kuin prosessorin TDP-arvo on, AMD lupaa prosessorin toimivan kyseisessä emolevyssä prosessorin virransyötön osalta. Jos esim prosessorimallin TDP:ksi ilmoitetaan 89 wattia, AMD lupaa kaikkien kyseisen prosessorimallin prosessoriyksilöiden toimivan kaikissa prosessoria tukevissa emolevyissä, jos emolevyjen virransyöttö prosessorille on vähintään 89 wattia. Tämä koskee tietenkin yhteensopivuuden kannalta vain prosessorin virransyöttöä. Tästä syystä TDP ei kerro prosessorin lämmöntuottoa, vaan kyseisen prosessorimallin prosessoriyksilöiden suurimman mahdollisen lämmöntuoton. Samasta syystä eri mallin prosessoreilla voi olla sama TDP-arvo, vaikka niiden lämmöntuotto eroaisi toisistaan huomattavasti. Lisäksi prosessori saattaa toimia emolevyssä, vaikka sen TDP-arvo olisi suurempi kuin emolevyn valmistajan sille lupaama virransyöttö, mutta tästä AMD ei anna takeita. AMD:n tapauksessa TDP onkin tarkoitettu lähinnä emolevyvalmistajia ja yhteensopivuutta varten, ei prosessorin lämmöntuottojen vertailuun.

CPU60120 - Prosessorit; Prosessorien TDP-arvot Intel

Intel ei ole ottanut selvää linjaa TDP-arvojen suhteen. Intel periaatteessa ilmoittaa TDP-arvolla "keskimääräisen lämmöntuoton". Käytännössä Intelin prosessoreiden lämmöntuotto saattaa erota suuresti vaikka TDP-arvo olisi sama. Samaten prosessorin lämmöntuotto monessa tapauksessa ylittää prosessorin TDP-arvon, kun AMD:n tapauksessa valmistaja lupaa ettei prosessorin tehonkulutus koskaan ylitä prosessorin TDP:ta. Olennaisin asia on kuitenkin sama kuin AMD:n tapauksessa: prosessorien TDP-arvoja ei kannata käyttää prosessorien keskinäiseen lämmöntuottovertailuun.

CPU60130 - Prosessorit; Prosessorien ACP-arvot AMD

AMD haluaa ACP-arvolla ilmoittaa prosessorin "keskimääräisen lämmöntuoton käytettäessä raskaita sovelluksia." ACP-arvon pitäisi näin ollen ilmoittaa prosessorin lämmöntuotto varsin tarkasti. ACP-arvo sisältää myös prosessorin muistiohjaimen ja muiden prosessorin osien lämmöntuoton. Koska prosessorin lämmöntuotto ei koskaan ylitä prosessorin TDP-arvoa, saman prosessorimallin ACP-arvot ovat korkeintaan yhtä suuria kuin saman prosessorimallin TDP-arvot. ACP-arvon saaminen edellyttää prosessorin lämmöntuoton testaamista tietyillä sovelluksilla, joten yksilölliset erot saattavat olla joissakin tapauksissa suuria. ACP antaa kuitenkin paljon paremman mahdollisuuden prosessorien keskinäisen lämmöntuoton vertailuun kuin TDP.


CPU61000 - Prosessorit; Slot 1

Slot 1-kantaiset prosessorit ovat nimensä mukaisesti suorakulmion muotoisia ja melkoisen kookkaita. Toisaalta tämän ansiosta siili voi olla leveyssuunnassa "pitkä". Slot 1-prosessorikantaan on saatavilla adaptereita, joiden avulla siihen saattaa saada sopimaan Socket 370-prosessorin.

-----

CPU61100 - Prosessorit; Slot 1 Yhteensopivuus ilman adapteria

CPU61200 - Prosessorit; Slot 1 Yhteensopivuus adapterin kanssa


CPU61100 - Prosessorit; Slot 1 Yhteensopivuus ilman adapteria

Mainitut prosessorit ovat Slot 1-kantaisia ja niiden kanssa ei Socket 370->Slot 1-adapteria voi käyttää.

Intel Pentium 2-prosessorit - Lisätietoa

-----

233, 266, 300, 333 MHz

Huomioita: Pitäisi sopia kaikkiin Slot 1-emolevyihin.

/

350, 400 ja 450 MHz

Huomioita: 100 MHz:n väylätaajuus. Tuki vaaditaan emolevyltä ja muisteilta.

-----

Intel Pentium 3-prosessorit - Lisätietoa

450, 500, 550, 600 MHz

Huomioita: 100 MHz:n väylätaajuus. Tuki vaaditaan emolevyltä ja muisteilta. Mahdollisesti tarvitaan BIOS-päivitys tai vastaavaa.

-----

533B, 600B MHz

Huomioita: 133 MHz:n väylätaajuus. Tuki vaaditaan emolevyltä ja muisteilta. Mahdollisesti tarvitaan BIOS-päivitys tai vastaavaa.

-----

550E, 600E, 650, 700, 750, 800, 850 MHz

Huomioita: 100 MHz:n väylätaajuus. Tuki vaaditaan emolevyltä ja muisteilta. Coppermine-ydin. Tuki kannattaa varmistaa emolevyn valmistajan nettisivuilta.

