Päävalikko

Pääsivu
Keskustelu / BBS
Vieraskirja
Opaskokonaisuus
Copyright JAT Hardware
Mainostus/bannerilistaus
Virhe-/bugiraportti/palaute

Yhteystiedot
Uutisarkisto

Hosting

Opaskokonaisuus


- Näytönohjaimien nopeusjärjestys
- Prosessorien nopeusjärjestys
- Prosessoriopas: AMD
- Prosessoriopas: Intel
- Ylikellotus FAQ
- Osien yhteensopivuus
- Odotuslista
- Prosessorikantojen päivitettävyys

History in a making

English
Linkkilistat
Suomalaisten Hardware sivustojen historia
Konepakettisuosituksia

Roskakorissa kokonaan Opaskokonaisuudesta poistettuja osioita, joiden osia tosin saattaa löytyä varsinaisista oppaista edelleen.

Sivua ei enää päivitetä.


Alunperin oppaassa Osien yhteensopivuus. Muistiosiot yhdistettiin yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi.

MEM30000 - Muistit

Valikko

MEM31000 - DIMM; Johdanto

MEM32000 - DIMM; Muistikampojen käyttöjännitteet

MEM33000 - DIMM; Muistikampojen pinnimäärät

MEM34000 - DIMM; Muistikampojen kellotaajuudet

MEM40000 - Single Channel

MEM41000 - Dual Channel


MEM31000 - DIMM; Johdanto

Nykyisin DIMM-muistityyppi on yleisin ratkaisu kotikäytössä, joten se saa suurimman huomion. DIMM-muistit ovat tietyllä tavalla saavuttaneet standardin aseman ja muistipiiriratkaisujen kehityksen ansiosta DIMM-muistit säilyttänevät jatkossakin asemansa.

MEM31100 - DIMM; Muistikampa ja muistipiiri

Muistikampa voidaan yleisesti määritellä piirilevyksi, johon muistipiirit on kiinnitetty. Muistipiiri määritellään muistikammalla olevaksi piiriksi, joka pysyy säilyttämään muistia. Täten yleisesti ottaen muistikammassa on monta muistipiiriä, muttei toisinpäin. ( Parempaa/tarkempaa/jne määritelmää saa ehdottaa )

MEM31200 - DIMM; Lyhenteet

DIMM = Dual Inline Memory Module tai Dual In-Line Memory Module

RAM = Random Access Memory.

SDRAM = Synchronized Data Random Access Memory.

DDR = Dual Data Rate tai Double Data Rate.


MEM32000 - DIMM; Muistikampojen käyttöjännitteet

Monesti muistivalmistajat speksaavat muistikammat standardia korkeammalle käyttöjännitteelle. Tässä osiossa muistikampojen standardin mukaiset käyttöjännitteet.

MEM32100 - DIMM; EDO- ja FPM-muistikampojen käyttöjännite

Varhaisissa DIMM-kammoissa käyttöjännite oli 5 volttia ja nämä kammat olivat yleensä EDO- tai FPM-tyyppisiä muistipiirejä käyttäviä.

MEM32200 - DIMM; SDRAM-muistikampojen käyttöjännite

SDRAM-tyyppisten DIMM-muistikampojen standardi käyttöjännite on 3.3 volttia.

MEM32300 - DIMM; DDR SDRAM-muistikampojen käyttöjännite

DDR SDRAM-tyyppisten DIMM-muistikampojen standardi käyttöjännite on 2.5 volttia.

MEM32400 - DIMM; DDR2-muistikampojen käyttöjännite

DDR2-tyyppisten DIMM-muistikampojen standardi käyttöjännite on 1.8 volttia.


MEM33000 - DIMM; Muistikampojen pinnimäärät

Pinnimäärät eivät sinänsä ole tavalliselle käyttäjälle ratkaisevia. Ne kuitenkin kertovat hyvin yhteensopivuudesta.

MEM33100 - DIMM; EDO- ja FPM-muistikampojen pinnimäärä

EDO ja FPM muistikammoissa on 168 pinniä.

Poikkeukset; -

MEM33200 - DIMM; SDRAM muistikampojen pinnimäärä

SDRAM DIMM muistikammassa 168 pinniä.

Poikkeukset; SO-DIMM -muisteissa 144 pinniä.

MEM33300 - DIMM; DDR SDRAM muistikampojen pinnimäärä

DDR SDRAM muistikammassa 184 pinniä.

Poikkeukset; SO-DIMM DDR SDRAM-muistikammassa 200 pinniä.

MEM33400 - DIMM; DDR2-muistikampojen pinnimäärä

DDR2 muistikammassa 240 pinniä.


MEM34000 - DIMM; Muistikampojen kellotaajuudet

DIMM-muistikampojen kellotaajuuksissa on monesti sekaannusta ja tässä hieman raakaa tietoa...

MEM34000 - DIMM; Muistikampojen kellotaajuudet ja yhteensopivuus yleisesti

DIMM-muistikammat toimivat lähes poikkeuksetta pienemmällä kellotaajuudella kuin mille ne on speksattu. Toisin sanoen kellotaajuudet ovat taaksepäin yhteensopivia. Esim DDR-400 muisti toimii myös pienemmillä kellotaajuuksilla tarvittaessa, siis esim DDR-333, DDR266 ja DDR-200 asetuksilla.