-----

533EB, 600EB, 667, 733, 800EB, 866, 933, 1000B MHz

Huomioita: 133 MHz:n väylätaajuus. Tuki vaaditaan emolevyltä ja muisteilta. Coppermine-ydin. Tuki kannattaa varmistaa emolevyn valmistajan nettisivuilta.

-----

Intel Celeron-prosessorit - Lisätietoa

-----

266, 300, 300A, 333, 366, 400 MHz

Huomioita: Pitäisi sopia kaikkiin Slot 1-emolevyihin.

Osion alkuun


CPU61200 - Prosessorit; Slot 1 Yhteensopivuus adapterin kanssa

Socket-malliset prosessorit saattavat sopia adapterin avulla Slot-prosessorikantaisiin emolevyihin. Adapterista käytetään monesti nimitystä "slotket".

Intel Celeron-prosessorit - Lisätietoa

-----

333, 366, 400, 433, 466, 533 ( 500 Mahdollinen poikkeus ) Socket 370

Huomioita: Pitäisi sopia useimpiin Slot 1-emolevyihin PPGA-adapterin avulla. Väylätaajuus 66 MHz.

-----

533A, 566, 600, 633, 667, 700, 733, 766 Socket 370

Huomioita: Coppermine-ydin. Pitäisi sopia moniin Slot 1-emolevyihin FCPGA-adapterin avulla. Tuki kannattaa varmistaa emolevyn valmistajan nettisivuilta. Väylätaajuus 66 MHz.

-----

800, 850, 900, 950, 1000, 1100 Socket 370

Huomioita: Coppermine-ydin. Pitäisi sopia moniin Slot 1-emolevyihin FCPGA tai PCPGA2-adapterin avulla. Tuki kannattaa varmistaa emolevyn valmistajan nettisivuilta. Väylätaajuus 100 MHz.

-----

1000A, 1100A, 1200, 1300 ja 1400 MHz.

Huomioita: Tualatin-ydin. Saattaa sopia Slot 1-emolevyihin PCPGA2-adapterin avulla, joka tukee Tualatin-prosessoreita. Tuki kannattaa varmistaa emolevyn valmistajan nettisivuilta. Väylätaajuus 100 MHz.

-----

Intel Pentium 3-prosessorit - Lisätietoa

500E-> ( Socket 370 )

Huomioita: Coppermine-ydin. Vaatii sopivan adapterin, FCPGA tai FCPGA2. Tuki kannattaa varmistaa emolevyn valmistajan nettisivuilta. Väylätaajuus vaihtelee; 100 MHz tai 133 MHz.

Osion alkuun


CPU61300 - Prosessorit; Socket 370

Slot 1-prosessorikannan epäonnistumista paikkaamaan Intel kehitti Socket 370-prosessorikannan. Se oli aluksi lähinnä Celeron-prosessoreille suunnattu, mutta myöhemmin myös Pentium 3-prosessorit tukivat sitä. Vaikka prosessorikanta on periaatteessa pysynyt jotakuinkin samana, yhteensopivuus on uusimpien prosessorien osalta kaikkea muuta kuin helppo.

-----

Intel Celeron-prosessorit - Lisätietoa

333, 366, 400, 433, 466, 533 ( 500 Mahdollinen poikkeus ) Socket 370

Huomioita: Pitäisi sopia ilman ongelmia. Väylätaajuus 66 MHz. Eivät välttämättä toimi kaikilla uusimmilla Socket 370-emolevyillä, joista ei pysty säätämään tarpeeksi suurta jännitettä.

533A, 566, 600, 633, 667, 700, 733, 766 Socket 370

Huomioita: Coppermine-ydin. Väylätaajuus 66 MHz. Yhteensopivuus vaihtelee emolevymallin mukaan. BIOS-päivitys saattaa olla tarpeellinen.

800, 850, 900, 950, 1000, 1100 Socket 370

Huomioita: Coppermine-ydin. Väylätaajuus 100 MHz. Yhteensopivuus vaihtelee emolevymallin mukaan. BIOS-päivitys saattaa olla tarpeellinen.

1000A, 1100A, 1200, 1300, 1400 Socket 370

Huomioita: Tualatin-ydin. Väylätaajuus 100 MHz. Yhteensopivuus vaatii tietyissä tapauksissa adapterin tai "modausta".

Osion alkuun


CPU62100 - Socket 423 - Lisätietoa

Ensimmäisten Pentium 4-prosessorien prosessorikanta.

Pentium 4-prosessorit Socket 423-prosessorikannalla sopivat. Adapterin avulla saattavat sopia Socket 478-prosessorit.

Osion alkuun


CPU62200 - Socket 478 - Lisätietoa

Willamette Pentium 4; Sopivat useimpiin vanhempiin emolevyihin. Monet uudemmat Socket 478-emolevyt eivät tue Willamette-pohjaisia prosessoreita.

Celeron Willamette / Northwood; Monet uudemmat Socket 478-emolevyt eivät tue Willamette-pohjaisia Celeroneita. Northwood-Celeronit sopivat melko varmasti.