MEM34100 - DIMM; Muistikampojen kellotaajuudet "yleistaulukko"
 
Merkintätapa 1
Merkintätapa 2
Muistityyppi
Kellotaajuus
Tehollinen kellotaajuus
Teoreettinen tiedonsiirtokyky Single Channel 64-bit MB/s
Teoreettinen tiedonsiirtokyky Dual Channel 128-bit MB/s
PC-66
-
SDRAM
66 MHz
66 MHz
533
1066*
PC-100
-
SDRAM
100 MHz
100 MHz
800
1600*
PC-133
-
SDRAM
133 MHz
133 MHz
1066
2133*
PC-1600
DDR-266
DDR SDRAM
133 MHz
266 MHz
2133
4266
PC-2100
DDR-333
DDR SDRAM
166 MHz
333 MHz
2666
5333
PC-3200
DDR-400
DDR SDRAM
200 MHz
400 MHz
3200
6400
PC2-3200
DDR2-400
DDR2 SDRAM
100 MHz
400 MHz
3200
6400
PC2-4300
DDR2-533
DDR2 SDRAM
133 MHz
533 MHz
4266
8533
PC2-5300
DDR2-667
DDR2 SDRAM
166 MHz
667 MHz
5333
10666
PC2-6400
DDR2-800
DDR2 SDRAM
200 MHz
800 MHz
6400
12800
 
 
 
 
 
 
 
Epävirallisia
   
-
-
-
-
PC166*
-
SDRAM
166 MHz
166 MHz
1333
2666*
PC-3700*
DDR-466
DDR SDRAM
233 MHz
466 MHz
3733
7466

* Harvinaisia

MEM34200 - DIMM; Muistikampojen kellotaajuudet SDRAM PCxxxx

PC-kirjainyhdistelmän jäljessä oleva luku kertoo suoraan muistin kellotaajuuden. Esim PC66 = 66 MHz, PC100 = 100 MHz, PC133 = 133 MHz....

MEM34300 - DIMM; Muistikampojen kellotaajuudet DDR SDRAM PCxxxx

PC-kirjainyhdistelmän jäljessä oleva luku kertoo muistin tiedonsiirtokyvyn. Lisätietoa ja laskuesimerkkejä Ylikellotus FAQ.

MEM34400 - DIMM; Muistikampojen kellotaajuudet DDR SDRAM DDRxxx

DDR-kirjainyhdistelmän jälkeen oleva luku ilmaisee muistin tehollisen kellotaajuuden. Lisätietoa ja laskuesimerkkejä Ylikellotus FAQ.

MEM34500 - DIMM; Muistikampojen kellotaajuudet DDR2 SDRAM DDR2xxx

DDR2-kirjainyhdistelmän jälkeen oleva luku ilmaisee muistin tehollisen kellotaajuuden. Lisätietoa ja laskuesimerkkejä Ylikellotus FAQ.

MEM34600 - DIMM; Muistikampojen kellotaajuudet DDR2 SDRAM PC2-xxxx

PC2-kirjainyhdistelmän jäljessä oleva luku kertoo muistin tiedonsiirtokyvyn. Lisätietoa ja laskuesimerkkejä Ylikellotus FAQ.
MEM40000 - Single Channel

"Single Channel"-muistiratkaisulla tarkoitetaan yhden muistikanavan ( "Single" ) käyttämistä. Single Channel-ratkaisu oli lähes poikkeuksetta käytössä ennen #Dual Channel-ratkaisun yleistymistä. Single Channel ei ratkaisuna sisällä mitään erikoisempaa, eli jos Dual Channel ei ole tuettu, muisti lähes varmasti toimii Single Channelissa.


MEM41000 - Dual Channel

"Dual Channel"-muistiratkaisulla tarkoitetaan kahden muistikanavan ( "Dual" ) käyttämistä samanaikaisesti. Tässä oppaassa käsitellään vain tapauksia, joissa muistiohjain on prosessorissa. Muistiohjaimen sisältäviä piirisarjaratkaisuja on lähes loputtomasti ja niiden Dual Channel-toteutukset vaihtelevat melkoisesti, joten yleispäteviä ohjeita on paha antaa kyseisissä tapauksissa.

Valikko

MEM42000 - Dual Channel; AMD Athlon64

MEM43000 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939

MEM44000 - Dual Channel; AMD Sempron


MEM41010 - Dual Channel; Perusteet

- Dual Channel-muistiratkaisu teoriassa kaksinkertaistaa muistin tiedonsiirtokyvyn, koska tietoa siirretään kahdella kanavalla yhden sijaan.

- Muistin tiedonsiirtokyvyn kaksinkertaistuminen ei välttämättä anna merkittävää suorituskykyetua, jos prosessoriväylä tai jonkin muu väylä on pullonkaulana.

- Dual Channel vaatii vähintään kahden muistikamman käyttämistä.

MEM41100 - Dual Channel; Muistin tiedonsiirtokyky

- Muistin teoreettisen tiedonsiirtokyvyn Dual Channelissa voi laskea esim OCFAQ XXX-osiossa kerrotuilla kaavoilla. Karkeasti sanottuna kertomalla kahdella muistin tiedonsiirtokyvyn yhdellä kanavalla. Katso myös taulukko #MEM34100.


MEM42000 - Dual Channel; AMD Athlon64

Athlon64 saa oman osion, koska muistiohjain on prosessorissa ja siten Dual Channel-tuki riippuu prosessorista.

MEM42001 - Dual Channel; AMD Athlon64 yleistä

MEM42100 - Dual Channel; Socket 754-prosessorit

MEM42200 - Dual Channel; Socket 939-prosessorit

MEM42300 - Dual Channel; Socket AM2-prosessorit


MEM42001 - Dual Channel; AMD Athlon64 yleistä

Emolevystä ja prosessorista riippumatta Athlon64-järjestelmät toimivat myös #Single Channel-moodissa.

MEM42100 - Dual Channel; Socket 754-prosessorit

Socket 754 prosessorit ja emolevyt eivät tue Dual Channelia.

MEM42200 - Dual Channel; Socket 939-prosessorit

Katso #Athlon64 Socket 939 ja Dual Channel.

MEM42300 - Dual Channel; Socket AM2-prosessorit

Tulossa.


MEM43000 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939

Prosessori ratkaisee Dual Channelin toimivuuden melko pitkälti ja käytännössä Dual Channelia tukevia prosessoreita tukevat emolevyt tukevat myös Dual Channelia käytännössä poikkeuksetta.

Valikko

MEM43100 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 yksi muistikampa

MEM43200 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 ja kaksi muistikampaa

MEM43300 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 ja kolme muistikampaa

MEM43400 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 ja neljä muistikampaa

MEM43500 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 rajoitukset

MEM43510 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 yleiset rajoitukset

MEM43520 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 Core-kohtaiset rajoitukset

MEM43600 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 Core-kohtaiset rajoitukset Clawhammer / Newcastle / Winchester

MEM43700 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 Core-kohtaiset rajoitukset Venice / San Diego + Dual Core-prosessorit


MEM43100 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 yksi muistikampa

Dual Channel ei toimi yhdellä muistikammalla. Rajoitusta ei voi kiertää.

MEM43200 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 ja kaksi muistikampaa

Molemmissa kanavissa pitää olla sama määrä muistia, esim 512 megatavua tai 1024 megatavua. Tästä johtuen kampojen täytyy olla yhtä suuria kapasiteetiltaan ( Esim 256 MB, 512 MB ... ). Valitettavasti emolevyjen muistikantojen värikoodauksessa ja muussa toteutuksessa voi olla eroja, joten yleispäteviä neuvoja on vaikea antaa.

MEM43300 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 ja kolme muistikampaa

Dual Channel ei toimi kolmella muistikammalla. Jos prosessori on Venice-core tai uudempi, prosessori saattaa toimia Single Channel-tilassa. Clawhammer-/Newcastle-/Winchester-ytimillä ( Lisätietoa ) varustetut prosessorit eivät sisällä Mismatched DIMM's-ominaisuutta eli kyseiset prosessorit eivät välttämättä toimi ollenkaan kolmella muistikammalla.

MEM43400 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 ja neljä muistikampaa

AMD Athlon64, Socket 939 Dual Channel ja neljä muistikampaa: Dual Channel toimii neljällä muistikammalla tietyin edellytyksin. Katso #MEM43500.

MEM43500 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 rajoitukset

Asiassa on rajoituksia, joista osa riippuu prosessorin coresta ja osa ei.

MEM43510 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 yleiset rajoitukset

- Molemmissa kanavissa pitää olla sama määrä muistia. Lisäksi muistikampojen kapasitteettien ( 256 MB, 512 MB jne ) pitää olla samat. Neljää kampaa käytettäessä pätevät seuraavat yhdistelmät, joissa A ja B tarkoittavat kapasiteetiltaan erikokoisia muistikampoja: Kanava 1; A+B - Kanava 2 A+B. Toki myös yhdistelmät; Kanava 1; A+A - Kanava 2; A+A sekä Kanava 1; B+B - Kanava 2; B+B toimivat.

MEM43520 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 Core-kohtaiset rajoitukset

Athlon64-prosessoreiden muistiohjaimen rajoitukset tulevat vastaan käytettäessä neljää muistikampaa Dual Channel-moodissa. Rajoitukset riippuvat prosessorin Coresta. Rajoitukset Coren mukaan; #Clawhammer / Newcastle / Winchester ja #Venice / San Diego + Dual Core-prosessorit

MEM43600 - Dual Channel; Athlon64 Socket 939 Core-kohtaiset rajoitukset Clawhammer / Newcastle / Winchester

Athlon64 Clawhammer, Newcastle ja Winchester-corellisten ( Lisätietoa ) prosessorien muistiohjain rajoittaa lähinnä kahta asiaa käytettäessä neljää muistikampaa; Muistien kellotaajuus ja muistien Command Rate-asetus.

Yksinkertaistettu taulukko.
 
Kanava 1
Kanava 1
Kanava 2
Kanava 2
1T
2T
S
S
-
-
DDR400
DDR400
D
D
-
-
DDR400
DDR400
-
-
S
S
DDR400
DDR400
-
-
D
D
DDR400
DDR400
S
S
S
S
DDR333
DDR400
D
S
D
S
DDR200
DDR400
S
D
S
D
DDR200
DDR400
D
D
D
D
DDR200
DDR333

Taulukosta näkyy muistin kellotaajuus eri muistiyhdistelmillä ja Command Rate-asetuksella 1T tai 2T. S = yksipuolinen muistikampa ( "Single-sided memory module" ), D = kaksipuolinen muistikampa ( "Double-sided memory module" ).

MEM43700 Dual Channel; Athlon64 Socket 939 Core-kohtaiset rajoitukset Venice / San Diego + Dual Core-prosessorit

Athlon64 Venice / San Diego-corellisten ( Lisätietoa ) sekä Socket 939-kantaisten Dual Core-prosessorien muistiohjain rajoittaa lähinnä kahta asiaa käytettäessä neljää muistikampaa; Muistien kellotaajuus ja muistien Command Rate-asetus.

Yksinkertaistettu taulukko.
Kanava 1
Kanava 1
Kanava 2
Kanava 2
1T
2T
S
S
-
-
DDR400
DDR400
D
D
-
-
DDR400
DDR400
-
-
S
S
DDR400
DDR400
-
-
D
D
DDR400
DDR400
S
S
S
S
DDR400
DDR400
D
S
D
S
DDR333
DDR400
S
D
S
D
DDR333
DDR400
D
D
D
D
DDR333
DDR400

Taulukosta näkyy muistin kellotaajuus eri muistiyhdistelmillä ja Command Rate-asetuksella 1T tai 2T. S = yksipuolinen muistikampa ( "Single-sided memory module" ), D = kaksipuolinen muistikampa ( "Double-sided memory module" ).


MEM44000 - Dual Channel; AMD Sempron

Sempron-prosessorit perustuvat pitkälti Athlon-prosessoreihin, eli analogia on selvä.