Pentium 4 Northwood 100 MHz FSB; Vanhemmat emolevyt saattavat tarvita BIOS-päivityksen. Uudempien emolevyjen suhteen ei pitäisi olla ongelmia.

Pentium 4 Northwood 133 MHz FSB; Vanhemmat emolevyt saattavat tarvita BIOS-päivityksen. Lisäksi vaaditaan tuki 133 MHz:n väylätaajuudelle. Jos prosessori tukee Hyper Threading:a, sitä tukeva BIOS-versio vaadittaneen.

Pentium 4 Northwood 200 MHz FSB; Lähinnä uudemmat emolevyt tukevat vaadittua 200 MHz:n väylätaajuutta. Lisäksi vaaditaan tuki 200 MHz:n väylätaajuudelle. Jos prosessori tukee Hyper Threading:a, sitä tukeva BIOS-versio vaadittaneen.

Pentium 4 Prescott; Socket 478-kantaiset Prescott-prosessorit saattavat sopia moniin Socket 478-emolevyihin, mutta prosessorin kellotaajuus saattaa rajoittua 2,8 GHz:n. Yhteensopivuus emolevykohtaista.

Pentium M; Koska Pentium M-prosessoreissa käytetty prosessoriväylä on käytännössä sama kuin Pentium 4-prosessoreissa, sopivalla adapterilla Socket 478-emolevyihin saattaa sopia Socket 479-kantainen Pentium M-prosessori.

Osion alkuun


CPU62300 - Socket T / LGA775 - Lisätietoa

- Yksiytimiset LGA775 Prescott -pohjaiset prosessorit 200 MHz FSB; Kaikkien pitäisi toimia. Jos väylätaajuus 266 MHz tai suurempi, niin tuki emolevyn puolelta kannattaa tarkistaa.

- Kaksiytimiset "Dual core" LGA775 "Prescott"-prosessorit; Asia kannattaa tarkistaa emolevyn valmistajan nettisivuilta. Piirisarjakohtaista ja BIOS-päivitys saattaa olla pakollinen.

- 0.065 mikronin Pentium 4-prosessorien sopivuus varsin yksilökohtaista ja emolevystä riippuvaa.

- Core 2 -prosessorien yhteensopivuus on hyvin tapauskohtaista. Useimmat vanhemmat LGA775-emolevyt eivät Core 2 -prosessoreita tue. Lisäksi joidenkin Core 2 -prosessorien suurempi väylätaajuus voi estää yhteensopivuuden.

- Core 2 -pohjaiset Quad core -prosessorit sopivat yleensä samoihin emolevyihin kuin muutkin Core 2 -prosessorit.

- Pentium Dual Core - ja Celeron (Core 2 pohjaiset)-prosessorien pitäisi sopia kaikkiin Core 2 -prosessoreita tukeviin emolevyihin.

- 0.045 mikronin tekniikalla valmistetut Core 2 -prosessorit vaativat usein varsin uuden LGA775-kantaisen emolevyn. Lisäksi joidenkin prosessorien korkea väylätaajuus voi aiheuttaa ongelmia.

Osion alkuun


CPU63400 - Socket 479 - Lisätietoa

- Yksiytimiset Pentium M-prosessorit sopivat usein.

- Kaksiytimiset Pentium M-prosessorit vaativat usein erillisen tuen emolevyltä.

Osion alkuun


CPU64100 - LGA1366

- Sopii lähes varmasti: Core i7 -sarjan prosessorit LGA1366 prosessorikannalla.CPU64200 - LGA1156

- Sopii lähes varmasti: Core i7/Core i5/Core i3/Pentium Pentium Processor for Desktop -sarjan prosessorit LGA1156 prosessorikannalla.

- Eivät sovi: LGA1155 kantaiset prosessorit.

Huom! Prosessoriin integroitua näytönohjainta käytettäessä emolevy pitää tukea FDI-väylää.

Osion alkuun


CPU64300 - LGA1155

- Sopii lähes varmasti: Core i7/Core i5/Core i3 -sarjan prosessorit LGA1155 prosessorikannalla.

- Eivät sovi: LGA1156 kantaiset prosessorit.

Huom! Prosessoriin integroitua näytönohjainta käytettäessä emolevy pitää tukea FDI-väylää.


CPU81100 - Prosessorit Slot A

Athlon Classic-prosessoreiden L-2 välimuistin nopeuksissa on eroja. Lisäksi prosessoreita löytyy 0,25 ja 0,18 mikronin valmistustekniikalla. Yhteensopivuuden kannalta näillä asioilla ei pitäisi olla suurta merkitystä.

-----

AMD Athlon Classic - Lisätietoa

500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 MHz

Huomioita: Prosessoreissa ei ole suurempia eroja yhteensopivuuden kannalta. Toimivaan emolevyyn sopinee.

-----

AMD Athlon Thunderbird - Lisätietoa

Thunderbird-ytimellä varustetut Slot A-prosessorit

Huomioita: Yhteensopivuus yksilökohtaista. Kannattaa tarkistaa emolevyn valmistajan sivuilta.

Adaptereita, joilla saa Slot A-kantaan liitettyä Socket A-prosessorin ei ole juurikaan valmistettu.