MEM44100 - Dual Channel; AMD Sempron Socket 939

Kuten #Dual Channel; Athlon64 Socket 939. Katso myös Athlon64-coreja vastaavat Sempron-Coret.

MEM44200 - Dual Channel; AMD Sempron Socket 754

Kuten #Dual Channel; Socket 754-prosessorit.

MEM44300 - Dual Channel; AMD Sempron Socket A / Socket 462

Tuki riippuu emolevystä.

MEM44400 - Dual Channel; AMD Sempron Socket AM2

Tulossa.


Alunperin oppaassa Ylikellotus FAQ. Muistiosiot yhdistettiin yhdeksi suuremmaksi kokonaisuudeksi.

OC20000 - Muistien ylikellotus

Ylikellotuksessa voidaan erottaa tärkeimpään kolmikkoon prosessorin ja näytönohjaimen lisäksi muistit. Emolevy on toki kaiken perusta, mutta muistien osuutta ei kannata vähätellä.

OC20100 - Muistien ylikellotus; Muistien kellotaajuus

Kuten useiden tietokonepiirien tapauksessa, myös muistikampojen osalta kellotaajuus on ratkaisevassa roolissa ylikellotuksen suhteen. Muistien kellotaajuus on tiukassa yhdeydessä muistiasetuksiin #OC20400 - Muistien ylikellotus; Muistiasetukset.

OC20110 - Muistien ylikellotus; Muistien kellotaajuuden merkitys

Jos karkeasti sanottuna prossessorin kellotaajuuden nostaminen nopeuttaa prosessorin toimintaa, muistin kellotaajuuden nostaminen nopeuttaa muistin toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa muistintiedonsiirtokyvyn kasvamista.

OC20120 - Muistien ylikellotus; Muistien tiedonsiirtokyky

Koska muistin pääasiallinen tehtävä on säilyttää tietoa ja siirtää tietoa ylöspäin, muistin voidaan sanoa toimivan nopeammin jos se pystyy siirtämään enemmmän tietoa aikayksikköä kohden. Muistin kellotaajuuden lisäksi tiedonsiirtokykyyn vaikuttavat suuresti mm. muistiasetukset ja teoreettiseen tiedonsiirtokykyyn päästäänkin hyvin harvoin.

OC20200 - Muistien ylikellotus; Muistien tiedonsiirtokyvyn laskeminen

Muistien tiedonsiirtokykyä voi karkeasti arvioida laskelmien perusteella. Alempana useita laskukaavoja erilaisille muistityypeille ja/tai ratkaisuille. Esimerkeissä mainittu kellotaajuus samaan tapaan kuin muistien tiedonsiirtotaulukossa ( Osien yhteensopivuus; MEM34100 - DIMM; Muistikampojen kellotaajuudet "yleistaulukko" ) kohdassa "Kellotaajuus". Kyseessä ei siis ole "Tehollinen kellotaajuus".

Valikko

OC20210 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen SDRAM Single Channel

OC20215 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen SDRAM Dual Channel

OC20220 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR SDRAM Single Channel

OC20225 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR SDRAM Dual Channel

OC20230 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR2 SDRAM Single Channel

OC20235 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR2 SDRAM Dual Channel

OC20250 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 16-bit Single Channel

OC20255 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 16-bit Dual Channel

OC20260 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 32-bit Single Channel

OC20265 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 32-bit Dual Channel


OC20210 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen SDRAM Single Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 8 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 133 * 8 = 1066 MB/s.

Esimerkki 2; 133 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti = 133 M 1/s * 8 B * 1 s = 1066 MB/s.

OC20215 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen SDRAM Dual Channel

Erittäin harvinainen tapaus, mutta otetaan esimerkin vuoksi. Dual Channel voidaan SDRAM-muistien tapauksessa ilmaista myös muodossa 128 bittinen muistiväylä.

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 16 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 166 * 8 = 1333 MB/s.

Esimerkki 2; 166 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 2 kanavaa = 166 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 = 2666 MB/s.

Esimerkki 3; 166 MHz * 128 bittiä * 1 sekunti = 166M 1/s * 16 B * 1 s = 2666 MB/s

OC20220 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR SDRAM Single Channel

DDR-muisti ei ole aivan yhtä "tehokasta" kellotaajuusyksikköä kohden kuin SDRAM, eli teoriassa SDRAM Dual Channel:n pitäisi siirtää paremmin tietoa kuin DDR SDRAM Single Channelin. Dual Channel voidaan SDRAM-muistien tapauksessa ilmaista myös muodossa 128 bittinen muistiväylä.

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 16 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 200 MHz * 16 = 3200 MB/s.

Esimerkki 2; 200 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 200 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 = 3200 MB/s.

OC20225 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR SDRAM Dual Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 32 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 200 * 32 = 6400 MB/s.

Esimerkki 2; 200 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 2 kanavaa * 2 ( DDR ) = 200 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 * 2 = 6400 MB/s.

Esimerkki 3; 200 MHz * 128 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 200M 1/s * 16 B * 1 s * 2 = 6400 MB/s

OC20230 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR2 SDRAM Single Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 32 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 100 * 32 = 3200 MB/s.

Esimerkki 2; 100 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 4 ( DDR2 ) = 100 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 = 3200 MB/s.

OC20235 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen DDR2 SDRAM Dual Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 64 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 200 * 64 = 12800 MB/s.

Esimerkki 2; 200 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 2 kanavaa * 4 ( DDR2 ) = 200 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 * 4 = 12800 MB/s.

Esimerkki 3; 200 MHz * 128 bittiä * 1 sekunti * 4 ( DDR2 ) = 200M 1/s * 16 B * 1 s * 4 = 12800 MB/s

OC20250 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 16-bit Single Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 4 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 400 * 4 = 1600 MB/s.

Esimerkki 2; 400 MHz * 16 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 400 M 1/s * 2 B * 1 s * 2 = 1600 MB/s.

OC20255 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 16-bit Dual Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 8 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 400 * 8 = 3200 MB/s.

Esimerkki 2; 400 MHz * 16 bittiä * 1 sekunti * 2 kanavaa * 2 ( DDR ) = 400 M 1/s * 2 B * 1 s * 2 * 2 = 3200 MB/s.

Esimerkki 3; 400 MHz * 32 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 400 M 1/s * 4 B * 1 s * 2  = 3200 MB/s.

OC20260 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 32-bit Single Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 8 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 400 * 8 = 1600 MB/s.

Esimerkki 2; 400 MHz * 32 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 400 M 1/s * 4 B * 1 s * 2 = 3200 MB/s.

OC20265 - Muistien ylikellotus; Tiedonsiirtokyvyn laskeminen RDRAM 32-bit Dual Channel

Yleiskaava; Kellotaajuus megahertseinä * 16 = siirtokyky MB/s.

Esimerkki 1; 400 * 16 = 6400 MB/s.

Esimerkki 2; 400 MHz * 32 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) * 2 kanavaa = 400 M 1/s * 4 B * 1 s * 2 * 2 = 6400 MB/s.

Esimerkki 3; 400 MHz * 64 bittiä * 1 sekunti * 2 ( DDR ) = 400 M 1/s * 8 B * 1 s * 2 = 6400 MB/s.


OC20400 - Muistien ylikellotus; Muistiasetukset

Muistiasetuksia ( Englanniksi; Memory Timings ) virittämällä voidaan saada muistit toimimaan nopeammin tai saada muistit kestämään korkeampia kellotaajuuksia. Ylikellotuksessa tavoitteena on yleensä saada muistit toimimaan mahdollisimman hyvillä asetuksilla ja samalla mahdollisimman korkealla kellotaajuudella.

Valikko

OC20400 - Muistien ylikellotus; Muistiasetukset

OC20410 - Muistien ylikellotus; SDRAM muistiasetukset yleisesti

OC20420 - Muistien ylikellotus; Muistiasetusten ilmoittaminen

OC20421 - Muistien ylikellotus; BySPD-asetukset

OC20430 - Muistien ylikellotus; T(RAS)

OC20440 - Muistien ylikellotus; T(RCD)

OC20450 - Muistien ylikellotus; T(RP)

OC20460 - Muistien ylikellotus; CAS-latency

OC20470 - Muistien ylikellotus; Command Rate


OC20410 - Muistien ylikellotus; SDRAM muistiasetukset yleisesti

Koska SDRAM-pohjaiset muistit ovat tällä hetkellä selvästi yleisimpiä, keskitytään niihin.

Muistiasetusten säätömahdollisuudet riippuvat pikälti emolevyn antamista säätömahdollisuuksista. Yleensä muistiasetuksissa pienempi luku on parempi ( Toisin kuin muistin kellotaajuuden tapauksessa ). Jos muistiasetuksista haetaan yleisimmät ja yleisimmin säädettävissä olevat, lienevät ne lyhenteinä ilmaistuna seuraavat; T(RAS), T(RCD), T(RP), CAS(-latency) ja Command Rate.

"Tiukoilla muistiasetuksilla" tarkoitetaan yleensä mahdollisimman nopeita asetuksia ( "Pieniä lukuja" ) kun taasen "löysät asetukset" tarkoittavat päinvastaista.

Tarkempia tietoja seuraavassa esitellyistä muistiasetuksista löytyy esim Googlella. Useista niihin liittyvistä termeistä ei ole vakiintuneita suomennoksia ja Finglish arvattavasti sotkisi enemmän kuin auttaisi.

OC20420 - Muistien ylikellotus; Muistiasetusten ilmoittaminen

Tällä hetkellä käytetään lähinnä kahta ilmoitustapaa.

T(RAS)-T(RCD)-T(RP)-CAS esim 5-2-2-2

tai

CAS-T(RCD)-T(RP)-T(RAS) esim 2-2-2-5

OC20421 - Muistien ylikellotus; BySPD-asetukset

Jos musitikampa asennetaan emolevylle, emolevyn pitäisi tietää millaiset muistiasetukset se ottaa käyttöön. Vääränlaiset asetukset voivat esim estää koneen käynnistämisen jolloin asetuksia ei pääse muuttamaan oikeiksi. BySPD-asetukset ovat muistikamman valmistajan muistikampaan ohjelmoimat oletusasetukset ( Sisältäen muistin kellotaajuuden ja muistiasetukset ), joilla muistin pitäisi varmasti toimia. Yleensä emolevyt ottavat BySPD-asetukset käyttöön oletuksena.

Jos muistikampoja on useita ja niillä on erilaiset BySPD-asetukset, emolevy voi ottaa oletuksena käyttöön esim ensimmäisen kamman BySPD-asetukset tai "huonoimman muistikamman" ( Suurimmat BySPD-latenssit tms. ) BySPD-asetukset.

OC20430 - Muistien ylikellotus; T(RAS)

- Synonyymejä; t(RAS)

- Englanniksi; Active to Precharge (time)

- Yleensä pienempi T(RAS)-arvo on parempi. Poikkeuksena esim monet nForce 2-emolevyt ja jotkin Athlon64-pohjaiset emolevyt.

- Vaikutus muistin kellotaajuuden kestävyyteen; Kohtalainen.

- Lukuarvoesimerkkejä SDRAM; T(RAS)-arvoa harvemmin käytettiin SDRAM-muistien tapauksessa.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR SDRAM; Arvosta 5 ylöspäin 12:a asti.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR2 SDRAM; Arvosta 8 ylöspäin.

OC20440 - Muistien ylikellotus; T(RCD)

Synonyymeja; t(RCD), RCD delay

- Englanniksi; Active to CMD tai RAS to CAS Delay. Tarkittavat ilmeisesti samaa.