Osion alkuun


CPU81200 - Prosessorit; Socket A / Socket 462

Socket A-prosessorikanta korvasi Slot A-prosessorikannan. Yhteensopivuus on melkoinen sekamelska.

-----

AMD Athlon Thunderbird - Lisätietoa

700-1400 MHz

Ainoa varsinainen ongelma tulee 133 MHz:n väylätaajuudesta joidenkin mallien kohdalla. Muuten yhteensopivuuden pitäisi olla hyvä.

-----

AMD Duron - Lisätietoa

600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 MHz

100 MHz:n väylätaajuus. Pitäisi sopia ilman ongelmia. "Vastaa" AthlonXP Thunderbirdiä.

1, 1.1, 1.2, 1.3 GHz

100 MHz:n väylätaajuus, mutta Morgan Core. SSE-tuen saaminen käyttöön saattaa edellyttää BIOS-päivitystä. "Vastaa" AthlonXP Palominoa.

1.4, 1.6, 1.8 GHz

133 MHz:n väylätaajuus. "Vastaa" AthlonXP Thoroughbredia.

-----

AMD AthlonXP - Lisätietoa

AthlonXP Palomino

Palominojen väylätaajuus 133 MHz ja se rajaa käytännössä pois kaikki emolevyt, jotka eivät 133 MHz:n väylätaajuuteen pysty. Muuten yhteensopivuus vaihtelee myös emolevyn revision mukaan.

AthlonXP ThoroughBred A

ThoroughBred A-prosessoreihin pätevät samat sanat kuin AthlonXP Palominoihin.

AthlonXP ThroughBred B

ThoroughBred B-prosessoreita löytyy 133 ja 166 MHz:n väylätaajuudella. Tämän lisäksi ThoroughBred B-prosessorit saattavat vaatia hieman uudemman emolevyn kuin Palominot.

AthlonXP Barton

Barton-prosessoreita löytyy 200 MHz:n väylätaajuudella 166 ja 133 vaihtoehtojen lisäksi. Barton saattaa vaatia tukea emolevyltä, joskin usein ThoroughBred-prosessoreita tukevat emolevyt tukevat myös Bartonia.

-----

AMD Sempron Socket A

Vastaavat ThoroughBred B- ja Barton-prosessoreita. Väylätajuus lähes aina 166 MHz.

Osion alkuun


CPU82100 - Socket 754 - Lisätietoa

Yhteensopivuuden yleisehtona on emolevyn virransyötön riittävyys, eli emolevyn virransyötön pitää olla vähintään sama kuin prosessorin TDP:n.

- Sopii varmasti: Kaikki Athlon64-prosessorit, jotka ovat Socket 754-kannalla.

- Saattavat sopia: Athlon64-pohjaiset Sempron-prosessorit Socket 754. Asia kannattaa tarkistaa emolevyn valmistajan nettisivuilta.


CPU82200 - Socket 940 - Lisätietoa

Tätä prosessorikantaa ei juurikaan käsitellä tässä oppaassa, koska se on tarkoitettu palvelinkäyttöön ja vaatii rekisteröityjen muistien käyttöä.

Huom! Vaikka Socket 940-, Socket AM2 ja Socket AM2+ -prosessorikannoissa on sama määrä pinnejä (940), ne eivät ole yhteensopivia. Ts Socket 940 -prosessori ei sovi Socket AM2(+) -prosessorikantaan ja Socket AM2(+) -prosessori ei sovi Socket 940 -prosessorikantaan.


CPU82300 - Socket 939 - Lisätietoa

Yhteensopivuuden yleisehtona on emolevyn virransyötön riittävyys, eli emolevyn virransyötön pitää olla vähintään sama kuin prosessorin TDP:n.

- Sopii varmasti: Athlon64-prosessorit 0,13 mikronin valmistustekniikalla, jotka ovat Socket 939-kannalla.

- Saattavat sopia: Athlon64-prosessorit 0,09 mikronin tekniikalla.

- Saattavat sopia: Athlon64-prosessorit E3/E4/E6-steppingillä. BIOS-päivitys saattaa auttaa.

- Saattavat sopia Athlon64 X2-prosessorit ( Dual core ). Pitäisi sopia ilman suurempia ongelmia.

- Saattavat sopia: Athlon64-pohjaiset Sempron-prosessorit. Asia kannattaa tarkistaa emolevyn valmistajan nettisivuilta.

- Saattavat sopia: Athlon64-pohjaiset Opteron-prosessorit. Pitäisi sopia ilman suurempia ongelmia.


CPU82400 - Socket AM2 - Lisätietoa

Yhteensopivuuden yleisehtona on emolevyn virransyötön riittävyys, eli emolevyn virransyötön pitää olla vähintään sama kuin prosessorin TDP:n.

- Sopii varmasti: Kaikki Athlon64 ja Sempron Socket AM2 -prosessorit.

- Saattavat sopia: Socket AM2-kantaiset Opteron-prosessorit. Asia on pitkälti emolevykohtaista. Saattaa vaatia BIOS-päivityksen.

- Saattavat sopia: AMD Phenom -prosessorit. Asia on pitkälti emolevykohtaista. Vaikka Socket AM2 -emolevyt eivät yleensä tue HTT-kerrointa 9, 10 tai 11 (maksimi yleensä AM2-emolevyssä 5), tällä ei pitäisi olla juurikaan vaikutusta suorituskykyyn.

- Saattavat sopia: Socket AM3 -prosessorit, jos ne tukevat DDR2-muistia. Vaikka Socket AM2 -emolevyt eivät yleensä tue HTT-kerrointa 9, 10 tai 11 (maksimi yleensä AM2-emolevyssä 5), tällä ei pitäisi olla juurikaan vaikutusta suorituskykyyn.

Huom! Vaikka Socket 940-, Socket AM2 ja Socket AM2+ -prosessorikannoissa on sama määrä pinnejä (940), ne eivät ole yhteensopivia. Ts Socket 940 -prosessori ei sovi Socket AM2(+) -prosessorikantaan ja Socket AM2(+) -prosessori ei sovi Socket 940 -prosessorikantaan.


CPU82500 - Socket AM2+

- Sopii lähes varmasti: Kaikki Phenom-sarjan prosessorit, jos prosessorin TDP-arvo ei ylitä emolevyn TDP-arvoa.

- Hyvin suurella todennäköisyydellä sopivat: Athlon X2 -prosessorit, jos prosessorin TDP-arvo ei ylitä emolevyn TDP-arvoa.

- Saattavat sopia: Socket AM3 -prosessorit, jos ne tukevat DDR2-muistia.

Huom! Vaikka Socket 940-, Socket AM2 ja Socket AM2+ -prosessorikannoissa on sama määrä pinnejä (940), ne eivät ole yhteensopivia. Ts Socket 940 -prosessori ei sovi Socket AM2(+) -prosessorikantaan ja Socket AM2(+) -prosessori ei sovi Socket 940 -prosessorikantaan.


CPU82600 - Socket AM3

- Sopii lähes varmasti: Socket AM3 -prosessorit.

- Eivät sovi: Socket AM2- ja Socket AM2+ -prosessorit.


RND200000 - Satunnaista

Osiossa satunnaista asiaa yhteensopivuudesta ja sellaisista osista, joita on turha erikseen käsitellä tms.

Valikko

RND200010 - Liitäntöjen tiedonsiirtokyky

RND200020 - Näppäimistö

RND200030 - Hiiri

RND200040 - Emolevyn standardikoot

RND200050 - PCI-korttipaikat

RND200060 - Verkkoliitäntä

RND200070 - Levykeasema

RND200080 - Ääniominaisuudet

RND200010 - Piirisarjalista


RND200010 - Liitäntöjen tiedonsiirtokyky

Päivitetty: 7.2.2010

PCI Express- ja AGP-korttipaikkojen siirtonopeudet eroavat huomattavasti riippuen tiedonsiirron suunnasta, eli korttipaikan suuntaan tai korttipaikalta poispäin. Siksi nämä kaksi asiaa on eroteltu. Listattuna on tarkoituksella vain kaikkein yleisimmät.

Liitäntä
Suurin teoreettinen siirtonopeus
megatavua sekunnissa
Suurin teoreettinen siirtonopeus
megatavua sekunnissa korttipaikan suuntaan
Suurin teoreettinen siirtonopeus
megatavua sekunnissa korttipaikalta poispäin
PCI
133 MB/s ( Jaettu )
-
-
AGP 1X
*1
266 MB/s
266 MB/s (?)
AGP 2X
*1
533 MB/s
266 MB/s (?)
AGP 4X
*1
1066 MB/s
266 MB/s (?)
AGP 8X
*1
2133 MB/s
266 MB/s
PCI Express 1.1 x1
500 MB/s *2
250 MB/s
250 MB/s
PCI Express 1.1 x2
1000 MB/s *2
500 MB/s
500 MB/s
PCI Express 1.1 x4
2000 MB/s *2
1000 MB/s
1000 MB/s
PCI Express 1.1 x8
4000 MB/s *2
2000 MB/s
2000 MB/s
PCI Express 1.1 x12
6000 MB/s *2
3000 MB/s
3000 MB/s
PCI Express 1.1 x16
8000 MB/s *2
4000 MB/s
4000 MB/s
PCI Express 1.1 x32
16000 MB/s *2
8000 MB/s
8000 MB/s
PCI Express 2.0 x1
1000 MB/s *2
500 MB/s
500 MB/s
PCI Express 2.0 x2
2000 MB/s *2
1000 MB/s
1000 MB/s
PCI Express 2.0 x4
4000 MB/s *2
2000 MB/s
2000 MB/s
PCI Express 2.0 x8
8000 MB/s *2
4000 MB/s
4000 MB/s
PCI Express 2.0 x12
12000 MB/s *2
6000 MB/s
6000 MB/s
PCI Express 2.0 x16
16000 MB/s *2
8000 MB/s
8000 MB/s
PCI Express 2.0 x32
32000 MB/s *2
16000 MB/s
16000 MB/s
PCI Express 3.0 x1
2000 MB/s *2
1000 MB/s
1000 MB/s
PCI Express 3.0 x2
4000 MB/s *2
2000 MB/s
2000 MB/s
PCI Express 3.0 x4
8000 MB/s *2
4000 MB/s
4000 MB/s
PCI Express 3.0 x8
16000 MB/s *2
8000 MB/s
8000 MB/s
PCI Express 3.0 x12
24000 MB/s *2
12000 MB/s
12000 MB/s
PCI Express 3.0 x16
32000 MB/s *2
16000 MB/s
16000 MB/s
PCI Express 3.0 x32
64000 MB/s *2
32000 MB/s
32000 MB/s
ATA/33
33 MB/s
-
-
ATA/66
66 MB/s
-
-
ATA/100
100 MB/s
-
-
ATA/133
133 MB/s
-
-
Serial ATA
150 MB/s
-
-
Serial ATA/300
300 MB/s
-
-
Serial ATA 6 Gb/s
600 MB/s
-
-
USB 1.1
1.5 MB/s
-
-
USB 2.0
60 MB/s
-
-
USB 3.0
480 MB/s
-
-
LAN 10 Mb/s
1.25 MB/s
-
-
LAN 100 Mb/s
12.5 MB/s
-
-
LAN 1000 Mb/s
125 MB/s
-
-