- Lähes poikkeuksetta pienempi T(RCD)-arvo on parempi.

- Vaikutus muistin kellotaajuuden kestävyyteen; Melko suuri.

- Lukuarvoesimerkkejä SDRAM; 2 tai 3.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR SDRAM; 2, 3, 4 tai 5.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR2 SDRAM; 4 ja ylöspäin.

OC20450 - Muistien ylikellotus; T(RP)

Synonyymeja; t(RP)

- Englanniksi; RAS Precharge delay, RAS Precharge time

- Lähes poikkeuksetta pienempi T(RP)-arvo on parempi.

- Vaikutus muistin kellotaajuuden kestävyyteen; Melko suuri.

- Lukuarvoesimerkkejä SDRAM; 2 tai 3.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR SDRAM; 2 tai 3.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR2 SDRAM; 4 ja ylöspäin.

OC20460 - Muistien ylikellotus; CAS-latency

Synonyymeja; CL, CAS...

- Englanniksi; CAS-latency

- Vaikutus muistin kellotaajuuden kestävyyteen; Suuri.

- Lukuarvoesimerkkejä SDRAM; 2 tai 3. Vaikka muutkin ovat mahdollisia, monissa tapauksissa vain em. vaihtoehtojen välillä pystyi valitsemaan.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR SDRAM; 1.5 ( Harvinainen ), 2.0, 2.5, 3.0

- Lukuarvoesimerkkejä DDR2 SDRAM; 4 ja ylöspäin.

OC20470 - Muistien ylikellotus; Command Rate

Synonyymeja; -

- Englanniksi; Command Rate

- Vaikutus muistin kellotaajuuden kestävyyteen; Suuri tai erittäin suuri.

- Lukuarvoesimerkkejä SDRAM; 1T tai 2T.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR SDRAM; 1T tai 2T.

- Lukuarvoesimerkkejä DDR2 SDRAM; 1T tai 2T.

OC20500 - Muistien ylikellotus; Muistikampojen määrä

Monissa tapauksissa kaikkien muistikampojen täytyy toimia samalla kellotaajuudella ja/tai asetuksilla. Jos jokin muistikampa kestää huonosti korkeaa kellotaajuutta ja/tai tiukkoja muistiasetuksia, se voi rajoittaa muidenkin muistikampojen kellottuvuutta. Lisäksi muistiohjaimen rajoitukset saattavat tulla vastaan jos kampojen määrää lisätään. Esimerkiksi Dual Channel; Athlon64 Socket 939.


Alunperin oppaassa Ylikellotus FAQ.

OC2000 - Jännitteet ja jäähdytys

Jännitteen ja/tai jäähdytyksen muuttamisen vaikutukset ovat melko yleispäteviä monen komponentin kannalta. Sen takia niille on varattu oma osio.

OC2000 - Jännitteet ja jäähdytys

OC2100 - Jännite; Säätäminen

OC2200 - Jännite; Nostaminen

OC2210 - Jännite; Nostamisen hyödyt

OC2220 - Jännite; Nostamisen haitat

OC2230 - Jännite; Jännitteen nostamisen vaikutus nopeuteen

OC2300 - Jännite; Jännitteen laskeminen

OC2310 - Jännite; Laskemisen hyödyt

OC2320 - Jännite; Laskemisen haitat

OC2330 - Jännite; Jännitteen laskemisen vaikutus nopeuteen

OC2340 - Jännite; Nimityksiä

OC2500 - Jäähdytys

OC2600 - Jäähdytys; Riittämätön jäähdytys

OC2700 - Jäähdytys; Vaikutukset ylikellotuksessa

OC2710 - Jäähdytys; Komponentin jäähdytystavat


OC2100 - Jännite; Säätäminen

Osan käyttöjännitettä voi joissakin tapauksissa säätää ohjelmallisesti, esim #BIOS:sta. Hankalampia tapoja ovat ns. volttimodit, joiden toteutus on osakohtaista.

OC2200 - Jännite; Nostaminen

Ylikellottajalle mieluisampi tapa on nostaa jännitettä kuin laskea sitä. Asioilla on kaksi puolta, kuten yleensäkin...

OC2210 - Jännite; Nostamisen hyödyt

Jos osalle syöttää korkeampaa käyttöjännitettä, osa useinmiten pystyy toimimaan suuremmalla nopeudella. Siten jännitteen nostaminen antaa mahdollisuuden virittää prosessoria / näytönohjainpiiriä / muisteja jne toimimaan nopeammin ja/tai suuremmalla kellotaajuudella. Tosin liian suuri jännitteen nostaminen voi aiheuttaa erinäisiä ongelmia, eli loputtomasti jännitteen nostaminen ei auta.

OC2220 - Jännite; Nostamisen haitat

Jännitettä nostettaessa osa kuumenee enemmän samalla kuormitustasolla. Suurempi jännite saattaa vaatia myös enemmän osien virransyötöltä ja virransyötön komponenteilta.

OC2230 - Jännite; Jännitteen nostamisen vaikutus nopeuteen

Jännitteen nostaminen ( Jos siihen ei liity ylikellotusta / alikellotusta ) ei muuta komponentin nopeutta. Poikkeuksena mahdollisesta ylikuumenemisesta johtuva hidastuminen. Lisäksi voi olla muitakin harvinaisia poikkeuksia.

OC2300 - Jännite; Jännitteen laskeminen

Ei auta ylikellotuksessa, mutta tiettyjä etuja tässäkin...

OC2310 - Jännite; Laskemisen hyödyt

Jännitteen laskeminen on hyvä tapa saada komponentin lämmöntuottoa pienemmäksi. Tämä teoriassa vähentää jäähdytyksen tarvetta.

OC2320 - Jännite; Laskemisen haitat

Pienemmällä jännitteellä komponentin kellottuvuus huononee. Liian pienellä jännitteellä komponentti ei välttämättä toimi ollenkaan.