*1: AGP-korttipaikan siirtokyky eroaa selkeästi riippuen siitä siirretäänkö tietoa korttipaikan suuntaan vai korttipaikalta poispäin. Yleensä kuitenkin ilmoitetaan vain siirtokyky kortin suuntaan.

*2: PCI Express korttipaikkojen tiedonsiirtokyky saadaan periaatteessa laskemalla yhteen siirtonopeus korttipaikan suuntaan ja korttipaikalta poispäin. Tiedonsiirtokyky on kuitenkin sama molempiin suuntiin. Täten nopeutta korttipaikan suuntaan ei voi kasvattaa "ottamalla" tiedonsiirtokykyä korttipaikalta poispäin.

RND200020 - Näppäimistö

Nykyiset näppäimistöt liitetään yleensä joko PS/2- tai USB-liittimeen. Harvinaisempi suurikokoinen liitin on 9-pinninen DIN9-liitin, joka yleensä löytyy emolevyyn integroituna. PS/2-liittimeen voi liittää yhden näppäimistön, USB-liittimistä enemmän jatkossa. Saatavilla on adaptereita DIN9 -> PS/2, USB->PS/2.

RND200030 - Hiiri

Hiiri liitetään yleensä PS/2- tai USB-liitäntään. Myös sarjaporttiin liitettäviä hiiriä on valmistettu. Asiassa ei pitäisi olla paljoa yhteensopivuusongelmia.

RND200040 - Emolevyn standardikoot

- ATX-emolevyn standardikoko on 305*244 mm.

- Micro ATX-emolevyn standardikoko on 244*244 mm.

- Micro ATX -emolevyn sopivat moniin ATX-koteloihin ja niiden pitäisi sopia kaikkiin Micro ATX -koteloihin.

RND200050 - PCI-korttipaikat

PCI-korttipaikat ( "PCI slot" ) ovat edelleen yleisiä emolevyssä ja niihin voi liittää monenlaisia lisäkortteja, kuten esim äänikortteja, näytönohjaimia, verkkokortteja, modeemeja jne. Micro-ATX -emolevyissä PCI-korttipaikkoja on yleensä kolme, ATX-emolevyissä yleensä viisi tai kuusi. Tosin jos emolevyllä on PCI Express -korttipaikkoja, niin PCI-korttipaikkoja on yleensä 0-5. PCI-väylä on ratkaisuna vanhentunut kauan sitten, mutta PCI-kortteja on melkoisesti markkinoilla. PCI-väylän kaistanleveys on 133 MB/s ja se on jaettu kaikkien PCI-laitteiden kesken. PCI-väylän normaali kellotaajuus on 33 MHz ja väylä 32-bittinen. Poikkeukset ovat kotikoneissa harvinaisia.

RND200060 - Verkkoliitäntä

Uudempien emolevyjen takapaneelista löytyy lähes poikkeuksetta ainakin yksi RJ-45 -tyyppinen verkkoliitäntä. Joissakin emolevyissä on kaksi RJ-45 -liitintä, eli ns "Dual LAN". Nopeudet ovat käytännössä aina nopeutta 10/100 Mbit/s, joistakin löytyy ns "gigabit LAN", joka tukee nopeuksia 10/100/1000 Mbit/s. Nopeudet on ilmoitettu megabitteinä ja kuten tunnettua yksi tavu on 8 bittiä. Siten esim 100 Mbit-liitännän teoreettinen siirtonopeusmaksimi on 12,5 megatavua / sekunti ja 1000 Mbit / Gbit ( Gigabit )-liitännän teoreettinen siirtonopeusmaksimi on 125 MB/s.

RND200070 - Levykeasema

Emolevyiltä löytyy yleensä yksi levykeasemaliitin, joka tukee yleisimmän 1.44 megatavun asemien lisäksi yleensä myös muiden tallennuskapasiteettien ( Kuten 360 KB, 720 KB, 2.88 MB jne ) levykeasemia. Levykeasemasta ei välttämättä huolehdi nykyisin emolevyn piirisarja, vaan joissakin tapauksissa siitä huolehtii erillinen piiri. Levykeasemia ei monissa merkkikoneissa ole ollut pitkään aikaan.

RND200080 - Ääniominaisuudet

Kaikista piirisarjoista ei löydy ääniominaisuuksia, jolloin äänistä huolehtii erillinen piiri tai erillinen äänikortti. Integroitujen piirien ääniliitännät koostuvat yleensä minimissään kolmesta liittimestä ( Line In eli äänen sisääntulo, Line Out eli äänen ulostulo ja mikrofoniliitäntä ). Kattavampia ratkaisuja löytyy monista emolevymalleista.

RND201000 - Piirisarjalista

Listan tulevaisuus on epäselvä.

Lista päivitetty: 7.2.2010

AMD:n Athlon-prosessoreita tukevat piirisarjat ( Slot A )

AMD 750

VIA KX133

AMD:n Athlon/AthlonXP/Sempron/Duron prosessoreita tukevat piirisarjat ( Socket A )

VIA KT133
VIA KT133A
VIA KT266
VIA KT266A
VIA KT333
VIA KT400
VIA KT600
VIA KT880

AMD 760

NVIDIA nForce
NVIDIA nForce 2
NVIDIA nForce 2 IGP
NVIDIA nForce 2 400
NVIDIA nForce 2 Ultra 400

AMD:n Athlon64/Phenom/Phenom 2 -pohjaisia prosessoreita tukevat piirisarjat ( Socket 754/939/940/AM2/AM2+/AM3 )

VIA K8T800
VIA K8T800 Pro
VIA K8T890

NVIDIA nForce 3
NVIDIA nForce 3 150
NVIDIA nForce 3 250
NVIDIA nForce 3 250GB
NVIDIA nForce 3 Ultra
NVIDIA nForce 4
NVIDIA nForce 4 Ultra
NVIDIA nForce 4 SLI
NVIDIA nForce 4 SLI x16
NVIDIA nForce 570
NVIDIA nForce 570 SLI
NVIDIA nForce 590
NVIDIA nForce 590 SLI
NVIDIA nForce 780 SLI

AMD 690
AMD 690G
AMD 770
AMD G780
AMD 785G
AMD 790X
AMD 790FX
AMD 790GX

ATI Xpress 200

Intelin prosessoreita tukevat piirisarjat ( Socket 370 )

Intel i810
Intel i810E
Intel i815-sarja
VIA Apollo Pro-sarja

Intelin prosessoreita tukevat piirisarjat ( Socket 478 / Socket 479 / LGA 775 )

Intel i845
Intel i845G
Intel i865PE
Intel i865G
Intel i875P
Intel i915P
Intel i915G
Intel i925X
Intel i925XE
Intel i945P/G
Intel i955X
Intel i975X
Intel P965
Intel G965
Intel P35
Intel G35
Intel P38
Intel P45
Intel G43
Intel P45
Intel x48

NVIDIA nForce 4 SLI "Intel Edition"
NVIDIA nForce 4 Ultra
NVIDIA nForce 4 SLI XE
NVIDIA nForce4 SLI x16
NVIDIA nForce 650i
NVIDIA nForce 650i SLI
NVIDIA nForce 680i
NVIDIA nForce 680i SLI
NVIDIA nForce 680i SLI LT
NVIDIA nForce 780 SLI

VIA PT880 Pro

ATI Xpress 200 ( Sama nimi kuin AMD-vastineessa )

Intelin prosessoreita tukevat piirisarjat ( Core i3/ Core i5 / Core i7 )

Intel x58
Intel P55
Intel H55
Intel H57

Listat ovat kaikkea muuta kuin täydelliset, mutta yleisimpien piirisarjojen nimet pitäisi löytyä.


FAQ99900

Päivitetty: 5.10.2010

Osuus, jossa yleisimmistä termeistä perusasioita.

Valikko

FAQ99910 - Kellotaajuus

FAQ99911 - FSB

FAQ99912 - SSE-käskykannat

FAQ99913 - L-1 välimuisti

FAQ99914 - L-2 välimuisti

FAQ99915 - Valmistustekniikka

FAQ99917 - Hyper Threading

FAQ99918 - Dual Channel

FAQ99919 - 64-bit

FAQ99920 - Tavu, bitti, B/s ja b/s

FAQ99922 - L-3 välimuisti

FAQ99930 - Single Core

FAQ99931 - Dual Core

FAQ99932 - Triple Core

FAQ99933 - Quad Core

FAQ99934 - Hexa Core

FAQ99940 - Black Edition

FAQ99941 - Extreme Edition


FAQ99910 - Kellotaajuus

Prosessorin kellotaajuus, joka ilmaistaan useimmiten megahertseinä ( MHz ) tai gigahertseinä ( GHz ). Lisätietoa Ylikellotus FAQ.

FAQ99911 - FSB

Prosessorin väylätaajuus. Lisätietoa Ylikellotus FAQ.

FAQ99912 - SSE-käskykannat

Lisäkäskykantoja joita tukevia ohjelmistoja käytettäessä voi saada suurta suorituskykyetua. Lisätietoa Prosessoriopas: Intel.