OC2330 - Jännite; Jännitteen laskemisen vaikutus nopeuteen

Jännitteen laskeminen ei yleensä laske osan/komponentin nopeutta. Poikkeuksina esim tapaus, jossa näytönohjain ei saa tarpeeksi sähköä ja hidastaa toimintaansa vakauden takaamiseksi.

OC2340 - Jännite; Nimityksiä

Katso osio #BIOS.

OC2500 - Jäähdytys

Komponenttien lämmöntuoton kasvaessa jäähdytyksen rooli on kasvanut entisestään. Ylikellottajan kannalta jäähdytyksellä on merkitystä ehkä enemmän kuin millään muulla yksittäisellä asialla.

OC2600 - Jäähdytys; Riittämätön jäähdytys

Jos komponentin jäähdytys ei ole riittävä, komponentti ylikuumenee ja saattaa rikkoutua. Puutteellisesta jäähdytyksestä voi myös seurata vakausongelmia.

Osien lämpötiloista enemmän #OC7000.

OC2700 - Jäähdytys; Vaikutukset ylikellotuksessa

Hyvä jäähdytys mahdollistaa komponentin lämpötilan laskemisen ja myöskin komponentin lämpötilan laskeminen auttaa osaa kestämään korkeampia kellotaajuuksia. Pätee myös tapaukseen, jossa komponentti ei ylikuumene, eli tehokkaampi jäähdytys auttaa myös ylikellotuksessa vaikkei se olisikaan tarpeen komponentin ylikuumenemisen välttämiseksi. Komponentit eivät välttämättä toimi liian kylminä, mutta ylikellotusennätykset tehdään usein tehokkaan jäähdytyksen avulla joilla komponenttien lämpötilat voidaan laskea reilusti alle nollan Celsius-asteen.

OC2710 - Jäähdytys; Komponentin jäähdytystavat

Jäähdytyssiili yhdistettynä tehokkaaseen tuuletukseen on yleinen tapa jäähdyttää komponentteja. Tehokkaampaa jäähdytystä tarjoilee esimerkiksi vesijäähdytys. Kuivajää ja nestetyppi sopivat lähinnä ennätystehtailuun. Lämpötahnoilla voi puristaa hieman lisää irti, joskaan ihmeisiin nekään eivät pysty. Lisätietoa #OC7000 - Lämpötilat, #OC8000 - Jäähdytyssiilit, #OC9000 - Tuulettimet, #OC11000 - Lämpötahnat.


Intel5000 - Intel Core 2-sarjan prosessorit

Alunperin Prosessoriopas: Intel:ssa. Osiota muokattiin selkeämmäksi.

Core-sarja on lähes täydellinen vastakohta Pentium 4-sarjalle. Liukuhihnan pituutta on lyhennetty Prescottin 31-vaiheisesta alle puoleen ( 14 vaihetta ). Core 2 -prosessorit perustuvat pitkälti Pentium M-prosessoreihin. Parannuksia on kuitenkin lukuisia ja suurimpina voidaan mainita parannettu laskentateho SSE-käskyjen osalta. Korkeaan kellotaajuuteen ei varsinaisesti ole panostettu Pentium 4:n tapaan. Core 2-prosessorit debytoivat 0.065 mikronin valmistustekniikalla valmistettuina.

Pentium 3-prosessorin piti olla Intelin viimeinen x86-prosessori. Seurausta kuitenkin tuli Pentium 4:n ja Pentium M:n muodossa. Core 2 jatkaa samalla linjalla. Intel on lupaillut parin vuoden sisään uutta x86-arkkitehtuuria joka tuskin perustuu pohjimmiltaan mihinkään nykyisiin ratkaisuihin.

Intel5002 - Intel Core 2; Vahvuuksia

Kyky laskea 128-bittisiä SSE-laskuja yhdellä kellojaksolla (aiemmat prosessorit vaativat kaksi kellojaksoa vastaavaan). Kahden ytimen ratkaisuissa jaettu L-2 välimuisti auttaa sovelluksissa jotka eivät kahta prosessoriydintä tue. Micro- ja Macro-Fusion.

Intel5003 - Intel Core 2; Heikkouksia

Ei integroitua muistiohjainta. Vanhahtava väyläratkaisu. Mahdolliset Pentium Pro -ytimestä periytyvät heikkoudet. Pienehkö L-1 välimuisti.


Intel5200 - Celeron 400 Sequence

Intel5300 - Intel Core 2 Duo

Intel5400 - Intel Core 2 Extreme

Intel5500 - Intel Core 2 Extreme Quad

Intel5600 - Intel Core 2 Quad

Intel5700 - Pentium Dual Core


Intel5200 - Celeron 400 Sequence

Myös Core 2 Solo -nimellä odotettu Core 2 -sarjan, yksiytiminen halpaprosessori.

Intel5202 - Celeron 400 Sequence; Käskykantatuki

SSE, SSE2, SSE3, SSSE3. Lisätietoa SSE-käskykannoista #Intel20000. Lisäksi #Intel 64.

Intel5204 - Celeron 400 Sequence; Kellotaajuudet

Katso #Mallinumeroilla myytävät Intelin prosessorit.

Intel5205 - Celeron 400 Sequence; L-2 välimuisti

512 KB tai 1 MB.

Intel5206 - Celeron 400 Sequence; FSB

Väyläratkaisu on vastaava kuin Pentium 4 -sarjan ja Core 2 -sarjan prosessoreissa. Katso #Mallinumeroilla myytävät Intelin prosessorit sekä Ylikellotus FAQ; Quad tiedonsiirto.

Intel5207 - Celeron 400 Sequence; Prosessorikanta:

LGA775, josta käytetään joissakin tapauksissa nimitystä Socket T tai Socket 775.