FAQ99913 - L-1 välimuisti

Prosessorin paikallinen muisti, jolla on todella suuri vaikutus suorituskykyyn. Lisätietoa Ylikellotus FAQ.

FAQ99914 - L-2 välimuisti

Prosessorissa tai emolevyllä sijaitsevaa nopeaa muistia, joka on ratkaisevassa asemassa suorituskyvyn suhteen. Lisätietoa Ylikellotus FAQ.

FAQ99915 - Valmistustekniikka

Prosessorin valmistustekniikka, joka yleisesti tarkoittaa prosessorissa olevien johtimien leveyttä. Lisätietoa Ylikellotus FAQ.

FAQ99917 - Hyper Threading

Prosessorin moniajo-ominaisuuksia teoriassa parantava ominaisuus. Lisätietoa Ylikellotus FAQ.

FAQ99918 - Dual Channel

Kahden kanavan muistiratkaisu. Lisätietoa Osien yhteensopivuus.

FAQ99919 - 64-bit

Yleisesti ottaen tarkoittaa 64-bittiä. Opaskokonaisuuden yhteydessä 64-bittinen lisäkäskykanta. AMD:n prosessoreissa x86-64. Intelin prosessoreissa Intel 64. Lisätietoa Prosessoriopas: AMD.

FAQ99920 - Tavu, bitti, B/s ja b/s

Yleisesti ottaen tavu vastaa kahdeksaa bittiä. Eli 8 bittiä = 1 tavu.

Lista kymmenjärjestelmän etuliitteistä ( Yleisimmät )

Peta = 10^15
Tera = 10^12
Giga = 10^9 ( Voidaan lukea; Miljardi )
Mega = 10^6 ( Voidaan lukea; Miljoona )
Kilo = 10^3 ( Voidaan lukea; Tuhat )

Ei etuliitettä = 10^0 = 1

Milli = 10^-3 ( Voidaan lukea; Tuhannesosa )
Mikro = 10^-6 ( Voidaan lukea; Miljoonasosa )
Nano = 10^-9 ( Voidaan lukea; Miljardisosa )
Piko = 10^-12
Femto = 10^-15

B/s tarkoittaa yleisesti tavua sekunnissa ja b/s tarkoittaa yleisesti bittiä sekunnissa.

Edellä mainittuja etuliitteitä voi yhdistää B/s- ja b/s-merkintöihin. Esim 9.4 GB/s.

FAQ99922 - L-3 välimuisti

Prosessorissa tai emolevyllä sijaitsevaa kohtalaisen nopeaa muistia, joka on tarkoitettu lähinnä avustamaan keskusmuistia nopeassa tiedonkäsittelyssä. Lisätietoa Ylikellotus FAQ.

FAQ99930 - Single Core

Prosessorissa on yksi prosessoriydin. Tämä päti lähes kaikkiin prosessoreihin ennen #Dual core -prosessorien julkaisua.

FAQ99931 - Dual Core

Prosessorissa on kaksi prosessoriydintä, eli ikään kuin kaksi prosessoria yhdessä paketissa. Lisätietoa Ylikellotus FAQ.

FAQ99932 - Triple Core

Prosessorissa on kolme prosessoriydintä. Triple core -prosessorit saattavat jäädä hyvinkin harvinaisiksi.

FAQ99933 - Quad Core

Prosessorissa on neljä prosessoriydintä, eli ikäänkuin neljä prosessoria yhdessä paketissa. Lisätietoa Ylikellotus FAQ.

FAQ99934 - Hexa Core

Prosessorissa on kuusi prosessoriydintä, eli ikäänkuin kuusi prosessoria yhdessä paketissa. Lisätietoa Ylikellotus FAQ.

FAQ99940 - Black Edition

AMD:n prosessoreissa usein esiintyvä termi (lyhennetään usein BE), jolla (kirjoitushetkellä) lähes poikkeusetta tarkoitetaan prosessoria jonka kerroin ei ole lukittu. Tämä helpottaa prosessorin ylikellottamista. Termillä halutaan myös joissakin tapauksissa ilmaista kyseessä olevan "huipputason" tuote.

FAQ99941 - Extreme Edition

Intelin prosessoreissa usein esiintyvä termi (lyhennetään usein EE), jolla joissakin (ei kaikissa) tapauksissa tarkoitetaan prosessoria jonka kerroin ei ole lukittu. Tämä helpottaa prosessorin ylikellottamista. Termillä halutaan myös joissakin tapauksissa ilmaista kyseessä olevan "huipputason" tuote.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Google mainokset

All content + material/text/images Copyright 1999-2011 JAT Hardware. All Rights Reserved.

You may link to any public page under http://www.jathardware.com-domain. If you want to copy or use commercially any material from http://www.jathardware.com, contact jat@jathardware.com via e-mail.

Kaikki sisältö + materiaali/teksti/kuvat Copyright 1999-2011 JAT Hardware. Kaikki oikeudet pidätetään.

Saat linkittää mille tahansa julkiselle sivulle http://www.jathardware.com-domain alaisuuteen. Jos haluat käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai muuten hyväksesi http://www.jathardware.com-sivuston materiaalia, ota yhteyttä jat@jathardware.com sähköpostitse.