Intel5208 - Celeron 400 Sequence; 64-bit tuki

Celeron 400 Sequence -sarjan prosessoreista löytyy tuki #64-bittiselle käskykannalle.


Intel5300 - Intel Core 2 Duo

Kahden ytimen Core 2 -sarjan prosessori.

Intel5302 - Intel Core 2 Duo; Käskykantatuki

SSE, SSE2, SSE3, SSSE3. Lisätietoa SSE-käskykannoista #Intel20000. Lisäksi #Intel 64.

Intel5304 - Intel Core 2 Duo; Kellotaajuudet

Katso #Mallinumeroilla myytävät Intelin prosessorit.

Intel5305 - Intel Core 2 Duo; L-2 välimuisti

2 megatavua tai 4 megatavua. Välimuistia pystyvät molemmat ytimet hyödyntämään kokonaisuudessaan, ts yksikin yhdin voi ottaa käyttöönsä koko välimuistin.

Intel5306 - Intel Core 2 Duo; FSB

Väyläratkaisu on vastaava kuin Pentium 4-sarjan prosessoreissa. Katso #Mallinumeroilla myytävät Intelin prosessorit sekä Ylikellotus FAQ; Quad tiedonsiirto.

Intel5307 - Intel Core 2 Duo; Prosessorikanta:

LGA775, josta käytetään joissakin tapauksissa nimitystä Socket T tai Socket 775.

Intel5308 - Intel Core 2 Duo; 64-bit tuki

Kaikista Core 2 Duo prosessoreista löytyy tuki #64-bittiselle käskykannalle.


Intel5400 - Intel Core 2 Extreme

Sarjan ainoa prosessori eroaa #Core 2 Duo:sta vain kellotaajuuden ja kerroinlukon ( Sitä ei Extreme-prosessorissa ole ) osalta. Katso #Mallinumeroilla myytävät Intelin prosessorit.


Intel5500 - Intel Core 2 Extreme Quad

Kaksi Core Duo 2-prosessoriydintä yhdessä pakkauksessa. Täten prosessoriytimiä neljä kappaletta. Kahden prosessoriytimen paketit kommunikoivat keskenään prosessoriväylän/FSB:n/piirisarjan kautta, kuten #Pentium D-prosessorin tapauksessa. Ominaisuudet käytännössä samat kuin ne olisivat kahdella erillisellä Core 2-prosessorilla.

Katso #Mallinumeroilla myytävät Intelin prosessorit.


Intel5600 - Intel Core 2 Quad

Kuten #Intel Core 2 Extreme Quad, mutta suunnattu halvempaan hintaluokkaan.

Katso #Mallinumeroilla myytävät Intelin prosessorit.


Intel5700 - Pentium Dual Core

Nimestään huolimatta prosessorisarja perustuu Core 2 -ytimeen. Merkittävin ero Core 2 Duo:n on karsittu L-2 välimuisti.

Katso #Intel0111 - Pentium Dual Core -sarja.


Alunperin oppaassa Osien yhteensopivuus. Osiot kirjoitettiin uudelleen.

PWR5120 - ATX-virtalähteet; Virtalähteen tehon riittävyys

Jos virtalähteen teho ei riitä, saattaa siitä aiheutua esim epävakautta tai ongelmia koneen käynnistymisen kanssa. Asian voi pitävästi saada selville vain kokeilemalla varmasti ehjällä virtalähteellä.

PWR5135 - ATX-virtalähteet; Virtalähteiden teho, virransyöttö eri linjoihin ja virtalähdelaskurit

Erinäisiä virtalähdelaskureita löytyy netistä jonkin verran. Niiden perusteella pitäisi voida päätellä virtalähteen X riittävyys kokoonpanolle Y kun linjoja Z kuormitetaan teholla N. Käytännössä virtalähteiden ilmoitettuihin tehoihin/virransyöttöihin ei voi luottaa monessakaan tapauksessa. Eli pelkästään "400 watin virtalähde" ei kerro virtalähteestä yhtään mitään. Syynä tähän on mm. markkinointi ja se, että huijareita löytyy aina kun käydään kauppaa mistä tahansa asiasta. Tokihan 650 watin virtalähde näyttää paremmalta kuin 350 watin virtalähde?

Ehkä päällimmäisin syy paikkansapitämättömiin lupauksiin löytyy sopivan ja standardoidun mittaustavan puuttumisesta. Vaikka virtalähteen virransyöttö ei testipenkissä olisi luvattua tasoa, valmistaja voisi helposti esim syyttää testipenkin kuormittavan virtalähdettä eri tavalla kuin oikea tietokone tekee. Tai virtalähde pystyy ilmoitettuun tehonsyöttöön olosuhteissa (esim hyvin alhainen lämpötila), joita ei käytännössä esiinny kovinkaan usein. Oikean tietokoneen kokonaisvirrankulutuksen taasen saa helposti selville, mutta eri linjojen kuormitus on huomattavasti vaikeampaa.

Karkeasti voidaan sanoa; "Virtalähteen tehoja voi suurentaa vaihtamalla sen kyljessä olevan kyltin sellaiseen, jossa on suuremmat lukuarvot".

Virtalähdelaskureihin linkkejä #PWR5990.Google mainokset

All content + material/text/images Copyright 1999-2011 JAT Hardware. All Rights Reserved.

You may link to any public page under http://www.jathardware.com-domain. If you want to copy or use commercially any material from http://www.jathardware.com, contact jat@jathardware.com via e-mail.

Kaikki sisältö + materiaali/teksti/kuvat Copyright 1999-2011 JAT Hardware. Kaikki oikeudet pidätetään.

Saat linkittää mille tahansa julkiselle sivulle http://www.jathardware.com-domain alaisuuteen. Jos haluat käyttää kaupallisiin tarkoituksiin tai muuten hyväksesi http://www.jathardware.com-sivuston materiaalia, ota yhteyttä jat@jathardware.com sähköpostitse.